Skip to content

Karensavdrag i stället för karensdag - regeringen har lyssnat på fackets kritik

Foto: Christine Olsson/TT

Avskaffa karensdagen och inför ett karensavdrag. Det föreslår regeringen för att det ska bli mer rättvist för dem som arbetar i välfärden. Karensdagen som infördes 1993 har fått hård kritik för att missgynna främst kvinnor.

 

Inför valet 2014 ville alla partier se över karensdagen men nu har regeringen träffat en överenskommelse med Vänsterpartiet om att införa något man kallar för "karensavdrag" istället för karensdag.

Ökad sjuknärvaro
Kritiken mot karensdagen har kommit framför allt från fackligt håll där man ansett att den gett "sjukförsäkringen en inbyggd mekanism som i sig leder till ökad sjuknärvaro och därmed till ökad smittspridning".

Detta eftersom människor hellre gått till arbetet sjuka, än varit hemma utan sjukersättning.

Karensavdrag ska ge rättvisare förutsättningar för olika yrkesgrupper efter att det visat sig att ofta kvinnodominerade yrkesgrupper, så som undersköterskor och personliga assistenter drabbas orättvist av karensdagen. 

Avdrag på 20 procent
Karensavdraget ska vara 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. Detta innebär ändringar i både socialförsäkringslagstiftningen och i lagen om sjuklön. 

Den närmare beräkningen av karensavdrag kommer att bestämmas i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och kommer att kunna införas tidigast i januari 2019.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt