Skip to content

Laglig rätt till betalkonto för alla när Sverige införlivar EU-direktiv

Foto: Per Larsson/TT

En rätt till betalkonton med grundläggande funktioner och större insyn i vilka avgifter som bankerna tar ut för betalkonton. Det blir effekterna när Sverige införlivar EU:s "betalkontodirektiv" i svensk rätt.

 

År 2014 antog EU det så kallade "betalkontodirektivet" och nu har riksdagen godkänt regeringens proposition om att införliva direktivet i svensk lag. 

I praktiken innebär direktivet att medlemsländerna antog en ram för skydd av konsumenters rättigheter när det gäller tillgång till och användning av betalkonton. 

Den nya lagstiftningen ger alla konsumenter som är bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, rätt till ett bankkonto med grundläggande funktioner.  

Med grundläggande funktioner har man syftat till att konsumenten ska kunna placera pengar, ta ut kontanter och kunna överföra pengar från kontot. 

Den nya lagstiftningen ger också en möjlighet för konsumenterna att få bättre insyn i de avgifter som tas ut för deras betalkonton. Det ska även bli enklare att byta betalkonton mellan olika banker.

 

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt