Skip to content

Kvinna körde ihjäl man under skilsmässobråk - döms till villkorlig dom och dagsböter

Skiss från förundersökningen. Foto: TT

Kvinnan och mannen låg i skilsmässa och hamnade i gräl när kvinnan skulle hämta sina saker hemma hos mannen. Det slutade med att kvinnan sökte skydd genom att låsa in sig i sin bil - och att hon sedan körde ihjäl mannen. Hon döms nu av hovrätten till villkorlig dom och dagsböter för vållande till annans död

 

Den 27-åriga kvinnan åtalades ursprungligen vid Malmö tingsrätt för grovt vållande till annans död genom att ha kört på sin make med bil så att han dog.

Maken var tidigare dömd för att ha misshandlat kvinnan. De hade separerat och låg nu i skilsmässa.

Skulle hämta saker hos mannen
Under den aktuella kvällen var kvinnan hemma hos mannen för att hämta tillhörigheter och lasta in dem i sin bil. Det uppstod då bråk och kvinnan tog sig in i sin bil.

Mannen sprang ut på gatan och kvinnan körde på honom. Hon körde också från platsen med mannen liggandes på motorhuven och kolliderade sedan med en lyktstolpe - varvid mannen föll av bilen och dog.

Enligt åklagaren hade kvinnan av oaktsamhet orsakat mannens död.

Fick panik och började köra
Kvinnan själv uppgav att mannen under kvällen hade druckit och bland annat hotat att slå ihjäl henne. Hon tog därför skydd i bilen men maken ställde sig i vägen, bankade på bilen och kastade sig sedan upp på motorhuven. Kvinnan greps då av panik och började köra.

Tingsrätten ansåg att kvinnans uppgifter om bakgrunden till händelsen är trovärdiga och rimliga. Det var klarlagt att parterna hade bråkat under kvällen och att kvinnan tagit skydd i bilen.

Kvinnans uppgifter om att mannen dunkat i motorhuven, skrikit åt henne och inte lämnat henne fri väg godtogs också av tingsrätten.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Tingsrätten medger att det varit en rimlig reaktion att X (den tilltalade) blivit upprörd och hamnat i affekt genom den händelseutveckling som hon beskrivit i det tidigare skedet. Det förhållandet att MÄ (mannen) vägrade att låta henne ge sig iväg och att han dunkade i bilens motorhuv och skrek åt henne bör ha skapat en situation där hon hade svårt att tänka klart och logiskt."

"Åklagaren har inte heller påstått att X agerande under detta skede inneburit ett medvetet risktagande. Körningen som sådan vittnar om att hon inte haft kontroll över körningen och är väl förenlig med hennes påstående om att hon hamnat 'i panik'." 

Inte relevant för mannens död
Tingsrätten konstaterade att det i och för sig var vårdslöst av kvinnan att försöka tvinga bort manen genom att köra sakta framåt men att det är utrett att han hamnat på motorhuven till följd av sitt eget agerande. Kvinnans vårdslöshet var dock i detta skede inte relevant i förhållande till mannens död, enligt tingsrätten.

När det gäller det som sedan skedde - då kvinnan accelererat bilen och kört ut från gatan med manen liggandes på bilen - handlade det enligt tingsrätten om en rimlig reaktion på att kvinnan blivit upprörd och hamnat i affekt mot bakgrund av vad som hänt tidigare.

Mannens agerande gjorde det svårt för henne att tänka klart och körningen vittnar om att hon agerat "i panik".

Eftersom kvinnan befunnit sig i en låst bil och haft en mobiltelefon till hands har dock faran inte varit överhängande för henne, enligt tingsrätten. Hon kunde ha använt tutan, ringt polisen eller påkallat annan hjälp.

Villkorlig dom och dagsböter
Kvinnan har inte befunnit sig i nöd och omständigheterna har inte varit sådana att hon inte har varit skyldig att undvika att utsätta andra för fara.

Tingsrätten skrev:

"Den oaktsamhet som X gjort sig skyldig till har inte varit ringa och hon måste fällas till ansvar för vållande till annans död. Eftersom tingsrätten å andra sidan inte funnit att X gjort sig skyldig till medvetet risktagande som varit relevant i förhållande till dödsfallet föreligger inte förutsättningar att bedöma brottet som grovt." 

Tingsrätten dömde henne därför för vållande till annans död av normalgraden till villkorlig dom och 100 dagsböter à 260 kronor - alltså totalt 26 000 kronor.

Hovrätten instämmer
Hovrätten över Skåne och Blekinge instämmer nu i tingsrättens bedömning av vad som hänt före bilfärden och att kvinnan hamnat i affekt.

Att färden påbörjades menar dock hovrätten inte var ett misstag. Att bilen kördes in i lyktstolpen innebar att mannen kastades av bilen och dog.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Oaktat vad som föregick färden och den upprörda sinnesstämning som X befann sig i måste hennes handlande bedömas som oaktsamt. Den omständigheten att MÄ (mannen), såvitt framkommit, genom egen förskyllan hamnade på bilens motorhuv föranleder inte någon annan bedömning. Det står klart att X oaktsamhet varit relevant för den dödliga utgången."

"Situationen, såsom den beskrivs av X, har inte varit sådan att hon kan undgå ansvar på grund av reglerna om nödvärn eller nöd i 24 kap. brottsbalken. Det har inte heller framkommit något som tyder på att hon misstagit sig och trott att förhållandena var sådana som krävs för ansvarsfrihet." 

Hovrätten anser - oavsett vad det var som låg bakom färden -  att kvinnan har varit oaktsam. Även hovrätten dömer henne därför för vållande till annans död till villkorlig dom och 100 dagsböter.

  • Sofia Sars

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

Oj, oj, hade det varit omvänt hade mannen hamnat i fängelse direkt. Kvinnor döms lindrigare, det är bara att konstatera!!

Skulle inte förvåna mig om hon fick behålla körkortet också. En horribel dom. Tror mig ha läst om liknande fall tidigare där domen blev bra mkt hårdare. Någon som kan hänvisa?

Rosa lagbok förekommer definitivt..

Om det varit det omvända i kön? Hade då dom blivit annorlunda ? Det finns fler våldsbenägna kvinnor i verkliga livet än män som anmäler sin utsattheten för detta.

Kan det vara så att rättssystemet sanktionerar personer som Arboga-kvinnan? Detta är en helt galen dom som borde varit minst 1 års fängelse. Efter att ha läst domen är min bedömning att den beror på kammaråklagare Fredrik Petersson, dels utifrån hur han utformat åtalet inför tingsrätten och dels eftersom han i hovrätten frånföll yrkandet om att gärningen var grov. Detta efter att tingsrätten i domskälen på flera ställen indikerat att han missat att göra gällande att vissa moment hade inneburit ett medvetet risktagande.

Av domskälen kan man läsa mellan raderna att domstolarna lyft sig själva i håret för att kvinnan skulle undgå straff så långt möjligt.

Tyckte för en gångs skull att domarna var osedvanligt nyanserade, men funderar nu på om den positiva uppfattningen beror på att mannen tidigare misshandlat sin hustru och hade druckit inte obetydliga mängder alkohol före den ofrivilliga bilfärden. Att bil "använts" i det vårdslösa dödandet brukar ju innebära att "vårdslöshetens ribba" sänks, ibland öppet och ibland tyst, och det har jag inga problem med. Inte heller att alkoholförtäring hos gärningsmannen sänker denna "ribba", men om offrets alkoholförtäring har påverkat rättens bedömning av gärningsmannens bilföraren handlande så skulle det vara fel, eller hur? Det är väl så att arvsrätten har upphört redan genom att makarna "ligger i skilsmässa", och jag antar att någon rätt till änkepension då inte heller föreligger för den vårdslösa makan? Ett icke uppsåtligt dödande har visst inte någon påverkan på arvsrätten. Men sådana funderingar ska man nog inte ha, för de kan smitta av sig på rättstillämpningen om inte annat. Sin egen eller andras.