Skip to content

Polisens "extensiva" tolkning gör att lagen urholkas - krav på lagändring efter inspektion

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Polisens "extensiva tolkning" av gallringsbestäm-melsen i polisdatalagen gör att bestämmelsens effekt "urholkas". Det konstaterar Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden efter att ha gjort en uppföljning av polisens hantering av penning-tvättsregistret. Nämnden anser därför att det behövs en lagändring.

 

I samband med en uppföljning av Polisens hantering av penningtvättsregistret konstaterar Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden att den nuvarande gallringsrutinen "innebär en fortsatt risk att personuppgifter inte gallras i rätt tid".

Nämnden skriver också att "det är beklagligt att det nya IT-systemet som enligt Polismyndigheten ska lösa gallringsproblematiken och underlätta registervård fortfarande inte är i drift".

Men oavsett IT-system måste Polismyndigheten enligt nämnden behandla personuppgifter i överensstämmelse med polisdatalagen.

Ändring av polisdatalagen
Nämnden anser att det behövs en lagändring av polisdatalen eftersom "den extensiva tolkning som Polismyndigheten förordar" kan få konsekvensen att gallringsbestämmelsens effekt "urholkas".

"Mot bakgrund av att det pågår en översyn av polisdatalagen med anledning av 2016 års dataskyddsdirektiv är det lämpligt att frågan övervägs av utredningen", skriver nämnden.

Dröjt med logguppföljning
Nämnden konstaterar också att Polismyndigheten har vidtagit "vissa åtgärder avseende de brister" som nämnden påpekade efter den senaste granskningen av penningtvättsregistret.

Polismyndigheten har bland annat infört rutiner för att hantera bilagor som innehåller uppgifter om personer som inte har med det aktuella ärendet att göra.

Vidare har en logguppföljning avseende penningtvättsregistret genomförts. Det är enligt nämnden dock anmärkningsvärt att Polismyndigheten dröjt så länge med att genomföra logguppföljning.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt