Skip to content

Enhetschef till förvaltningsprocess i Stockholm Stockholm

Ref: 3.3.1-2017-55459

Migrationsverket är det naturliga navet för migrationen till Sverige. Varje år tar vi emot många tusen ansökningar från människor som vill arbeta, besöka, bo eller söka skydd i Sverige. Vi vill underlätta rörligheten över gränser genom god service och en snabb och rättssäker handläggning.

Migrationsverket är en arbetsplats som präglas av respekt för människan. Vi strävar efter att ingen ska bli diskriminerad och att alla ska ges lika möjligheter.

Migration är en av de stora globala framtidsfrågorna. Det är vår uppgift att förverkliga uppdraget från riksdag och regering och att möta de ständiga förändringarna som sker i vår omvärld.

Vid förvaltningsrätterna i Malmö, Göteborg, Stockholm och Luleå finns migrationsdomstolar. Migrationsverket är part vid deras prövning av utlänningsärenden och våra processförare för myndighetens talan.

Vår verksamhet är förlagd till Boden, Malmö, Göteborg och Stockholm.

Vårt uppdrag
Förvaltningsprocessavdelningens uppdrag är att bidra till en enhetlig och rättssäker tillämpning av utlänningslagen. Genom att företräda myndighetens beslut i domstol skapar processföringen förutsättningar för en enhetlig rättstillämpning. Förfarandet kan vara både muntligt och skriftligt. Genom återkoppling, utbildning och stöd till organisationen medverkar området till en effektiv och rättssäker process. Till ansvarsområdet hör också att pröva ärenden om verkställighetshinder i samband med avvisningar och utvisningar. Vi erbjuder en spännande juridisk miljö som präglas av ett stort och föränderligt rättsområde och en komplex lagstiftning.

Till en av våra enheter i Stockholm söker vi dig som vill leda och utveckla en dynamisk verksamhet

Arbetsuppgifter
Som enhetschef får du ansvar för att leda verksamheten vid din enhet där måluppfyllelse, en god arbetsmiljö samt utveckling genom ständiga förbättringar prioriteras högt. Som chef tar du tillvara på och stärker den drivkraft som finns hos medarbetarna och genom delaktighet, engagemang och fokus på våra sökande bidrar du till kontinuerlig utveckling av verksamheten.

Du kommer till en förändringsinriktad värld! Det händer nya saker hela tiden och förändringar, stora som små, innebär att nytänkande och effektivisering är en ständigt levande fråga för oss. Våra värderingar mod, empati och tydlighet leder oss i vårt arbete. 

Kvalifikationer
Vi söker dig med flerårig chefserfarenhet och erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet med någon form av ärendehantering, som kräver ett effektivt och professionellt arbetssätt. Kunskap om domstolsarbete, erfarenhet av mediekontakter och ledarskap inom statlig förvaltning är meriterande liksom erfarenhet av migrationsfrågor.

Du har en juridisk eller samhällsvetenskaplig akademisk examen. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Vi lägger stor vikt vid att våra chefer har de personliga egenskaper om krävs för att framgångsrikt klara att leda en verksamhet i förändring. Vi söker därför dig som är trygg i ditt ledarskap, har en god ledarskapsförmåga och som kan coacha, motivera och utveckla dina medarbetare.  Du är mål- och resultatorienterad och visar handlingskraft när det gäller att driva frågor framåt. Du har förmåga att strukturera verksamhetens arbete på ett effektivt sätt och har en god analytisk förmåga. Du agerar med helhetssyn och kan leda en verksamhet i förändring. Du visar ett gott omdöme, har god samarbets – och kommunikationsförmåga och förstår vikten av god service och bemötande. Du leder genom mod, empati och tydlighet.

Låter detta intressant? I den här rekryteringen samarbetar Migrationsverket med People Impact AB. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Heidi Hardenberger vid People Impact.

För att lämna din ansökan går du in på www.migrationsverket.se/jobb. Vi ser fram emot din ansökan snarast då urval kommer att ske löpande, dock senast 2017-05-28.

Välkommen!

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester och/eller arbetsprover som en del i processen.

Migrationsverket avböjer vänligt men bestämt alla samtal från försäljare av rekryteringstjänster och annonser.

ANSÖK

Kontaktpersoner
Heidi Hardenberger
People Impact AB
070-867 45 05

Länk till den här sidan
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=3284&rmlang=SE

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt