Skip to content

Jävig polis bröt armen på bilist - döms för vållande till kroppsskada

Foto: Fredrik Sandberg/TT

När polismannen hade varit inblandad i en trafikolycka legitimerade han sig som polis och grep den andre mannen - vilket slutade med en fraktur i den andres armbåge. Polismannen döms nu för vållande till kroppsskada och tjänstefel eftersom han trädde i tjänst trots att han var part i trafikolyckan.

 

Trafikolyckan inträffade i centrala Stockholm sommaren 2014. Den idag 29-årige polismannen kom på cykel. Han var inte i tjänst men gick fram till den andre mannen, legitimerade sig som polis och sade åt honom att kliva ur bilen.

En hetsig diskussion utbröt vilket slutade med att polismannen tog ett så kallat "polisgrepp" och vred upp den andre mannens arm i ett skuldergrepp.

Grep den andre som misstänkt
Enligt polismannen själv fattade han ett beslut om att gripa den andre mannen för våld mot tjänsteman - någonting som skulle ha bestått av en lätt knuff och att mannen krängde med kroppen.

Mannen skadades så allvarligt av polismannen grepp att han fick föras till sjukhus där läkare konstaterade att han hade fått en fraktur på sin vänstra armbåge.

Polismannen åtalades vid Stockholms tingsrätt för vållande till kroppsskada och tjänstefel.

Oaktsamt grepp
Tingsrätten kom fram till att polismannen hade varit oaktsam i samband med skuldergreppet och att detta hade lett till den andre mannens skada.

Tingsrätten slog också fast att polismannen hade gjort sig skyldig till tjänstefel i och med att han trädde i tjänst när han visade sin polislegitimation - trots att han var part i trafikolyckan och alltså jävig.

Polismannen dömdes samtidigt för vållande till kroppsskada i samband med ett annat ingripande som han hade gjort i samband med att han hade varit i tjänst.

12 000 kronor i böter
Polismannen dömdes till 80 dagsböter a 150 kronor - alltså totalt 12 000 kronor. Samtidigt avslogs den andre mannens krav på skadestånd.

Svea hovrätt fastställer nu tingsrättens dom. Även hovrätten slår fast att polismannen har varit oaktsam i samband med att han bröt upp armen på den andre mannen och att han på grund av jäv hade varit förhindrad att som polis vidta någon åtgärd med anledning av trafikolyckan.

Hovrätten skriver:

"Jävsreglerna tjänar ett från rättssäkerhetssynpunkt centralt syfte, bl.a. just för att undvika att den som har ett eget intresse i saken agerar oöverlagt och med avsaknad av objektivitet och behärskning."

 

 

 

Erik Schersten 

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

16 comments

“Blue code of silence”

Sista stycket är ju bara löjligt.

Finns flertal domar där både poliser åklagare har agerat i sådana roller (dvs som part och i sin yrkesroll).
Sådant löser man i normalfallet med att sätta in andra poliser och åklagare strax före det att slutdelgivning sker (och tvättar bort det i allt förutom ärendehistoriken i RAR).

Den som betvivlar det, kolla vad som finns under Fribergs paraply i Gbg.

Lagen skiljer på om brottet begicks mot polismannen när denne var i tjänst eller inte.

Brott mot polisman i tjänst - inget jävsförhållande.
Brott mot polisman ej i tjänst - jävsförhållande och ska inte ingripa.

Läs artikeln, där framgår tydligt vad som skedde i det hänseendet.

Utöver det, de fall jag hänvisade till var självklart enbart fall där de var i tjänst (behövde väl knappast påpekas...)

Du har förövrigt fel.

Hur blir det vållande av kroppsskada istället för grov misshandel?

Poliser får alltså bryta armen av folk till priset av 12 000 kronor?

Horribelt!

Varför vill samhället behålla sådana poliser?

Jag tycker om en polis lägger sig i en trafikolycka på sin fritid och då börjar med att legitimera sig hamnar man i beroendeställning till polisen. Det är ju ett brott att göra motstånd.

Om då polisen griper till övervåld är den som utsetts för detta extra utsatt. Varför skadestånd ska markera att övervåld från poliser renderar till ett högre skadestånd då även tilliten till poliser som grupp och yrkeskår skadas.

Jag har i alla fall fått lära mig att jag ska lyda poliser. Om en polis då bröt armen av mig, vilket torde kräva ganska mycket våld och dåligt omdöme hade jag aldrig litat på poliser igen. Den brist på tillit som en följdverkan ska således befästas i skadeståndet.

Men detta är min personliga uppfattning så klart.

Jag har mycket svårt att se hur domstolen resonerat i detta fall.

Hur mycket våld behövs för att bryta en arm vid armbågen? Är det utrett? Måste det inte utredas innan man bedömer vilken sorts gärning som ska ligga till grund för polisens agerande? Vet man ens om våldet gett bestående skador. Armbågen är ju en led. Ingen ren fraktur alltså.

Lite kul ändå att historien börjar med att polisen var (helt) ute och cyklade..

Vi kan väl utreda på dig hur mkt våld som krävs för att bryta en arm?!

Inte enormt mycket våld för att någon ska få en fraktur (inte samma som att "bryta av"), om någon gör motstånd och t.ex. kastar sig mot ett sådant grepp utan att inse vilken hävstångsverkan de har eller hur känsligt det är vid ett sådant grepp så går det antagligen ganska snabbt. Detta innebär dock inte att en fraktur inte kan uppstå som resultat av oaktsamhet eller övervåld från polismannens sida, båda två är möjliga. Anledningen till att de väljer att betrakta det som övervåld/oaktsamhet är nog att frakturen uppkommit vid just armbågen, antagligen mer sannolikt att det skulle blivit en annan fraktur eller typ av skada vid motstånd.

Antagligen var det inte styrkt att polismannen hade uppsåt till att skada den andre mannen. Misshandel kräver uppsåt, till skillnad från vållande till kroppsskada som endast kräver oaktsamhet.

Uppsåt är inte relevant anser jag.

Polisen är införstådd med att han utövar våld och detta våld eskalerar tills armen bryts. Därefter avtar det får vi förmoda.
Vilket visar på ett val av våld.

Eller alla poliser får numera bryta armen av vem de vill för uppsåt kan aldrig påvisas?

Skulle det vara en bättre utgång av prövningen? Denna slutsats för alla kommande våldsutövningar från poliser i inhoppad tjänst?

Jag tycker en markering från samhället är på sin plats. Övervåld från poliser accepteras aldrig. Punkt slut. Vi vill inte ha det eller någonsin pröva det igen.
Markeringen är viktig om tilltron till poliser ska finnas kvar bland allmänheten.

Mannen ska ha skadestånd och gratis rehabilitering tills skadan är fullständigt läkt. Här tar samhället ansvar för det skydd den enskilde må sägas ha rätt till. I alla situationer och oavsett vem det gäller.

Om man inte intar en garantposition, som t.ex. en polis som gripit en annan person.

Alldeles förskräckligt att en polis som gör ett "envarsgripande" straffas! Varje sann polis ingriper alltid mot ett brott, även om det skett mot honom själv!

För ett envarsgripande krävs att fängelse finns med på straffskalan för brottet. Av allt att döma gjorde bilisten inget som kan tolkas som ett lagbrott med fängelse på straffskalan.
Hade bilisten gjort sig skyldig till "Våldsamt motstånd" alternativt "våld mot tjänsteman" finns fängelse på straffskalan. Polisen var dock inte i tjänst, varför cyklisten inte var att anse som "tjänsteman". Ett envarsgripande kunde därför inte bli aktuellt.

Det är denna typ av poliser som svensk polis klarar sig bra utan. Han verkar sakna både sans och förnuft. Jag kan inte förstå hur han tänker eller om han tänker. Poliser som misshandlar både i tjänst och på fritid och som för detta döms till 80 dagsböter borde också avskedas. Det finns poliser som utan våld och utan att ha skadat någon blivit avskedade pga blotta risken för att skador skulle uppstå i samband med ett nedläggande i en polisarrest.

wow! polisman dömd för ngt han gjort i tjänsten, wow