Skip to content

Hårdare krav på rederier när Sverige tillträder Vrakkonventionen

Fartygsvrak vid Öresundsbron. Foto: Drago Prvulovic/TT

Sverige ska tillträda Vrakkonventionen och därmed ökar redarnas ansvar för fartyg som går på grund eller sjunker. I utbyte kommer svenska redare att kunna söka försäkringscertifikat direkt hos Transportsstyrelsen.

 

Sverige är just nu i processen att tillträda den internationella Vrakkonventionen från år 2007 och i samband med detta föreslår regeringen lagändringar som kommer att påverka fartygsägare.

Bland annat föreslår regeringen att ansvaret för fartyg som gått på grund eller sjunkit i framtiden ska ligga på fartygsägaren.

Ansvar att avlägsna vrak
Fartygets ägare kommer att behöva avlägsna vrak om vraket utgör en fara för sjösäkerheten eller för miljön.

Sjöfartsverket kommer också att få en utökad befogenhet att ta bort vrak om ägaren inte fullgör sitt ansvar. I de fallen kommer fartygsägare att retroaktivt få betala för Sjöfartsverkets kostnader.

Regeringen föreslår också att man inför ett krav på att fartygsägare ska ha en ansvarsförsäkring för att täcka sitt kostnadsansvar. 

Försäkringscertifikat
Sammantaget innebär förslagen att svenska rederier som bedriver internationell trafik kommer att kunna ansöka om försäkringscertifikat som är giltiga enlig Vrakkonventionen hos Transportstyrelsen i stället för att behöva vända sig till utländska myndigheter.

Lagändringarna planeras träda i kraft kring årsskiftet.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt