Skip to content

"Inga gränser för domstolarnas förståelse när poliser står åtalade"

DEBATT - av Börje Carlsson, fd kriminalpolis

 

Pappan tog med sig sina båda söner ut på en båttur. Ingen av dem var simkunnig och ingen hade flytväst. Båtturen slutade med att en av sönerna, som var utvecklingsstörd, drunknade. Enligt tingsrätten handlade det om ett "medvetet risktagande" och pappan döms nu för grovt vållande till annans död (Dagens Juridik 2017-05-05).

Tingsrätten slår fast att pappan, genom sitt medvetna risktagande, har vållat sonens död och att hans oaktsamhet är att betrakta som grov. Han döms därför för grovt vållande till annans död.

Minimistraffet för det är egentligen ett års fängelse men tingsrätten beslutar att mannen i stället ska dömas till villkorlig dom och 200 timmars samhällstjänst - bland annat med hänsyn till den djupt tragiska situationen där han har förlorat ett barn.

Här är de rättsvårdande myndigheterna osannolikt konkreta och beslutsamma i sitt agerande. Här finns inga förmildrande omständigheter till varför han inte skall dömas.

Men när några poliser tog med en man på en biltur som slutade med att mannen dumpades vid en kyrkogård där han senare (?) avled - jag hoppas att mannen verkligen avled senare - finns inga gränser för den förståelse som visas poliser när de utför sitt ”svåra” jobb.

Nu har polisens agerande prövats i olika rättsinstanser men friats och nu meddelar HD inget prövningstillstånd (Dagens Juridik 2017-05-08).

Hovrätten kom dock fram till att polisen inte borde ha insett att mannen kunde ha hälsoproblem, särskilt med hänsyn till att polisen återvände så kort tid efter avlämnandet. Då kan man ju fråga sig varför de frågade mannen om denne ville bli körd till ett sjukhus.

Enligt polisen ville inte mannen detta men han ville förmodligen bli körd till en kyrkogård?

Sammantaget kom hovrätten fram till att polisen inte har gjort sig skyldig till tjänstefel och fastställde därmed tingsrättens friande dom.

Anhöriga till den döde mannen överklagade till Högsta domstolen som nu har beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Hovrättens avgörande står därmed fast.

Nu ska det bli intressant att se hur det går i Kevinfallet. Mitt tips är att den återupptagna förundersökningen kommer att läggas ner som "ej spaningsresultat".

Jag tror inte att kommissarie Rolf Sandberg och minnesprofessorn kommer att bli misstänkta för manipulation av två småpojkars förhör där Sandberg med stöd av minnesprofessorn genomskådar dessa små barn och avslöjar dem som mördare.

I hela utredningskadern är det tydligen bara Sandberg och minnesprofessorn som varit så lyhörda så de hört de små pojkarnas erkännande och samtidigt döva nog för att inte höra vittnesuppgifter som visar att ”mördarna” inte varit på plats vid mordet.

 

Börje Carlsson är före detta kriminalpolis och har till största delen arbetat med grova våldsbrott. Hans artikel har också publicerats i Magasinet Paragraf.

 

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt