Skip to content

Polisrapport räcker inte - hovrätten river upp fängelsedom för grovt rattfylleri

Foto: DJ

Enligt polispatrullens rapport från trafikolyckan var det den berusade kvinnan som hade kört. Vid rättegången nekade hon dock till detta. Tingsrätten kallade det för "efterhandskonstruktion" och dömde henne för grovt rattfylleri. Hovrätten konstaterar nu att polismannen borde ha kallats som vittne för att förklara sin rapport. Kvinnan frias därför.

 

Den 28-åriga kvinnan hade en kväll i oktober 2015 varit på besök hemma hos vänner i Stockholmstrakten.

Senare på natten var hon inblandad i en trafikolycka där bilen körde av vägen och voltade. När ambulans kom till platsen påträffades hon berusad men utan skador. Hennes vän satt dock allvarligt skadad i passagerarsätet.

Två personer enligt rapporten
Av det underlag som polisen hade upprättat från olyckan framgick att två personer hade varit inblandade i olyckan och att det var kvinnan som hade kört. Provtagning visade att hon ett par timmar efter olyckan hade 1,51 promille alkohol i blodet.

Kvinnan åtalades vid Södertörns tingsrätt för grovt rattfylleri. Hon nekade till brott och hävdade att det inte var hon som hade kört bilen utan att det hade funnits en tredje person som hade kört men avvikit efter olyckan.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"X (den tilltalade) har heller inte kunnat lämna någon förklaring till varför denna person inte påträffades vid olycksplatsen eller lämna några närmare uppgifter om dennes agerande. Enligt tingsrättens mening är det mycket anmärkningsvärt att hon inte känner till namnet... Detta gör det också omöjligt att kontrollera hennes uppgifter."

Efterhandskonstruktion
Tingsrätten slog därför fast att det handlade om en efterhandskonstruktion och kvinnan dömdes för grovt rattfylleri till två månaders fängelse.

Hon överklagade domen till Svea hovrätt som nu konstaterar att det finns flera allvarliga brister i utredningen.

Det framgår inte av utredningen hur lång tid som hade gått mellan olyckan och den tidpunkt då polisen anlände - någonting som enligt hovrätten innebär att man inte kan bedöma om någon ytterligare person kan ha kört bilen och sedan avlägsnat sig.

Hovrätten skriver dessutom:

"Den polisman som upprättat informationsunderlaget är inte hörd i målet. Hovrätten saknar därmed närmare uppgifter om vilka observationer som legat till grund för anteckningen att X var förare."

Flera utredningsbrister
Hovrätten konstaterar också att kvinnan har lämnat "detaljerade uppgifter" om vilka hon hade umgåtts med under kvällen:

"Någon utredning som utesluter att någon av dessa haft möjlighet att köra bilen har inte lagts fram. En sådan åtgärd borde åklagaren ha kunnat vidta. Den utredning som åklagaren åberopat har alltså flera brister och utesluter inte att annan än X varit förare." 

Hovrättens samlade bedömning blir därför att det inte är bevisat att det verkligen var kvinnan som körde bilen. Hon frias därför.

 

Sarah Nordström

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

1 kommentar

En tyvärr vanlig företeelse att skylla på en okänd, eller en person som man bara kan förnamnet på. Och många gånger klara man sig då det faktiskt inte kan uteslutas.
Jag har inte läst fu och ej heller läst domen, men det kan ju faktiskt ha varit som så att kvinnan visste med sig att hon var berusad och att det hade dykt upp en person som uppgav sig vara nykter och som (lägligt nog) skulle åt samma håll. Klart han fick köra bilen. Praktiskt för kvinnan att få hem sin bil och slippa ta taxi. När sen olyckan sker smiter föraren, då han faktiskt var berusad och därför inte vågade stanna kvar.
Kontentan av det hela är ju att den inledande undersökningen av fordonet och platsen är viktigt. Men många gånger är det svårt för poliserna på plats att göra detta pga en massa yttre omständigheter. Sen kan man ju också undra över om den skadade passageraren hördes och vad denne i så fall har uppgivit.
Vi får väl leva med att en del, som saknar det moraliska ansvaret att stå för vad man gjort, klarar sig från straff.