Skip to content

HIV-smittad frias efter oskyddade samlag - smittorisken "försvinnande liten"

Foto: Markus Dahlberg/TT

Den HIV-smittade mannen hade oskyddade samlag med den andre mannen. Han åtalades men har nu friats av både tingsrätten och hovrätten eftersom smittorisken numera anses vara "försvinnande liten" vid en välinställd behandling med så kallade bromsmediciner.

 

Den 49-årige HIV-smittade mannen åtalades vid Uppsala tingsrätt för framkallande av fara för annan.

Enligt åtalet hade mannen, trots att han var väl medveten om sin smitta, vid två tillfällen haft oskyddade samlag med en annan man som också begärde 9 400 kronor i skadestånd.

"Grov oaktsamhet"
Åklagaren hävdade att 49-åringen genom grov oaktsamhet hade utsatt den andra mannen för en risk att drabbas av allvarlig sjukdom och därigenom gjort sig skyldig till brottet framkallande av fara för annan.

49-åringen medger de faktiska omständigheterna men har bestritt ansvar för brott eftersom det enligt honom inte har funnits någon konkret risk för smittoöverföring.

Av de provsvar som åklagaren har åberopat framgår att 49-åringen hade mindre än 20 så kallade viruskopior per milliliter blod - vilket visar på en så kallad "välinställd" HIV-behandling.

"Minimal" och "försumbar" risk
Tingsrätten hänvisade dock till en dom från 2015 i ett liknande fall där Hovrätten över Skåne och Blekinge kom fram till att det vid en välinställd HIV-behandling med bromsmediciner inte förelåg någon konkret fara för smittoöverföring.

Tingsrätten hänvisade dessutom till ett utlåtande från statsepidemiologen vid Folkhälsomyndigheten och skrev i sin dom:

"Statsepidemiolog Anders Tegnell har i sitt sakkunnigutlåtande uppgett att även om det vetenskapliga underlaget idag inte är tillräckligt, talar erfarenheten för att smittrisken sannolikt är minimal vid bl.a. anala samlag vid välinställd behandling även om kondom inte används, att tillgängliga data från studier publicerade under de senaste åren inte motsäger att smittrisken är försumbar eller till och med kan vara obefintlig, men att nollrisk i detta sammanhang inte går att vetenskapligt bevisa."

Hovrätten går på tingsrättens linje
Tingsrätten slog därför fast att sannolikheten för överföring av smitta vid de aktuella samlagen måste anses ha varit "försvinnande liten".

Någon konkret fara för smittoöverföring hade alltså inte förelegat och mannen friades därför helt.

Åklagaren överklagade till Svea hovrätt som nu instämmer i tingsrättens bedömning och fastställer tingsrättens dom.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt