Skip to content

Man med skulder tackade nej till arv - döms för grov oredlighet mot borgenärer

Mannen hade skulder hos Kronogogden när han avstod från arvet på 700 000 kronor efter sin hustru. Eftersom han aldrig fick del av arvet kan han inte heller ha "avhänt sig" sig pengarna, hävdar han. Hans uppfattning delas dock inte av hovrätten som nu dömer honom för grov oredlighet mot borgenärer.

 

Den 70-årige mannen åtalades vid Sundsvalls tingsrätt för grov oredlighet mot borgenärer

Mannen 70-åringen medgav att han hade avstått från arvet men ansåg att detta inte innebar att han skulle ha "avhänt" sig någonting till skada för borgenärerna eftersom han aldrig hade fått del av arvet till följd av att han hade avstått från att ta emot det.

Enligt mannen var det dessutom hans frus sista vilja att han skulle avstå från arvet - någonting som dock inte reglerades i testamente.

Avstå betydande värde
Tingsrätten konstaterade att den som är på obestånd och som avhänder sig egendom av betydande värde kan dömas för oredlighet mot borgenärer. Att avstå från ett arv kan också enligt tingsrätten medföra ansvar för brott.

Enligt tingsrätten var det klarlagt att mannen hade avstått arvet samtidigt som han var på obestånd. Vad hans frus hade haft som sista vilja när det gällde arvet saknade enligt tingsrätten betydelse. Mannen dömdes därför för grov oredlighet mot borgenärer.

Med hänsyn till bland annat att brottet hade begåtts många år tidigare och mannens höga ålder ansåg tingsrätten att påföljden kunde stanna vid villkorlig dom med 160 timmars samhällstjänst.

Testamente saknas
Domen överklagades till Hovrätten för Nedre Norrland som instämmer i tingsrättens bedömning. Vid en straffrättslig bedömning saknar det, enligt hovrätten, betydelse om avståendet har skett i enlighet med fruns vilja eftersom det de facto inte har fastslagits i något testamente.

Även hovrätten dömer därför mannen för grov oredlighet mot borgenärer men anser att påföljden ska stanna vid villkorlig dom och 100 dagsböter.

  • Alt-texten
    Markus Rylander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

13 comments

Märklig dom, som bör prövas i HD. Det är frivilligt om man tar emot ett arv eller en gåva. Avstående därifrån kan knappast vara brottsligt i någon bemärkelse.

Precis. Staten tvingar någon att ta emot arv och gåvor? Snacka om att lägga sig i privatlivet i detalj. Måste man ta emot en teservis med? Dyra damskor i fel storlek? Hur långt sträcker sig tvånget?

Instämmer. Det kan också finnas rent personliga eller känslomässiga skäl till att man inte vill ha ett arv. Att bi delägare i ett dödsbo kan också leda till konflikter med släktingar gällande arvskifte mm.

Och inte minst att dyra saker med sentimentalt värde stannar kvar i släkten istället för att säljas.

Behöver tydligen advokat, gjort lika och jagad lika.

Jag tror i och för sig att domen är korrekt. Arvsavståenden som sker sedan arvet fallit, dvs. efter arvlåtarens död, tas som exempel på "avhändande" i kommentaren till bestämmelsen. Syftet med bestämmelsen är att skydda borgenärskollektivet, så vilket intresse den som avstår arvet har av detsamma är inte relevant. Ett arvsavstående kräver en aktiv handling (se 17:2 ärvdabalken), så någon underlåtenhetsproblematik är det inte heller fråga om (vilket den dömdes invändning tangerar).

Nota bene; detta är alltså juridiken vi talar om. Vad folk må tycka är en annan sak.

Förhoppningsvis blir det ett överklagande och prövningstillstånd i HD så får frågan klarläggas.

Ändring/Återregistrering av arvsperson/son till avliden förnekas göras av skattemyndigheten med motiveringen "Skatteverket anser inte att en återgång av arvsavstående utgör grund för tilläggsbouppteckning" ?? Har endast begärt handlingars ändring av arvsperson vilket nekats hela tiden både från Sthlms Tingsrätt, Nacka tingsrätt och Skattemyndigheten som är de som skall registrera detta likaväl som de registrerat överlåtelse arv.. Vet de inte hur att göra ? Skrivit i två och ett halvt år,, samma märkliga svar då arvs skatten är borta.. Kommer jag bli åtalad likt denne man ??

Då får du ta reda på vilka grunder som krävs och var detta står samt vilka lagrum som reglerar förfarande.

Sänd dessa frågor till berörda myndigheter.

Vilka lagrum har det hänvisats till i de beslut du redan erhållit?

Detta är inte mitt expertområde och jag vet inte om jag förstått din fråga rätt. Menar du att du gjorde ett arvsavstående och nu vill ni låta detta återgå? Jag tror det är så här:

Arvsavståendet är i sig bindande och lagen känner ingen "återgång av arvsavstående". Det går alltså inte att göra dig till arvinge och dödsbodelägare ånyo. Ska nu den egendom som tillfallit annan genom ditt arvsavstående gå åter till dig så sker det genom en gåva, dvs. en rättshandling som inte regleras av de arvsrättsliga bestämmelserna i ärvdabalken. Gåvan har inte skatteverket med att göra, de registrerar bara bouppteckningar, och det finns alltså inget som verket kan registrera.

Är det därför vägran att återställa arvsrätt har skett, ? ingen rutin? inget lagrum ?
Trots upprepade postade rek. orginalhandlingar om avstående av överlåten arvsrätt ?
En enkel makulering av arvsöverlåtelsehandling vore ju enkel i sig .. Men har vägrats av skattemyndighet. Ska jag stämma mig själv enligt kronofogdens anmälningsak i detta ärende för att erhålla rättning juridiskt och bli åtalad ?.. Absurt !!..

Det verkar som om jag förstått din fråga rätt och jag tror också att jag besvarat den korrekt. Är något oklart? Skatteverket kan inte registrera någon återgång av arvsavståendet eftersom 1. det finns ingen sådan rättsfigur och 2. skatteverket har inget med saken att göra, och ingen annan myndighet heller. Det är som att jag som domare i allmän domstol inte kan pröva ett skattemål, eftersom det inte ligger inom domstolens behörighet.

Letar du efter ett mycket äkta lån? Den goda nyheten är här! ! ! Vi erbjuder lån som sträcker sig från $ 5, 000.00 till $ 30, 000, 000.00 i räntesats om 2% per år. Lån för affärsutveckling är certifierade, effektiva, snabba och dynamiska kontakter pålitliga, pålitliga, oss via e-post: Morisloancompany1@gmail.com
Webbsida: http: //morisloancompany6.wix.com/morisloancompany
Tack,
MORIS FRED ////////

Letar du efter ett mycket äkta lån? Den goda nyheten är här! ! ! Vi erbjuder lån som sträcker sig från $ 5, 000.00 till $ 30, 000, 000.00 i räntesats om 2% per år. Lån för affärsutveckling är certifierade, effektiva, snabba och dynamiska kontakter pålitliga, pålitliga, oss via e-post: Morisloancompany1@gmail.com
Webbsida: http: //morisloancompany6.wix.com/morisloancompany
Tack,
MORIS FRED ////////