Skip to content

"Rätten att bli glömd" på internet - DI har gått till botten med hur Google hanterar klagomålen

Datainspektionen har granskat "rätten att bli glömd" på internet i de fall då Google har valt att avslå svenska medborgares ansökningar. Klagomålen handlar bland annat om Google-träffar som rör hemsidan Lexbase och högersextrema sidor. 

 

I maj 2014 slog EU-domstolen fast att man som enskild kan begära att sökmotorer som til exempel Google tar bort resultat för sökningar som innehåller personens namn.

Detta gäller dock endast i de fall sökresultaten är oriktiga, irrelevanta, inte längre relevanta eller överflödiga.

Utpekades som brottsling
I dagligt tal har den här möjligheten kommit att kallas "rätten att bli glömd" och sedan EU-domstolens dom kom har tusentals personer hört av sig till Google och begärt att företaget tar bort resultatet av sökningar på deras namn. 

Då Google ibland valt att inte ta bort sökresultaten har en del av dem som klagat istället lämnat in klagomål till Datainspektionen.

Eftersom många ärenden handlat om nya frågeställningar och gränsdragningsproblem har Datainspektion valt att genomföra en större granskning av just dessa ärenden.

Till exempel rör det sig om ett klagomål från en person som har samma namn som en person som utpekas som brottsling på ett diskussionsforum. I det fallet håller Datainspektionen med Google som anser att det inte handlar om personuppgifter om den som har framfört klagomålet och därför måste inga sökträffar tas bort.

Lexbase
Ett annat klagomål gäller den odebattarade hemsidan Lexbase - en databas där användaren kan betala för att få reda på om en viss person förekommer i rättsliga sammanhang.

En person har lämnat in ett klagomål till Datainspektion eftersom han anser att det är kränkande att den första träffen efter en sökning på personens namn visar att personen förekommer i Lexbase.

Datainspektionen anser däremot att en uppgift om att någon förekommer i Lexbase i sig inte kan anses kränkande och därför har Datainspektion valt att avskriva ärendet.

Hängdes ut på främlingsfientlig hemsida
Ett tredje klagomål rör en person som har blivit uthängd på en högerextrem hemsida efter att ha startat en förening för ensamkommande flyktingbarn.

I det här fallet bedömde Google att webbsidan innehåller politisk kritik mot klaganden och att dennes roll i det offentliga livet är av så kallat ”allmänt intresse”. Datainspektionen, å sin sida, gick emot Google och anser att sökresultatet ska tas bort.

Eftersom det handlar om uppgifter av privat karaktär som inte har någon som helst relevans för den kritik som riktas mot personen i dennes egenskap av företrädare för en förening ansåg Datainspektionen att sökresultatet inte kunde motiveras med hänsyn till något allmänt intresse.

Endast svenska resultat
Datainspektionen har även utrett hur en sökträff ska tas bort då ett sökresultat kan finnas kvar i andra länder trots att det inte visas i Sverige.

I det här fallet kom Datainspektionen fram till att skyldigheten att ta bort sökträffar endast kan innebära att en träff måste tas bort så att den inte visas vid sökningar som görs från Sverige.

- Men, det kan finnas situationer då sökträffar även ska tas bort vid sökningar som görs från andra länder, säger Datainspektionens jurist Martin Brinnen.

- Så kan vara fallet om det finns en särskild anknytning till Sverige och den registrerade, till exempel om informationen på den länkade webbsidan är skriven på svenska, riktar sig till en svensk publik, innehåller uppgifter om en person som befinner sig i Sverige eller att informationen har publicerats på den svenska domänen .se. 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt