Skip to content

Inga åtgärder när skattehandläggare utsätts för påtryckningar - "anmärkningsvärt av regeringen"

Finansminister Magdalena Andersson (S) och riksdagsledamoten Maria Malmer Stenergard (M). Foto: Jonas Ekströmer/TT och Janerik Henriksson/TT

Vad tänker regeringen göra åt att EKO-brottslingar hotar med att stämma enskilda skattehand-läggare? Det frågade rikdagsledamoten Maria Malmer Stenergard (M) regeringen efter en artikel i Dagens Juridk. Nu har hon fått svar från finans-ministern - som meddelar att det inte behövs några åtgärder.

 

- Det är oroväckande och anmärkningsvärt att finansministern inte avser att vidta några åtgärder med anledning av den ökande hotbilden, säger Maria Malmer Stenergard som själv är jurist och kronofogde.

- Trygga och oberoende tjänstemän är en central del av vår demokrati.

Rättsliga påtryckningsmedel
Frågan aktualiserades när en undersökning från fackförbundet ST nyligen visade att antalet fall där ekobrottslingar använder "rättsliga påtryckningsmedel" mot enskilda skattehandläggare har ökat.

Sedan ST:s egen tidning och Dagens Juridik uppmärksammat uppgifterna (Dagens Juridik 2017-04-27) krävde Maria Malmer Stenergard (M) svar från regeringen. Hon skrev bland annat:

"Det har framkommit uppgifter i medierna om att enskilda tjänstemän och handläggare vid Skatteverket utsätts för påtryckningar och hot i samband med granskningar. En typ av påtryckning är rättsliga påtryckningsmedel, som det kallas i en artikel, vilket innebär att handläggaren hotas med olika rättsliga åtgärder om en utredning drivs vidare." 

Skadar rättssäkerheten
Maria Malmer Stenergard pekade på att detta skadar rättssäkerheten och dessutom är en arbetsmiljöfråga för tjänstemännen. Hon vände sig ursprungligen till inrikesminister Anders Ygeman med frågan:

"Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta med anledning av ökningen av de otillbörliga påtryckningarna?"

Inrikesminister ansåg dock att finansminister Magdalena Andersson var bättre skickad att besvara frågan - någonting som hon nu har gjort.

"Påverkas in i större utsträckning"
Magdalena Andersson skriver i sitt svar till riksdagen att hon anser att det är viktigt att hot och påtryckningar mot tjänstemän motverkas. Hon skriver också:

"Slutsatsen i Brottsförebyggande rådets rapport Otillåten påverkan mot myndighetspersoner (2016:13) är dock att tjänsteutövningen inte påverkas i någon större utsträckning av att myndighetsanställda utsätts för påtryckningar. Trots trakasserier och hot vågar de flesta som utsätts ändå fatta obekväma beslut. Däremot uppges konsekvenserna vara större för hälsan och privatlivet."

"Inga åtgärder behövs"
Enligt finansministern är det bästa skyddet mot otillåten påverkan en god arbetsmiljö inom myndigheterna. När det gäller Skatteverket skriver hon:

"Det finns ett systematiskt arbete med incidentrapportering, uppföljning och stöd till medarbetarna. Jag har erfarit från Skatteverket att det, med anledning av myndighetens deltagande i samverkan mot organiserad brottslighet, pågår ett särskilt arbete som bl.a. omfattar en översyn av stödet till medarbetare vid rättsliga processer."

Magdalena Andersson avslutar med att meddela att regeringen därför inte kommer att vidta några åtgärder.

 

 

  • Anna Wetterqvist
  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

Skyddet för tjänstemän är ganska "ensamt". Skulle man som tjänsteman anmäla hot om våld till sin arbetsgivare så är det du själv som syns som anmälare. Arbetsgivaren skyddar varken dig eller din familj utan det är din egna moral eller styrka som får avgöra om det ens är lönt.
Notera att jag självklart tycker att dessa brottslingar skall anmälas men för en enskild person kan det vara ganska hotfullt och utlämnande vid grova hot och du står helt själv i detta med hela ditt namn och personnummer om det går till domstol.
Detsamma gäller egentligen för andra brott och om man anger någon men inte vågar "kliva fram". Jag hade INTE utsatt mig själv och min familj om detta inträffade. Även om det är "rätt sak att göra" Vem skyddar mina barn efter dagis när den grovt kriminella individen säger: "-Jag vet var du bor, vad din fru heter och vilken förskola dina barn går på!"
Här tycker jag att man måste kunna förbättra skyddet för enskild individ!

Titta bara med anledning till tidigare utgiven artikel:
http://www.dagensjuridik.se/2017/05/enorm-niva-av-vald-och-forakt-myndig...

Det handlar inte om hot om våld. Det handlar om att den skatteverket "angripit" sätter sig till motvärn om tjänstemannen inte tex är objektiv eller utreder ordentligt eller "tycker" och "anser" etc.

Skatteverket har - i vart fall i relation till en vanlig skattskyldig - enorma resurser till sitt förfogande.

Det får då inte finnas något utrymme för att tillåta slarv från myndigheten. Tyvärr fungerar det emellanåt inte i verkligheten som det är tänkt att det skall göra. Alltså; skatteverkets handläggare gör sig skyldiga till tjänstefel. Att den skattskyldige då talar om att sådan nonchalans inte accepteras och tex avser väcka enskilt åtal är inget konstigt och inte fel.

Du har rätt Alfa, det var jag som drog i lite för höga växlar direkt. Inlägget tog upp hot om våld och därför gick jag igång. När det gäller påpekande och överklagande så är jag i samma åsikt.