Skip to content

Regeringens prognos "missvisande" med 75 miljarder - Riksrevisionens kritik fortsätter

Finansminister Magdalena Andersson (S) och riksrevisorn Ingvar Mattsson. Foto: Magnus Hjalmarsson Neideman/TT och Pontus Lundahl/TT

Regeringens prognoser ger en "missvisande" bild av de offentliga finanserna - det senaste året med 75 miljarder kronor. Det konstaterar Riksrevi-sionen. Samtidigt kommer hård kritik från Finans-politiska rådet om att regeringens arbetssätt "försvagar de offentliga finanserna".

 

Riksrevisionens senaste granskning av regeringens ekonomiska prognoser under tio år - från år 2007 till 2017 - visar att dessa är missvissande, avsett vilken partifärg regeringen har haft.

Riksrevisionen skriver:

"Över- och underskattningarna i de medelfristiga makroprognoserna har gjort att de offentliga finanserna har framstått som starkare än vad som annars skulle varit fallet."

75 miljarder det senaste året
Riksrevisionen konstaterar att det kan handla om så mycket som 75 miljarder kronor det senaste prognosåret:

"Ackumulerat det sista året i medelfristprognosen uppgår effekten av överskattningen på de offentliga finanserna till cirka 75 mdkr, motsvarande knappt 2 procent av BNP."

Riksrevisionen pekar framför allt på att den offentliga sektorns inkomster har överskattats och föreslår därför att man förändrar metoden för hur BNP prognostiseras.

Betydligt överskattad
Man uppmanar dessutom regeringen att "utreda varför den statliga konsumtionen i prognoserna underskattas så kraftigt, samt vid behov förändra sättet att beräkna denna på".

Man konstaterar även att hushållens konsumtion "varit tydligt överskattad".

Granskningsperioden innefattar finanskrisen 2009 men i hur stor omfattning detta har påverkat över- och underskattningarna under hela den granskade perioden går enligt Riksrevisionen "inte att bedöma säkert".

- Den nuvarande regeringen har vid varje enskilt prognostillfälle reviderat upp prognosen och därmed underskattat styrkan i de offentliga finanserna, säger finansminister Magdalena Anderssons pressekreterare Gösta Brunnander med anledning av Riksrevisionens rapport.

"Försvagar de offentliga finanserna"
Från det Finanspolitiska rådet framhåller man på att "finanspolitiken borde vara betydligt mer åtstramande". Detta eftersom den svenska ekonomin bedöms förstärkas både i år och nästa år samtidigt som resursutnyttjandet blir alltmer ansträngt.

Samtidigt ligger det finansiella sparandet tydligt under vad gällande överskottsmål kräver.

Enligt rådets uppfattning väljer regeringen ändå att i år "försvaga de offentliga finanserna", vilket rådet anser är "uppseendeväckande". Man kräver att regeringen ska "motivera sin politik samt förklara hur den kan vara förenlig med det finanspolitiska ramverket".

Lägre ränteavdrag
En mer åtstramande finanspolitik skulle också kunna bidra till ökad makrofinansiell stabilitet enligt rådet som vill se lägre ränteavdrag och en högre fastighetsavgift som kan dämpa både bostadspriser och hushållens skuldsättning. 

- Vi håller med om att det inte är läge för stora skattesänkningar . Man kan också notera att såväl OECD, IMF och EU-kommissionen lovaordar den svenska ekonomin och säger att den är väl avvägd, säger Gösta Brunnander med anledning av Finanspolitiska rådets rapport.

Dagens Juridik rapporterade i fredags att det kommer att  behövas ytterligare 40 miljarder kronor till den kommunala välfärden under de kommande åren - någonting som kom fram i den rapport som Sveriges Kommuner och Landsting SKL nyligen presenterade.

"Vi konstaterar att pengarna finns"
SKL sällade sig därmed till den kritik som redan i höstas framfördes mot regeringen från Riksrevisionen som då talade om 50 miljarder kronor för den kommunala sektorn (Dagens Juridik 2017-05-12).

När det gällde SKL:s rapport kommenterade regeringen denna så här i Dagens Juridik i fredags:

- Under samma prognosperiod som SKL syftar på går staten med 80 miljarder kronor i överskott. Vi konstaterar att pengarna finns, sa Gösta Brunnander då

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt