Skip to content

Beslutsfattare till Region Stockholm

Placering: Stockholm
Ref: 3.3.1-2017-48981

Migrationsverket är det naturliga navet för migrationen till Sverige. Varje år tar vi emot många tusen ansökningar från människor som vill arbeta, besöka, bo eller söka skydd i Sverige. Vi vill underlätta rörligheten över gränser genom god service och en snabb och rättssäker handläggning.

Migrationsverket är en arbetsplats som präglas av respekt för människan. Vi strävar efter att ingen ska bli diskriminerad och att alla ska ges lika möjligheter.

Vi söker flera beslutsfattare till bland annat asyl-, tillstånd-och mottagningsenheterna i Stockholms län. Har du den personlighet och professionella kapacitet vi söker? Då erbjuder vi ett rikt och ansvarsfullt arbetsliv med många karriärvägar.

Vad du kan förvänta dig
Som medarbetare på Migrationsverket kan du förvänta dig ett givande arbete i en dynamisk miljö som präglas av ett fokus på ständiga förbättringar, samarbete och respekt för människan. Du erbjuds även en ändamålsenlig introduktion och goda möjligheter till fortlöpande kompetensutveckling.

Arbetsuppgifter 
Som beslutsfattare kommer du att stötta och utveckla kollegor i rättslig tillämpning, sakfrågor och utredningsmetodik. Vidare kommer du att identifiera och analysera frågor som behöver utvecklas samt upprättar krav på förbättringar. Upprätthålla och inhämta kunskap samt bevaka standards, riktlinjer och praxis.

Utreda, handlägga, granska, besluta eller föredra förslag till beslut i ärenden vars beslut med stöd av lagar och förordningar direkt medför rättslig verkan för enskild person. Med rättslig verkan menas förmån, rättighet eller skyldighet. Hantera överklaganden. Gå igenom och följa upp ärenden i samband med föredragning för att säkerställa en hög rättslig kvalitet. Hantera ärendeadministration, akter och i ärendet inkomna eller upprättade handlingar. Göra sekretessbedömningar vid utlämnande av uppgifter. Vägleda och ge service till sökande och andra intressenter i alla typer av ärenden.

Vad vi förväntar oss
Vi förväntar oss att du är en god representant för Migrationsverket och har ett respektfullt bemötande såväl internt som externt. Du står även för Migrationsverkets värdeord: tydlighet, empati och mod.

Krav 
• Akademisk examen med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning 
• Några års erfarenhet av att handlägga kvalificerade förvaltningsrättsliga ärenden 
• Hantering av ärenden genom att tillämpa lagstiftning
• God kommunikativ förmåga och att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska 
• Goda kunskaper i förvaltningsrätt

Meriter
• Erfarenhet av att förmedla kunskap inom rättslig tillämpning 
• Arbete i offentlig verksamhet 
• Erfarenhet av handläggning av utlänningsärenden 
• Erfarenhet av coachande förhållningssätt 
• Kunskaper i utlänningslagen

Personliga kompetenser
Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och lärande utifrån våra olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren. Är noggrann och väl medveten om arbete mot mål och kvalitet. Lägger ner stor vikt vid att vi lever upp till uppsatta prestationsmål och kvalitetsmål. Kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Arbetar självständigt genom att ge råd och stöd utifrån aktuella lagar. Relaterar till kollegor på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning.  
Kontorsarbetstid. Schemalagd arbetstid dag/kväll/helg kan förekomma på vissa enheter.
Individuell lönesättning.
Placering: Stockholms län (Solna, Sundbyberg, Märsta, eller Arlanda)
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Notera att vi för tjänster på Arlanda utför registerkontroll.

Vill du veta mer om rollen eller rekryteringsprocessen, mejla: rekrytering@migrationsverket.se.

Ansökan
Välkommen med din ansökan och meritförteckning senast söndag den 21 maj 2017. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester och/eller arbetsprover som en del i processen.

Migrationsverket avböjer vänligt men bestämt alla samtal från försäljare av rekryteringstjänster och annonser.

I samband med att du registrerar din ansökan, kommer du att få svara på ett antal frågor. Det är viktigt att du fyller i frågorna så utförligt du kan och inte endast hänvisar till CV och personligt brev. Registrerade ansökningar med uteblivna eller ofullständiga svar beaktas inte i lika stor utsträckning som utförliga svar.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt