Skip to content

"Jag skäms över Sverige" - IT-experten utvisas efter arbetsgivarens misstag

Foto: Henrik Montgomery/TT och Claudio Bresciani/TT

IT-experten Tayyab Shabab och hans hustru ska utvisas ur Sverige på grund av ett misstag som hans tidigare arbetsgivare gjorde. Det har migrationsdomstolen beslutat - eftersom det ”statliga intresset” väger tyngre än Tayyab Shababs intressen.

 

 - Det är oacceptabelt att människor som arbetar och försörjer sig själva ska utvisas på grund av bagatellartade fel och misstag som beror på arbetsgivaren, säger Tayyab Shababs ombud Fredrik Bergman, chefsjurist på stiftelsen Centrum för rättvisa.

Upprörda röster
Ordföranden för Advokatsamfundet, Bengt Ivarsson, kommenterar domen genom att skriva på Twitter:

"Jag skäms över Sverige".

Även Maria Rankka, VD för Stockholms Handelskammare har reagerat starkt:

- Vi behöver en lex-Tayyab lagstiftning som gör att talang som Sverige behöver, inte kastas ut ur landet.

- Sveriges IT-företagare har ett extremt rekryteringsbehov och arbetskraftsbristen är stor. Att i det läget utvisa stjärnprogrammerare på grund av att ett enkelt formaliafel begåtts är fullständigt orimligt. 

Rekryterades till Stockholm
Tayyab Shabab, 27, kom till Sverige från Pakistan år 2013 för att läsa en masterutbildning i datavetenskap vid Linnéuniversitetet. Drygt ett år senare erbjöds han fast anställning som mjukvaruutvecklare på ett IT-företag i Växjö. 

Han fick arbetstillstånd och arbetade i Växjö fram till 2016 då han rekryterades till ett IT-bolag i Stockholm som expert.

När Tayyab Shabab under våren 2016 ansökte om att få sitt uppehålls- och arbetstillstånd förlängt visade det sig att hans tidigare arbetsgivare hade missat att ansluta honom till företagets tjänstepensionsförsäkring. Istället har han fått en så kallad löneutfyllnad i enlighet med företagets pensionspolicy.

Så snart misstaget upptäcktes rättades det till av arbetsgivaren.

Fd arbetsgivarens misstag
Men trots att Tayyab Shabab har en ny arbetsgivare som har alla försäkringar på plats ansåg Migrationsverket att den tidigare arbetsgivarens misstag var tillräckligt för utvisning.

Stiftelsen Centrum för rättvisa tog sig an fallet och drev det till Migrationsdomstolen i Stockholm - som nu har meddelat dom i målet.

Migrationsdomstolen pekar i sina domskäl på de regler som finns i utlänningslagen när det gäller arbetstillstånd för utländska medborgare – och att sådant ska beviljas ”om lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen”.

Ska tolkas strikt
Migrationsdomstolen anser att reglerna om arbetstillstånd bör tolkas strikt och att felet, trots att det handlar om ett misstag av en tidigare arbetsgivare, innebär att Tayyab Shabab inte kan få förlängt arbetstillstånd och därför ska utvisas ur landet tillsammans med sin hustru.

Migrationsdomstolens uppfattning är att det ”inte finns något utrymme för att i det enskilda fallet pröva orsaken till att arbetsvillkoren inte har varit uppfyllda”.

Migrationsdomstolen skriver:

”Bestämmelsen i 7 kap. 7 e § utlänningslagen tillkom i syfte att upptäcka och förhindra att arbetskraftsinvandrare utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Det statliga intresset i detta avseende väger enligt migrationsdomstolens uppfattning över Tayyab Shabab Akrams rätt att utöva sitt privatliv.”

Djupt oenig domstol
Migrationsdomstolen är dock djupt oenig. Två av domstolens fyra ledamöter - båda nämndemän - ville gå på Tayyab Shababs linje och ansåg att den före detta arbetsgivarens misstag var ”ursäktligt”. De skriver i sin skiljaktiga mening att ”det får orimliga konsekvenser om en bedömning i det enskilda fallet inte kan göras”.

Utgången i målet bestämdes därmed av en tredje nämndeman och rättens ordförande - som har utslagsröst.

Domen kommer att överklagas till Migrationsöverdomstolen, uppger Centrum för rättvisa.

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt