Skip to content

Förlorad del av tvist inte "av ringa betydelse" - hovrätten jämkar advokatkostnader

Foto: Janerik Henriksson/TT

Rättegången slutade med att både fastighets-ägaren och byggbolaget fick rätt i sak. Fastig-hetsägaren hade dock vunnit det större målet och skulle enligt tingsrätten får ersättning för 90 procent av sina rättegångskostnader. Hovrätten slår dock fast att byggbolagets vinst inte är "av ringa betydelse" och jämkar ersättningen.

 

Byggbolaget åtog sig i augusti 2008 att bland annat installera värme, vatten och avlopp i ett bostadshus i Vetlanda.

När arbetena hade slutförts stämde byggbolaget fastighetsägaren vid Eksjö tingsrätt och begärde drygt 80 000 kronor för obetalda fakturor.

Genstämde byggbolaget
Fastighetsägaren, å sin sida, hävdade att arbetena hade utförts felaktigt och "genstämde" därför entreprenören på knappt 540 000 kronor för prisavdrag och merkostnader för att åtgärda felen.

Båda parternas käromål bifölls i tingsrätten.

Eftersom fastighetsägaren hade vunnit det större målet ansåg tingsrätten att han hade rätt till ersättning för 90 procent av sina rättegångskostnader från byggbolaget.

Jämkade beloppet
Fastighetsägaren hade begärt ersättning för att hans juridiska ombud hade arbetat knappt 170 timmar med målet. Tingsrätten ansåg dock att skälig arbetstid endast hade uppgått till 100 timmar.

Byggbolaget dömdes därför att ersätta fastighetsägarens rättegångskostnader med knappt 240 000 kronor.

Fastighetsägaren överklagade till Göta hovrätt och begärde att byggbolaget skulle ersätta hans rättegångskostnader fullt ut.

Totalt 418 000 kronor
Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att den redovisade arbetstiden för fastighetsägarens ombud är skälig.

Hovrätten understryker dock att den del av målet som fastighetsägaren hade förlorat inte kan anses vara av "endast ringa betydelse" i rättegångsbalkens mening. Hans ersättning för rättegångskostnaderna jämkas därför till 80 procent.

Byggbolaget döms därmed att ersätta fastighetsägaren med knappt 400 000 kronor för hans rättegångskostnader i tingsrätten och med knappt 18 000 kronor i hovrätten.

 

  • Alt-texten
    Hanna Hamrén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt