Skip to content

Datainspektionen söker en enhetschef

Datainspektionen är en myndighet som genom sin verksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. Myndigheten kontrollerar att lagarna på området följs och påverkar så att nya lagar får regler som skyddar integriteten. Vi utbildar och informerar även de som behandlar personuppgifter. EU:s dataskyddsreform, som ska börja tillämpas i maj 2018, innebär den största förändringen på dataskyddsområdet på flera decennier och kommer att få stora konsekvenser för Datainspektionen genom att den innebär ytterligare uppgifter och mer samverkan med tillsynsmyndigheterna i de andra medlemsstaterna i EU. Datainspektionen har sin verksamhet i centralt belägna lokaler i Stockholm. Myndigheten har idag cirka 50 anställda men förväntas växa under kommande år. Organisationen är platt med snabba beslutsvägar. Vi har generösa regler för flextid och erbjuder friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Läs gärna mer på www.datainspektionen.se.

Datainspektionen söker en välmeriterad jurist som enhetschef till Enheten för rättsväsendet, försvar och kameraövervakning (RFK). Enheten har som fokus att bevaka frågor som rör bland annat de brottsbekämpande myndigheternas och försvarsunderrättelsemyndigheternas behandling av personuppgifter. Dessutom löser enheten myndighetens uppgifter enligt kameraövervakningslagen.

Vi söker dig som vill leda och entusiasmera samt, tillsammans med medarbetarna, fortsätta att utveckla enhetens och myndighetens verksamhet. Du ges också möjlighet att arbeta med rolig och utmanande juridik som i förlängningen påverkar alla i samhället.

Arbetsuppgifter

I rollen ingår i första hand att leda medarbetarna i det dagliga arbetet med bland annat tillsynsärenden, överklaganden, remisser, klagomål och förfrågningar. Du förväntas också bidra till att myndigheten uppfyller sina mål och till den löpande utvecklingen av verksamheten som för närvarande är extra mycket i fokus i och med den kommande EU-reformen. Arbetet som enhetschef är både omväxlande och utåtriktat samt innebär kontakter med andra myndigheter och media. Även internationellt arbete förekommer. Du har personalansvar, sitter med i ledningsgruppen och rapporterar direkt till generaldirektören. Du kommer att vara en viktig del i Datainspektionens arbete med att rusta myndigheten och omvärlden med anledning av EU:s dataskyddsreform.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har jurist- eller jur. kand.- examen och som har fullgjort notariemeritering vid tings- eller förvaltningsrätt. Du har ledarerfarenhet från chefskap, projektledning eller motsvarande, i första hand inom offentlig sektor.  Du har förmåga att fatta kvalificerade juridiska beslut på delegation från GD. Vi förutsätter att du har en mycket god uttrycksförmåga i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska.  Det är meriterande med erfarenhet från överrätt, Åklagarmyndigheten eller annan myndighet som ligger inom enhetens ansvarsområde. Det är också meriterande med erfarenhet av tillsyns-, förändrings- och effektiviseringsarbete.

Dina personliga egenskaper

För att lyckas i rollen behöver du ha mycket goda ledaregenskaper och uppskatta att samarbeta med andra. Du är noggrann och handlingskraftig samt har förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter med fokus på lösningar och resultat. Du månar om en god arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter för samtliga anställda och tycker om att arbeta utifrån ett strategiskt perspektiv. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Tjänsten

Tjänsten är administrativt placerad under generaldirektören. Som enhetschef ingår du i myndighetens ledningsgrupp. Anställningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Godkänd säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning.

Anställningen är en tillsvidareanställning med tidsbegränsat förordnande som enhetschef i tre år med möjlighet till förlängning. Datainspektionen tillämpar sex månaders provanställning.

Omfattning: Heltid

Frågor om tjänsten

För ytterligare information om tjänsten kontakta generaldirektören Kristina Svahn Starrsjö, 08-657 61 57 eller administrativa chefen Karin Malmborg, 08-657 61 29. Facklig representant är juristen Elin Hallström, Saco-föreningen, 08-657 61 15 .

Hur ansöker jag?

Sista dag för ansökan är den 28 maj 2017. Din ansökan skickar du Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se

Referens dnr 01068-2017.

Övrigt

När beslut om tillsättning har fattats, kommer detta att meddelas på Datainspektionens webbplats.

Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt