Skip to content

Jävig polis bröt armen på bilist - döms för vållande till kroppsskada

Foto: Fredrik Sandberg/TT

När polismannen hade varit inblandad i en trafikolycka legitimerade han sig som polis och grep den andre mannen - vilket slutade med en fraktur i den andres armbåge. Polismannen döms nu för vållande till kroppsskada och tjänstefel eftersom han trädde i tjänst trots att han var part i trafikolyckan.

 

Trafikolyckan inträffade i centrala Stockholm sommaren 2014. Den idag 29-årige polismannen kom på cykel. Han var inte i tjänst men gick fram till den andre mannen, legitimerade sig som polis och sade åt honom att kliva ur bilen.

En hetsig diskussion utbröt vilket slutade med att polismannen tog ett så kallat "polisgrepp" och vred upp den andre mannens arm i ett skuldergrepp.

Grep den andre som misstänkt
Enligt polismannen själv fattade han ett beslut om att gripa den andre mannen för våld mot tjänsteman - någonting som skulle ha bestått av en lätt knuff och att mannen krängde med kroppen.

Mannen skadades så allvarligt av polismannen grepp att han fick föras till sjukhus där läkare konstaterade att han hade fått en fraktur på sin vänstra armbåge.

Polismannen åtalades vid Stockholms tingsrätt för vållande till kroppsskada och tjänstefel.

Oaktsamt grepp
Tingsrätten kom fram till att polismannen hade varit oaktsam i samband med skuldergreppet och att detta hade lett till den andre mannens skada.

Tingsrätten slog också fast att polismannen hade gjort sig skyldig till tjänstefel i och med att han trädde i tjänst när han visade sin polislegitimation - trots att han var part i trafikolyckan och alltså jävig.

Polismannen dömdes samtidigt för vållande till kroppsskada i samband med ett annat ingripande som han hade gjort i samband med att han hade varit i tjänst.

12 000 kronor i böter
Polismannen dömdes till 80 dagsböter a 150 kronor - alltså totalt 12 000 kronor. Samtidigt avslogs den andre mannens krav på skadestånd.

Svea hovrätt fastställer nu tingsrättens dom. Även hovrätten slår fast att polismannen har varit oaktsam i samband med att han bröt upp armen på den andre mannen och att han på grund av jäv hade varit förhindrad att som polis vidta någon åtgärd med anledning av trafikolyckan.

Hovrätten skriver:

"Jävsreglerna tjänar ett från rättssäkerhetssynpunkt centralt syfte, bl.a. just för att undvika att den som har ett eget intresse i saken agerar oöverlagt och med avsaknad av objektivitet och behärskning."

 

 

 

Erik Schersten 

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt