Skip to content

"Öka takten, regeringen!" - riksdagen kräver storstädning bland krångliga skatteregler

Statsminister Stefan Löfven ska öka takten när det gäller att få bort krångliga skatteregler för företag, anser riksdagen. Foto: Fredrik Sandberg/TT och Björn Larsson Roswall/TT

Regeringens arbete med att förenkla skatte-reglerna för företag går för långsamt. Det anser riksdagen som därför har klubbat igenom Skatteutskottets krav på att uppmana regeringen att "öka takten". S, MP och V håller dock inte med.

 

I höstas rekommenderade Riksrevisonen regeringen att intensifierar arbetet med att förenkla skattereglerna för företag.

De borgerliga partierna i Skatteutskottet är inte nöjda med vad som hänt på området. Regeringen har i och för sig lämnat en skrivelse till riksdagen om Riksrevisionens granskning men det går ändå för långsamt anser partierna.

Otillräckliga åtgärder
Riksrevisionens slutsats var redan i höstas att arbetet går långsamt och att de föreslagna förändringarna "ofta är av begränsad omfattning".

Skatteutskottet konstaterar att regeringens åtgärder hittills är "otillräckliga" och inte möter Riksrevisionens rekommendationer .- någonting som alltså riksdagen nu ställer sig bakom.

"Öka takten"
Riksdagen riktar därför ett så kallat tillkännagivande till regeringen om att vidta ytterligare åtgärder för att "öka takten i regelförenklingsarbetet" och återkomma med en utförlig redogörelse kring detta till riksdagen.

Förslaget om tillkännagivande bygger på en motion från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet delar i och för sig Riksrevisionens bedömning men tycker inte att ett tillkännagivande om att "öka takten" i regelförenklingsarbetet behövs.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

1 kommentar

I förenklingsarbetet ser det ut så här:
1) Riksdagen beslutar om att vissa regler ska ändras i beskattningen.
2) Förslag framförs av regering eller opposition om vissa nya kompletteringar av regelverket.
Dessa förslag medför nytt krångel för företag. Ingen eller betydlig konsekvensanalys av förslagets konsekvenser görs.
På så vis fylls på den ena sidan av lagstiftningen på med nytt krångel efter att krångliga regler förenklats på den andra. Nettoeffekten är oftast MER krångel. Exempel är den nyligen beslutade reformen om individualiserade arbetsgivaravgifter, som kommer att kräva våldsamt mera av löneadministration för mikroföretagare.
På grund av frånvaro av professionellt genomförda konsekvensanalyser ökas år för år krånglet. Men beslutshavande personer (finansministern) inser att om så¨dan analys görs kommer förslaget inte att genomföras. Denna negativa attityd till konsekvensanalyser gäller oavsett vilket block som sitter i regeringen.