Skip to content

Status och makt viktigare än pengar - ny strategi ska möta grovt kriminella på fängelserna

Foto: Hasse Holmberg/TT

För grovt kriminella som har tagit över bostadsom-råden är status och makt viktigare än att tjäna pengar. Det säger Niklas Bellström vid Kriminal-vårdens Säkerhetsavdelning som är en av dem som just nu arbetar fram en ny strategi för att möta den organiserade brottsligheten inne på fängel-serna.

 

Svårare klienter, riktat arbete mot personer från "utsatta områden" och nya kriminella strukturer gör att Säkerhetsavdelningen under våren har påbörjat en genomgång av metoder och rutiner inom Kriminalvården.

Syftet med kartlläggningen är initialt att bedöma hur den tilltagande organiserade brottsligheten påverkar Kriminalvården. 

-  Det vi ser är att det finns fler kriminella nätverk idag och i många fall är deras strukturer lösare. De behöver inte alltid ha någon egentlig hierarki och styrning, utan kan vara baserade på vänskapsband snarare än kriminella band i vinstdrivande syfte, säger Niklas Bellström, enhetschef på Säkerhetsavdelningen.

- Nätverken kan också förändras väldigt snabbt, vilket gör att vi måste titta på individuella relationer snarare än strukturerade nätverk.

Utsatta områden
Sedan år 2009 bedriver flera myndigheter ett gemensamt arbete mot den organiserade brottsligheten.

Arbetet fokuserade tidigare på nyckelpersoner inom den organiserade brottsligheten men i december år 2015 fattade regeringen beslut om arbetet även skulle innefatta en satsning som tar sikte på utsatta geografiska områden:

- Problematiken har funnits i utsatta områden sedan 90-talet men har förvärrats i snabbare takt under de senaste åren. Polisen har uppmärksammat utvecklingen och flaggat för riskerna, säger Niklas Bellström.

- Brottsförebyggande rådet gör bedömningen att antalet kriminella grupperingar har ökat och att våldet inom och mellan dessa har blivit grövre.

Har tagit över vissa områden
Kriminalvården pekar på att Polismyndigheten har identifierat ett antal områden i landet där kriminella nätverk bedöms ha tagit över.

De invånare som bor eller verkar i de utsatta områdena hotas eller utsätts för våld, narkotikaförsäljning sker öppet och det är svårt för företagare att bedriva sin verksamhet.

Polisen har konstaterat tt det är svårt att upprätthålla offentliga funktioner som till exempel ambulans och brandkår.

Komplex problematik
Områdena utmärks av socioekonomisk utsatthet så som till exempel hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och socioekonomisk segregation.

- Tittar vi på utsatta områden så ser vi personer med komplex problematik. Brott begås ofta för att det är en del av gärningspersonens livsstil.

- Status och makt och att "vara någon" är viktigare än att tjäna pengar. Förtroendet och respekten för myndighetspersoner är ofta lågt.

Tidig kriminell debut
Säkerhetsavdelning bedömer att utmaningarna för myndigheterna kommer att öka när arbetet mot de "strategiska personerna" och de kriminella nätverken fortsätter:

- Vår bedömning är att det kommer att komma fler klienter till Kriminalvården som är unga men har en komplex problembild med sig med omfattande grov kriminalitet, tidig kriminell debut och en hög risk för återfall i brott.

- Vi kommer att utmanas i hanteringen av de här klienterna och deras omfattande och snabbt skiftande kriminella nätverk. 

Nästa steg för säkerhetsavdelning blir att kartlägga myndighetens arbete mot organiserad brottslighet. 

Helt ny strategi
Uppdraget är tänkt att mynna ut i en strategi för Kriminalvårdens arbete mot organiserad brottslighet med deadline i november i år:

- Vi kommer att behöva delaktighet från hela myndigheten och hjälp av våra samverkansparter för att lyckas med uppdraget. Vi ska ta del av den kompetens som finns på alla nivåer, lokalt, regionalt och nationellt.

- Vi har redan utsett referenspersoner i hela landet och hållit ett uppstartsseminarium i Norrköping.

 

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt