Skip to content

Fördubblade straffavgifter för arbetsgivare som anställer personer utan uppehållstillstånd

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Svenska arbetsgivare som har anställd personal som saknar rätt att vistas och arbeta i Sverige kan åka på fördubblade straffavgifter. Det föreslår Justitiedepartementet i ett lagförslag som nu är ute på remiss.

 

Justitiedepartementet föreslår i sin promemoria att Polismyndigheten ges utökade möjligheter att genomföra inspektioner på arbetsplatser för att se till så att arbetsgivarna följer bestämmelserna i utlänningslagen.

Enligt förslaget ska inspektionerna vara baserade på en riskbedömning enligt EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare.

För de arbetsgivare som har haft personer anställda som saknar rätt att vistas och arbeta i Sverige kommer den särskilda straffavgiften att fördubblas, enligt förslaget.

Departementspromemorian är nu ute på remiss och författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars  nästa år.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt