Skip to content

Dåliga rådgivare ska ersätta både förlust och utebliven vinst - lagförslag från fd justitieråd

Foto: Erik Mårtensson/TT

Inte bara "direkta förluster" utan också utebliven vinst ska kunna ersättas vid felaktig finansiell rådgivning. Det föreslår det före detta justitierådet i Högsta domstolen, Bertil Bengtsson, som har utrett lagen om finansiell rådgivning för konsumenter.

 

Idag kan konsumenter som fått en felaktig rådgivning och därmed lidit så kallad ren förmögenhetsskada kräva skadestånd av sina finansiella rådgivare om skadan har orsakats genom uppsåt eller oaktsamhet från rådgivarens sida.

Reglerna finns i lagen om finansiell rådgivning till konsumenter och enligt förarbetena till lagen, som också ligger till grund för den praxis som utvecklats på området, är det "direkta" förluster som täcks.

Saknar skydd för utebliven vinst
Konsumenterna saknar därmed rätt till skadestånd som grundar sig på utebliven vinst.

Detta vill regeringen se över och före detta justitierådet Bertil Bengtsson har därför tagit fram en promemoria med två alternativa lagförslag som nu ska ut på remiss.

Promemorian ska framförallt leda till tydligare regler om vad som gäller vid utebliven vinst.

Två olika förslag till lag
Enligt det första förslaget framgår det uttryckligen av lagtexten att konsumenten inte har rätt till ersättning för utebliven vinst och enligt det andra förslaget framgår det uttryckligen det motsatta - alltså att konsumenten har rätt till sådan ersättning.

I promemorian föreslår Bertil Bengtsson även att konsumenter ska ges rätt att kräva att en vårdslös rådgivare tar över ett finansiellt instrument som sjunkit väsentligt i värde och samtidigt ersätter konsumenten med vad han eller hon ursprungligen har betalat.

Remissperioden avslutas den 29 september 2017.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt