Skip to content

"Jag skäms över Sverige" - IT-experten utvisas efter arbetsgivarens misstag

Foto: Henrik Montgomery/TT och Claudio Bresciani/TT

IT-experten Tayyab Shabab och hans hustru ska utvisas ur Sverige på grund av ett misstag som hans tidigare arbetsgivare gjorde. Det har migrationsdomstolen beslutat - eftersom det ”statliga intresset” väger tyngre än Tayyab Shababs intressen.

 

 - Det är oacceptabelt att människor som arbetar och försörjer sig själva ska utvisas på grund av bagatellartade fel och misstag som beror på arbetsgivaren, säger Tayyab Shababs ombud Fredrik Bergman, chefsjurist på stiftelsen Centrum för rättvisa.

Upprörda röster
Ordföranden för Advokatsamfundet, Bengt Ivarsson, kommenterar domen genom att skriva på Twitter:

"Jag skäms över Sverige".

Även Maria Rankka, VD för Stockholms Handelskammare har reagerat starkt:

- Vi behöver en lex-Tayyab lagstiftning som gör att talang som Sverige behöver, inte kastas ut ur landet.

- Sveriges IT-företagare har ett extremt rekryteringsbehov och arbetskraftsbristen är stor. Att i det läget utvisa stjärnprogrammerare på grund av att ett enkelt formaliafel begåtts är fullständigt orimligt. 

Rekryterades till Stockholm
Tayyab Shabab, 27, kom till Sverige från Pakistan år 2013 för att läsa en masterutbildning i datavetenskap vid Linnéuniversitetet. Drygt ett år senare erbjöds han fast anställning som mjukvaruutvecklare på ett IT-företag i Växjö. 

Han fick arbetstillstånd och arbetade i Växjö fram till 2016 då han rekryterades till ett IT-bolag i Stockholm som expert.

När Tayyab Shabab under våren 2016 ansökte om att få sitt uppehålls- och arbetstillstånd förlängt visade det sig att hans tidigare arbetsgivare hade missat att ansluta honom till företagets tjänstepensionsförsäkring. Istället har han fått en så kallad löneutfyllnad i enlighet med företagets pensionspolicy.

Så snart misstaget upptäcktes rättades det till av arbetsgivaren.

Fd arbetsgivarens misstag
Men trots att Tayyab Shabab har en ny arbetsgivare som har alla försäkringar på plats ansåg Migrationsverket att den tidigare arbetsgivarens misstag var tillräckligt för utvisning.

Stiftelsen Centrum för rättvisa tog sig an fallet och drev det till Migrationsdomstolen i Stockholm - som nu har meddelat dom i målet.

Migrationsdomstolen pekar i sina domskäl på de regler som finns i utlänningslagen när det gäller arbetstillstånd för utländska medborgare – och att sådant ska beviljas ”om lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen”.

Ska tolkas strikt
Migrationsdomstolen anser att reglerna om arbetstillstånd bör tolkas strikt och att felet, trots att det handlar om ett misstag av en tidigare arbetsgivare, innebär att Tayyab Shabab inte kan få förlängt arbetstillstånd och därför ska utvisas ur landet tillsammans med sin hustru.

Migrationsdomstolens uppfattning är att det ”inte finns något utrymme för att i det enskilda fallet pröva orsaken till att arbetsvillkoren inte har varit uppfyllda”.

Migrationsdomstolen skriver:

”Bestämmelsen i 7 kap. 7 e § utlänningslagen tillkom i syfte att upptäcka och förhindra att arbetskraftsinvandrare utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Det statliga intresset i detta avseende väger enligt migrationsdomstolens uppfattning över Tayyab Shabab Akrams rätt att utöva sitt privatliv.”

Djupt oenig domstol
Migrationsdomstolen är dock djupt oenig. Två av domstolens fyra ledamöter - båda nämndemän - ville gå på Tayyab Shababs linje och ansåg att den före detta arbetsgivarens misstag var ”ursäktligt”. De skriver i sin skiljaktiga mening att ”det får orimliga konsekvenser om en bedömning i det enskilda fallet inte kan göras”.

Utgången i målet bestämdes därmed av en tredje nämndeman och rättens ordförande - som har utslagsröst.

Domen kommer att överklagas till Migrationsöverdomstolen, uppger Centrum för rättvisa.

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

12 comments

Stelbent och paragrafblint av domstolen. Juridiken är faktiskt mer elastisk än så och dessa "strikta" tolkningar är tänkta att användas restriktivt till den enskildes förmån och till statens nackdel.

X ansöker om bygglov enligt bifogade ritningar. X färdigställer huset. Några år senare ansöker X om bygglov för att göra en tillbyggnad. Då visar det sig att X inte har uppfört huset enligt inlämnad ansökan om bygglov. X bygger om huset enligt ursprungliga bygglovsansökan och kräver att inga sanktioner ska utgå.

En arbetsgivare "måste" när någon ska rekryteras utanför EU/EES utlova att vissa villkor ska vara uppfyllda. I det refererade fallet har uppenbarligen den första arbetsgivaren inte hållit den utfästelse som gjorts. Det är inte fråga om paragrafrytteri, utan frågan om vilka konsekvenser som bristen på uppfyllelse av utsatta villkor ska få. T hade aldrig fått arbetstillstånd om arbetsgivaren hade varit "ärlig" med vilka villkor som de facto gällde för arbetserbjudandet.

Jag ser fram mot en lång artikel i DJ som handlar om nekade asylansökningar och en rejäl genomgång av skälen för detta,gärna med en berättelse från en av de som fått avslag med namn och bild på den personen.

Fakta är att Växjöföretaget upprättade ett skenanställningskontrakt med pakistaniern, den så kallade stjärnprogrammeraren (en titel man uppenbarligen får efter ett år efter oavslutade studier på datavetenskap). Att nu Växjöföretaget, eller andra som för Växjöföretagets talan i den här frågan, skyller på att skenkontraktet var ett misstag, är ju bara så ytterst löjligt och hör inte hit.

Oavsett om det var med berått mod eller pga ett misstag som skenanställningskontraktet tecknades med pakistaniern, så utmärker sig företaget lik förbannat och blir ytterligare ett i mängden av oseriösa företag, som ingår i det lukrativa flyktinggeschäftet och som håller på att förstöra nationen Sverige.

En anställning baserad på ett skenkontrakt, som har givits till pakistaniern, bryter mot svensk lag och ska, om Sverige ska kallas rättsstat, inte leda till ett arbetstillstånd. Lagen och rättsstaten säger då att hen ska utvisas, ty hen har fått sin anställning och arbetstillstånd på rättsvidriga grunder.

Jag är en smula förvånad över att ordföranden för Advokatsamfundet, Bengt Ivarsson, kommenterar domen genom att skriva på Twitter:
"Jag skäms över Sverige".

Jag, hyllare av den svenska rättsstaten, skäms över att ordföranden för Advokatsamfundet, Bengt Ivarsson, uppenbarligen vill skapa ett rättsvidrigt prejudikat, där skenanställningskontrakt är grunden för att ge svenskt medborgarskap åt tvivelaktiga arbetskraftsinvandrare och till deras anhöriga.

Har inte så mycket kunskap om det här fallet att jag kan säga något om det, men visst är det generellt ett jätteproblem med skenanställningar och annat fusk med arbetstillstånd. Man blir väl utpekad som rasist om man säger det, men det är egentligen självklart att sådant fusk förekommer eftersom många vill vistas i Sverige men inte har asylskäl. Det är av det skälet, och för att inte dumpa villkoren på den svenska arbetsmarknaden, som de här reglerna finns och tillämpas så strikt som de gör. Oavsett hur man ser på det aktuella fallet, bör man ha med sig detta i bakgrunden när man tycker till.

Det du skriver är direkt felaktigt och visar på att du inte läst artickeln.

Det var inget "skenavtag" från artickeln.
"missat att ansluta honom till företagets tjänstepensionsförsäkring. Istället har han fått en så kallad löneutfyllnad i enlighet med företagets pensionspolicy.

Så snart misstaget upptäcktes rättades det till av arbetsgivaren."
Detta är et misstag som sker då och då i sverige oavsett nationalitet på person. och att som du gör försöka insinuera fusk och annat (samt att hela tiden refferera till "pakistaniern") antyder ganska tydligt att du försöker svartmåla situationen.

Sanningen är att detta är ngt att skämmas för då Tayyab inte har gjort ngt fel men trotts detta straffas för ett mindre fel som andra personer har gjort. LAgen är omoralisk och behöver ändras.

@rättelse 10:59

Det anställningskontrakt för pakistaniern som Växjöföretaget visade upp inför svenska myndigheter stämde inte med verkligheten, och uppfyllde heller inte villkoren för arbetstillstånd. För att få arbetstillstånd borde Växjöföretaget ha betalat in utöver lönen, sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring samt tjänstepensionsförsäkring för pakistaniern under anställningsperioden och inte i efterhand då upplägget uppdagades.

Den förespeglade totala lönesumman för pakistaniern, som Växjöföretaget hade, var lägre i verkligheten än vad den var enligt anställningskontraktet, eftersom Växjöföretaget inte hade uppfyllt betalningarna för tjänstepensionsförsäkringen.

Det var ett således ett skenanställningskontrakt, eftersom Växjöföretagets personalkostnader (lön plus diverse försäkringar inklusive tjänstepensionsförsäkring) för pakistaniern var lägre än vad som det gavs sken av i anställningskontraktet.

Migrationsverket gör helt rätt, i enlighet med rättsstatens principer och pacta sunt servanda, och utvisar den pakistanska familjen.

Jag får intrycket att fallet med pakistaniern är ett klassiskt upplägg på hur man får PUT i Sverige från ett visumland. Man hävdar att man ska studera på ett svensk universitet, där man själv står för terminsavgifterna och för uppehället. På så sätt kommer man in i landet.

Efter ca ett år hoppar man av studierna och blir anställd med ett skenkontrakt på ett företag och gör några hundår. Efter några år som anställd får man PUT om allt klaffar med de svenska myndigheterna, och kan därefter åtnjuta de svenska välfärdsförmånerna inte bara för sig själv utan också för sina anhöriga, som man får hit till Sverige via anhörighetsinvandringen.

Rättelse i min kommentar 23:59: Det ska stå:
Migrationsdomstolen gör helt rätt, i enlighet med rättsstatens principer och pacta sunt servanda, och utvisar den pakistanska familjen.

Borde väl vara ganska lätt att i efterhand kontrollera om någon utfört ett arbete eller ej. Varit på sin arbetsplats eller ej. Erhållit lön eller ej. Jag förutsätter att så skett. Det borde väl då åberopas av domstol om det rört sig om ett skenkontrakt liksom kunskap valideras. Inget ger stöd för det i artikeln.

Tayyab har inte blivit utnyttjad på den svenska arbetsmarknaden. Domstolen har bortsett från lagens syfte. Det statliga intresset måste vara att ge arbetstagaren goda arbetsvillkor och sådana har Tayyab erhållit. Domstolen har blandat ihop statens intressen med fackets.
Centrum för rättvisa bör hedras för sina goda insatser.

Jag skäms över sverige, det här landet har specialiserat sig på att endast låta ISIS medlemmar komma hit och stanna. Dessa stackars invandrare som gör rätt för sig och betalar skatt skickas hem.

Allt visar ännu en gång hur korrupt det svenska samhället är....

Centrum för rättvisa skriver att de värnar om enskildas fri- och rättigheter. Jag förstår inte vad Migrationsverkets avslagsbeslut har med rättvisa att göra?

Noterar också "Centrum för rättvisa" skriver "stjärnprogrammeraren" om Shabab på sin hemsida. Vad har det med saken att göra? Är "Centrum för rättvisa" lämpade att bedöma hans kompetens?

Nej, "Centrum för rättvisa" i likhet med många andra liknande stiftelser syftar till i princip, 1. Att dölja sitt syfte som en lobbygrupp, och 2. Att "lura" allmänheten att tycka synd om alla som på oklara och vaga grunder försöker få ett medborgarskap.