Skip to content

De statliga affärsverken kan få ny organisationsform - granskning färdig till hösten

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

De tre kvarvarande svenska affärsverken granskas nu av Riksrevisionen. Bakgrunden är oklarheter om regeringens möjligheter att styra verksamheterna.

 

Riksrevisionen undersöker just nu om Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Affärsverket Svenska kraftnät behöver byta organisationsform. De tre verken drivs i dag i en form som kallas "affärsverk".

Affärsverken infördes efter 1911 års budgetreform och var från början betydligt fler än i dag. Några affärsverk har lagts ned, andra har övergått till att drivas som statligt ägda bolag. Det har inte tillkommit några nya affärsverk.

Riksrevisionen vill nu gå till botten med om affärsverksformen är "ändamålsenlig för regeringens styrning av verksamheterna". Möjligen behöver man byta verksamhetsform för hela eller delar av de tre kvarvarnde affärsverken, skriver Riksrevisionen.

Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport i oktober.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt