Skip to content

Fler platser på ungdomshem - 65 miljoner extra till Statens institutionsstyrelse

Foto: Marcus Ericsson/TT

Regeringen vill stärka Statens institutionsstyrelse (SiS) och myndigheten får ytterligare 65 miljoner kronor.

 

- Människor som behöver komma bort från till exempel missbruk och kriminalitet måste få rätt insatser i tid, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, ansvarig i regeringen för socialtjänsten.

- Det är fortfarande hög efterfrågan på vårdplatser på Statens institutionsstyrelse. Den här satsningen kommer ge SiS bättre förutsättningar att bereda vård till de som har det behovet.

65 miljoner extra
I dagsläget finns det cirka 400 platser på så kallade LVM-hem i Sverige. men efterfrågan är hög och regeringen regeringen vill därför stärka SiS arbete genom att utöka myndighetens resurser med 65 miljoner kronor.

Redan i budgetpropositionen för år 2017 ökade regeringen resurserna till SiS med 40 miljoner kronor.

SiS är den myndighet som verkställer bland annat tvångsvård på uppdrag av socialtjänsten och efter beslut av domstolar.

Myndigheten ansvarar idag för cirka 700 vårdplatser på särskilda ungdomshem - institutioner som vårdar unga enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård unga (LVU).

Psykosociala problem
Det är främst unga med psykosociala problem, som till exempel missbruk eller kriminalitet, som kan bli föremål för tvångsvård.

SiS ansvarar även för så kallade LVM-hem, avdelningar för vuxna med missbruksproblem, och den slutna ungdomsvård som unga lagöverträdare kan dömas till.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt