Skip to content

Morddömd expolis särbehandlas på fängelse - ingen kränkning utan statens skyldighet

Foto: TT

Det var ingen överträdelse av Europakonventionen när Kriminalvården övervakade och kontrollerade den morddömde före detta polismannen. JK konstaterar tvärtom att man haft en "en relativt långtgående skyldighet" att skydda honom. Han får därför inget skadetånd.

 

Den före detta polisen dömdes år 2011 till 15 års fängelse för att ha dödat sin hustru. Efter att han av säkerhetsskäl fått flytta runt mellan olika anstalter i fler års tid vände sig mannen till Justitiekanslern och hävdade att han i onödan hade utsatts för en alltför hög nivå av övervakning och kontroll.

Han krävde därför 420 000 kronor i skadestånd av staten för det lidande.

Hotbild mot honom
Mannens yrkesbakgrund som polis innebar enligt Kriminalvården att det fanns en hotbild mot honom vilket motiverade en hög grad av övervakning och kontroll och att han också har avtjänat tid vid flera olika anstalter med hög säkerhetsklass.

Justitiekansler Anna Skarhed vänder dock på frågan och slår fast att Europakonventionen ställer krav på att staten ska skydda frihetsberövade mot hot och våld, vilket med hänsyn till mannens brott och tidigare yrkesbakgrund inneburit "en relativt långtgående skyldighet för Kriminalvården att skydda honom".

JK avslår därför mannens skadeståndsanspråk.

JO-kritik ska beaktas
JK instämmer dock i den kritik som JO tidigare har riktat mot användningen av säkerhetsanstalter som skyddsavdelningar - och även den kritik som JO särskilt riktat mot två av de anstalter som mannen har varit placerad på.

JO har varit kritisk mot att mannen snabbt flyttats till en annan anstalt utan tungt vägande skäl.

JK understryker att de synpunkter som JO fört fram ska beaktas av Kriminalvården när det gäller mannen fortsatta straff.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt