Skip to content

Beslut inom tio dagar - fler och mindre arbetsgivare får rätt till snabbspår för utländsk arbetskraft

Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

Fler företag ska kunna bli certifierade hos Migrationsverket. På så sätt hoppas man att det ska kunna bli både enklare och snabbare för företag som rekryterar från utlandet att söka arbetstillstånd för sina anställda.

 

- Förändringen innebär en möjlighet för mindre företag och start-ups att certifiera sig. Behoven av arbetskraft är desamma, oavsett storleken på bolaget, och med certifieringen kan hela rekryteringsprocessen gå snabbare, säger Cecilia Borin vid Migrationsverket.

Migrationsverket vill att det ska gå fortare för företag att få beslut i arbetstillståndsärenden - någonting som myndigheten hoppas kommer underlätta för företagen i sin rekrytering av utländsk arbetskraft.  

Har tio dagar på sig att besluta
Ansökningsprocessen ska skyndas på genom att Migrationsverket gör det möjligt för fler arbetsgivare att bli certifierade.

Den nya processen innebär att den certifierade arbetsgivaren kan skicka in en komplett ansökan om arbetstillstånd via nätet och att Migrationsverket då har tio arbetsdagar på sig att fatta beslut i ärendet.

I de fall ett arbetstillstånd ska förlängas har Migrationsverket 20 arbetsdagar på sig att fatta ett beslut. 

Ändringen innebär ett slopat krav på att arbetsgivaren har minst 25 ansökningar om arbetstillstånd per år för att bli godkänd för certifiering.

Istället uppställs ett krav på att arbetsgivaren motiverar sitt återkommande behov av utländsk arbetskraft.

Fackförbundets rätt att yttra sig
Certifieringen kommer endast att ändra själva ansökningsprocessen, de krav på försörjning och löne- och anställningsvillkor i nivå med kollektivavtal som Migrationsverket uppställer för att bevilja arbetstillstånd kommer även att gälla framöver.

Detsamma gäller fackförbundens rätt att i varje enskilt fall få möjlighet att yttra sig över anställningsvillkoren.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt