Skip to content

"Inga gränser för domstolarnas förståelse när poliser står åtalade"

DEBATT - av Börje Carlsson, fd kriminalpolis

 

Pappan tog med sig sina båda söner ut på en båttur. Ingen av dem var simkunnig och ingen hade flytväst. Båtturen slutade med att en av sönerna, som var utvecklingsstörd, drunknade. Enligt tingsrätten handlade det om ett "medvetet risktagande" och pappan döms nu för grovt vållande till annans död (Dagens Juridik 2017-05-05).

Tingsrätten slår fast att pappan, genom sitt medvetna risktagande, har vållat sonens död och att hans oaktsamhet är att betrakta som grov. Han döms därför för grovt vållande till annans död.

Minimistraffet för det är egentligen ett års fängelse men tingsrätten beslutar att mannen i stället ska dömas till villkorlig dom och 200 timmars samhällstjänst - bland annat med hänsyn till den djupt tragiska situationen där han har förlorat ett barn.

Här är de rättsvårdande myndigheterna osannolikt konkreta och beslutsamma i sitt agerande. Här finns inga förmildrande omständigheter till varför han inte skall dömas.

Men när några poliser tog med en man på en biltur som slutade med att mannen dumpades vid en kyrkogård där han senare (?) avled - jag hoppas att mannen verkligen avled senare - finns inga gränser för den förståelse som visas poliser när de utför sitt ”svåra” jobb.

Nu har polisens agerande prövats i olika rättsinstanser men friats och nu meddelar HD inget prövningstillstånd (Dagens Juridik 2017-05-08).

Hovrätten kom dock fram till att polisen inte borde ha insett att mannen kunde ha hälsoproblem, särskilt med hänsyn till att polisen återvände så kort tid efter avlämnandet. Då kan man ju fråga sig varför de frågade mannen om denne ville bli körd till ett sjukhus.

Enligt polisen ville inte mannen detta men han ville förmodligen bli körd till en kyrkogård?

Sammantaget kom hovrätten fram till att polisen inte har gjort sig skyldig till tjänstefel och fastställde därmed tingsrättens friande dom.

Anhöriga till den döde mannen överklagade till Högsta domstolen som nu har beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Hovrättens avgörande står därmed fast.

Nu ska det bli intressant att se hur det går i Kevinfallet. Mitt tips är att den återupptagna förundersökningen kommer att läggas ner som "ej spaningsresultat".

Jag tror inte att kommissarie Rolf Sandberg och minnesprofessorn kommer att bli misstänkta för manipulation av två småpojkars förhör där Sandberg med stöd av minnesprofessorn genomskådar dessa små barn och avslöjar dem som mördare.

I hela utredningskadern är det tydligen bara Sandberg och minnesprofessorn som varit så lyhörda så de hört de små pojkarnas erkännande och samtidigt döva nog för att inte höra vittnesuppgifter som visar att ”mördarna” inte varit på plats vid mordet.

 

Börje Carlsson är före detta kriminalpolis och har till största delen arbetat med grova våldsbrott. Hans artikel har också publicerats i Magasinet Paragraf.

 

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

15 comments

En 32-årig armenisk man grips av polisen, för snatteri. Han kräks, mår dåligt, kollapsar flera gånger och säger att han inte kan andas (!). Han ber om läkarvård upprepade gånger. Polisen lägger honom på golvet i framstupa sidoläge, och väntar tills han slutat andas, innan man slår larm. Då har han kvävts av sina egna spyor.

I går läste jag i tidningen att förundersökningen om tjänstefel läggs ner. Åklagaren ser ingen anledning att tro att poliserna begått något brott.

Hej Carin, du är så svepande i Dina formuleringar att jag vet inte om jag skall känna mig smickrad eller bli sårad. Om du tror att jag skulle åkt ut i båt med två barn och inte se till så alla bar flytväst har Du fullständigt fel, om Du tror att jag skulle dumpa en människa på kyrkogården har du ännu mer fel eller om Du tror jag ens skulle komma på tanken att genomföra ett barnförhör på Sandbergs sätt är du helt ute och cyklar. Jag förstår heller inte vad Du anser att jag raljerar över och dina ord om rotation på krim 6 månader förstår jag ännu mindre av. Utveckla gärna din kritik för även om inget var korrekt var det väl menat som kritik och konstruktiv kritik kan vara utvecklande. Men, snälla du, inget mer skitprat.

Carins inlägg är raderat, uppenbarligen.

Att bära flytväst är lika långt ifrån något säkerställande av säkerhet som hjälmtvång!
Det verkar snarast som om de allvarliga olyckorna kommit att öka ju mer så kallad säkerhetsutrustning sätts före verklig kunskap och säkerhetsmedvetenhet.

Att flytvästanvändandet ökat medan vanligt sjövett minskat de senare decennierna har knappast bidragit till sjösäkerheten. Liknande tankevurpor dyker upp inom väldigt många områden - där ideologier(ofta med inbakad försäljning) sätts före kunskap, fakta och vetenskap.

Kanske är det dags för eftertänksamhet och att fundera över vad som faktiskt fungerar eller inte och hur problemen kan lösas?

Det handlar här delvis om politiska intressen, är min uppfattning, eftersom samhällets behov av att behålla en tillräckligt stor poliskår torde väga betydligt tyngre i jämförelse med en enskilds intressen. Samtidigt får domen av fadern i det nämnda fallet försvaras, eftersom det i målet i jämförelsen med folk i allmänhet handliar om lite för många obetänksamma val för att kunna försvaras. Det saknas här möjlighet till livräddning för att man inte är simkunnig, den lilla båten i sin tur saknar flyttvästar i kombination med risk för plötsliga utfall av en utvecklingsstörd pojke, brister som vederbörande samtidigt är fullt medveten om. Vad som verkligen hände under den där roddturen torde det således finnas delade meningar om.

Tre kommentarer publicerade av 10 möjliga-censuren slår rekord?

Du glömde "MEN SÅ FÅR MAN VÄL INTE SÄGA I DET HÄR LANDET LÄNGRE??!!"

Den särskilda och fristående avdelning inom polisen kallad SU (tidigare IU) vilken handlägger brott eller grovt olämpligt "beteende" hos anställda inom bl. a. polismyndigheten använder en särskild rutin som kallas "Frekventa anmälare".
Detta är ett avsteg från den ordinarie rutinen för SU att samarbeta med Särskilda åklagare.
Riksåklagaren (RÅ) har en föreskrift om denna särskilda och avvikande ordning, men det är inget obligatorium eller tvång för SU-avdelningen (ÅFS 2012:2 § 21) att använda detta avsteg från ordningen.
Vänder man på företeelsen kan det i vissa fall handla om frekventa gärningspersoner inom organisationen som begår upprepade brott kontinuerligt istället för rubriken frekventa anmälare d.v.s. medborgare.
Brotten göms på detta sätt med denna ordning undan allmänheten och undan statistiken.
Inga utredningar sker och medborgarna nekas svar.

.

Det kan vara extremt svårt för vanliga medborgare att anmäla brott som begåtts av poliser - i synnerhet när det gäller korruptionsbrott med högre chefer inblandade. Ofta förs dessa inte ens in i rätt system - eller får ens ett nummer i det stora systemet - där det strax raderas.
Kanske borde ett externt system för anmälningar av dessa brott vara bättre?
-Kanske borde "frekventa anmälare" konsulteras?
-En mindre korrumperad och bättre fungerande polismyndighet borde vara av intresse för både medborgare och alla andra som vill ha en fungerande rättsvårdande myndighet.
-Ett fungerande beslutsstöd och mentorskapssystem i synnerhet för nyblivna chefer inom organisationen hade kanske kunnat förhindra att det går så snett som i Kevin-utredningen?
Bara straff löser inga problem. De underliggande strukturer som orsakar problemen måste också angripas.

De har redan ett "externt" k-diarie men det hjälper föga när vanliga poliser (även de som anmälts) får tillgång till akterna.

@Ann
Polisens avdelning för särskilda utredningar (SU) handlägger inte enbart brott av poliser utan även andra personalgruppers brott, t.ex.:
Civila polisanställda
Uppdragstagare vid polisen
Polisstudenter
Anställda vid brottsutredande myndigheter (t ex Skatteverket,
Tullverket, Kustbevakningen)
Anställda vid åklagarmyndigheten (ÅK)
Domare
Statsråd
Anställda vid Riksdagens ombudsmän (JO)
Anställda vid Justitiekanslern (JK)
Riksdagsledamöter
Riksdagens talmän
Fullmäktig i Riksbanken
Ledamöter av Riksbankens direktion
Ledamöter av Valprövningsnämnden
Ledamöter av Riksdagens överklagandenämnd
Medlemmar av kungafamiljen
Och, chefen för avdelningen är en kvinna, f.d. länspolismästare, utsedd av regeringen.
.

Det är konstigt att vi inte har en oberoende enhet/myndighet som utreder myndighetsanställda som är misstänkta för brott. Borde vara i allas intresse att utredningarna av poliser och andra inom andra myndigheter sker på ett rättssäkert sätt. Känner inte till en annan myndighet för utom polisen som utreder sig själva. Även om en polisens internutredningar sköter utredningarna sitter de fortfarande i samma hus och har daglig kontakt, vilket bör i många fall försvåra möjligheten att hålla en objektiv utredning. De poliser jag har pratat med är negativt inställda till att någon annan sköter utredningarna av dom.

@Viktor
Ja, hela detta system är uppbyggt för vänskapskorruption.
Regeringen har samlat alla känsliga personalgrupper att utredas på ett och samma ställe.
Om förhör hålls så är det enbart förhör av personalen och inte av anmälaren-medborgaren.
Den anmälde inom polisen lämnar själv över anmälan till någon annan polis.
Det finns ett politiskt insynsråd, men de gör inget, de finns enbart för syns skull.

Vad tror ni han kommer få? Klapp på axeln eller bli av med jobbet?

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/polis-utreds-for-tjanstefel-tog-...

98 % frikänns helt.