Skip to content

Sållades felaktigt fram som terrorister - kräver miljonskadestånd efter våldsamma polisrazzior

Robert Hårdh är chef för Civil Rights Defenders som företräder de familjer som en tidig morogn blev utsatta för polisens razzior. Foto: Maja Suslin/TT och Jonas Ekströmer/TT

19 personer begär via sina juridiska ombud på Civil Rights Defenders skadestånd på totalt 1,3 miljoner kronor från staten. Orsaken är de sju år gamla polisrazzior som genomfördes mot fyra män och deras familjer som fealaktigt misstänktes för att förbereda ett terroristbrott i Göteborg.

 

- Misstankar om terrorbrott ska tas på största allvar, men i det här fallet gick det fel från början, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders.

- Polisen agerade på alldeles för vaga grunder och tog inte hänsyn till information som tydligt visade att misstankarna inte stämde. Insatsen var både felaktig och oproportionellt våldsam och har lämnat svåra men hos de drabbade, 

Beslut på bräckligt underlag
Det var den 25 oktober 2010 som dåvarande Polismyndigheten i Västra Götaland fick information om att en kvinna skulle ha överhört ett mobiltelefonsamtal på arabiska - ett samtal som skulle ha gått ut på att det fanns en bomb på varuhuset Femman i Göteborg.

När polisen försökte identifiera och "sålla fram" telefonsamtalet genom så kallade masttömningar i området var underlaget mycket bristfälligt och osäkert.

Trots detta fattade åklagare beslut om att tre män skulle gripas och att en fjärde man skulle hämtas till förhör. Misstankarna gällde från början förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse men ändrades sedan till förberedelse till terroristbrott.

Vittne behandlades som misstänkt
Tidigt på morgonen den 30 oktober 2010 stormade maskerade poliser - försedda med automatvapen och under våldsamma former - de fyra männens hem. I samtliga familjer fanns det barn hemma.

En av männen skulle bara förhöras som vittne men behandlades som misstänkt.

När förundersökningen lades ned ett par veckor senare fanns det överhuvudtaget inga misstankar kvar mot någon av männen.

Allvarlig kritik från JO
Justitieombudsmannen granskade senare ärendet och  riktade allvarlig kritik mot både polisens och åklagarens agerande.

De 19 personerna har nu vänt sig till Justitiekanslern och begär skadestånd på totalt 1 364 500 kronor.

"Familjerna lider än idag"
Deras ombud från Civil Rights Defenders räknar upp de myndighetsfel som ligger till grund för kraven.

Myndigheterna har:

  • genomfört en olaglig masttömning för att spåra det aktuella telefonsamtalet.
  • identifierat fel tidsperiod för när samtalet skulle ha ägt rum, vilket ledde till att fel personer misstänktes. Polisen missade därför även att analysera rätt telefonsamtal.
  • identifierat männen som intressanta för utredningen till synes endast på grund av att de har arabiskklingande namn.
  • ignorerat ett motstridigt vittnesmål om utseendet på en av de misstänkta männen.
  • kopplat in åklagaren för sent i processen.
  • förhört männen utan att de hade tillgång till försvarare.

Civil Rights Defenders skriver:

"Polisens våldsutövning och polis- och åklagarmyndigheternas bristfälliga hantering av ärendet har vållat de sökandena stor skada, så som psykiska besvär. Än i dag lever familjerna med sviterna av händelsen."

"Misstankar om terrorbrott är allvarligt och måste bekämpas effektivt, men det får inte ske på bekostnad av mänskliga rättigheter. Det här fallet är ett exempel på hur rättssäkerheten tydligt brustit."

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt