Skip to content

Slitna däck ska leda till indraget körkort - bilist förlorar mot Transportstyrelsen

Foto: Janerik Henriksson/TT

Att köra bil med däck som är så slitna att fordonet får körförbud ska leda till att förarens körkort ska dras in. Det anser Transportstyrelsen som nu får medhåll från kammarrätten i ett ärende mot en 29-årig bilist.

 

Den 29-årige mannen stoppades i juli förra året av polisen när han körde bil i Visby. Polisen konstaterade att mannens båda framdräck var rejält utslitna. Mannen erkände på plats och fick böter. Bilen fick körförbud.

Inte skäl för varning
Transportstyrelsen beslutade senare att återkalla mannens körkort i två månader. Transportstyrelsen skrev i sitt beslut:

"Körkortet ska återkallas om en körkortshavare har kört ett motordrivet fordon och brutit mot någon regel som är viktig från trafiksäkerhetssynpunkt, under förutsättning.att överträdelsen inte är ringa."

"Du har gjort dig skyldig till att ha kört personbil med skadade däck. Det är en allvarlig överträdelse och det har inte funnits några särskilda skäl att enbart ge en varning."

Upphävde återkallelsen
Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm som gick på mannens linje och upphävde Transportstyrelsens beslut.

Förvaltningsrätten skrev:

"Transportstyrelsens utredning innehåller endast knapphändig.information om överträdelsens svårighetsgrad från trafiksäkerhetssynpunkt. Till följd av detta finns det inte underlag för bedömningen att överträdelsen är sådan att den inte kan anses som ringa."

Allvarligt med slitna däck
Transportstyrelsen överklagade till Kammarrätten i Stockholm som nu går emot förvaltningsrätten och fastställer Transportstyrelsens beslut.

Kammarrätten skriver:

"Av utredningen framgår att X (mannen) har framfört ett fordon med skadade däck. Han har därmed brutit mot en regel som är viktig från trafiksäkerhetssynpunkt. Av utredningen framgår vidare att skadorna på däcken var så allvarliga att körförbud meddelades for bilen. Överträdelsen kan mot denna bakgrund inte anses som ringa."

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Var det torrt eller vått väglag när bilisten stannades?

Är däcken slitna men inte i övrigt skadade är väl däcken minst lika bra att köra med så länge väglaget är torrt? Tvärtom ger väl s.k. "slicks" bättre väggrepp vid torrt väglag.

Körförbud vid en flygande besiktning får du inte för att mönsterdjupet är för dåligt. För det krävs att korden är synlig eller att man har djupa sprickor/jack i däcket eller att däcket har deformerats...

se TSFS2010:84

Poliser är också människor och det kan lika gärna vara så att mönstret varit på gränsen eller ok - som att corden varit synlig

Det var torrt Peter och började regna först en kvart senare. Eftersom vederbörande just hade tänkt parkera och sedan inte ta bilen igen förrän väglaget blivit torrt, så borde körkortet givetvis inte ha dragits.

Noteras att FVR finner att...
"utredningen är knapphändig om överträdelsens svårighetsgrad från trafiksäkerhetssynpunkt; ej underlag för att överträdelsen inte kan anses som ringa."
Noteras att KamR finner (med samma utredning till grund) att...
"X framfört ett fordon med skadade däck, så allvarliga att körförbud meddelades for bilen. Överträdelsen kan inte anses som ringa."
Alltså: däckstatus i samma utredning innebar "ringa" överträdelse i FVR men "inte ringa" i KamR.
Trafiksäkerhet = rättssäkerhet?

Vilka dumheter. Om gärningen inte är återkommande eller kan sortera under ohörsamhet ska naturligtvis inte kk dras. Däremot om fordonet framförs trots utfärdat körförbud, kan man börja ifrågasätta detta. Transportstyrelsen är precis hopplösa i sina hårklyverier och gränsar till, om inte överträffar myndighetsmissbruk. De går över lik för att få rätt och jag var med om ett fall där svaranden ville pröva i FD, där TS lade sig platt, för att omedelbart öppna ärendet igen men med ett annat ärendenummer.
Således vore det bara för den enskilde att börja om processen, vilket tydligt belyser att TS praktiserade uttröttningsmetoden och föga undanröjer den allmänna känslan av att myndigheter bara vill "jävlas".
Tyvärr orkade inte vederbörande detta utan gav med sig trots transportstyrelsens uppenbara regelavvikelser. TS är en byråkratkoloss som inte sällan saknar all sorts logiskt och redbart tänkande i sitt värv. Det fungerar ungefär som försäkringskassan, där enskilda handläggare utan adekvata kunskaper om det de ska besluta över har alldeles för stora mandat. Det borde vara högre krav på de tjänstemän som hanterar så avgörande detaljer i människors vardag. Kammarrätten i stockhult är förmodligen inte heller bestyckade med verklighetsanknutna individer som det verkar.