Skip to content

Man med skulder tackade nej till arv - döms för grov oredlighet mot borgenärer

Mannen hade skulder hos Kronogogden när han avstod från arvet på 700 000 kronor efter sin hustru. Eftersom han aldrig fick del av arvet kan han inte heller ha "avhänt sig" sig pengarna, hävdar han. Hans uppfattning delas dock inte av hovrätten som nu dömer honom för grov oredlighet mot borgenärer.

 

Den 70-årige mannen åtalades vid Sundsvalls tingsrätt för grov oredlighet mot borgenärer

Mannen 70-åringen medgav att han hade avstått från arvet men ansåg att detta inte innebar att han skulle ha "avhänt" sig någonting till skada för borgenärerna eftersom han aldrig hade fått del av arvet till följd av att han hade avstått från att ta emot det.

Enligt mannen var det dessutom hans frus sista vilja att han skulle avstå från arvet - någonting som dock inte reglerades i testamente.

Avstå betydande värde
Tingsrätten konstaterade att den som är på obestånd och som avhänder sig egendom av betydande värde kan dömas för oredlighet mot borgenärer. Att avstå från ett arv kan också enligt tingsrätten medföra ansvar för brott.

Enligt tingsrätten var det klarlagt att mannen hade avstått arvet samtidigt som han var på obestånd. Vad hans frus hade haft som sista vilja när det gällde arvet saknade enligt tingsrätten betydelse. Mannen dömdes därför för grov oredlighet mot borgenärer.

Med hänsyn till bland annat att brottet hade begåtts många år tidigare och mannens höga ålder ansåg tingsrätten att påföljden kunde stanna vid villkorlig dom med 160 timmars samhällstjänst.

Testamente saknas
Domen överklagades till Hovrätten för Nedre Norrland som instämmer i tingsrättens bedömning. Vid en straffrättslig bedömning saknar det, enligt hovrätten, betydelse om avståendet har skett i enlighet med fruns vilja eftersom det de facto inte har fastslagits i något testamente.

Även hovrätten dömer därför mannen för grov oredlighet mot borgenärer men anser att påföljden ska stanna vid villkorlig dom och 100 dagsböter.

  • Alt-texten
    Markus Rylander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt