Skip to content

Avrättningarna inga lagliga dödsstraff - flykting får livstid för grovt folkrättsbrott i Syrien

Foto: Leif R Jansson/TT och Bilal Hussein/TT

Året innan mannen fick asyl i Sverige var han involverad i en avrättning  av sju soldater i Syrien - någonting som enligt mannen själv skedde efter lagliga rättegångar. Svea hovrätt anser dock att det handlar om "utomrättsliga avrättningar" och dömer honom till livstids fängelse och livstids utvisning.

  

Den idag 46-årige mannen har permanent uppehållstillstånd och flyktingstatus i Sverige sedan år 2013.

Under våren 2012 var han involverad i den islamistiska väpnade grupperingen Suleimans stridskompani som slogs mot regimstyrkor i Syrien. Vid en attack lyckades gruppen tillfångata sju regimtrogna soldater.

Soldaterna, som inte har kunnat identifieras, avrättades två dygn senare genom arkebusering efter att ha misshandlats i fångenskap.

En film från avrättningen publicerades året därpå på New York Times hemsida. I filmen ses 46-åringen avrätta en av soldaterna med en automatkarbin.

Icke-statliga domstolars legitimitet?
Mannen åtalades vid Stockholms tingsrätt för grovt folkrättsbrott. Han har erkänt sin inblandning i avrättningarna men hävdar att han bara har verkställt ett dödsstraff som dömts ut av en legitim domstol efter en rättvis rättegång.

De svenska domstolarna har därför bland annat haft att pröva om en icke-statlig aktör kan upprätta egna domstolar för att upprätthålla disciplin i egna väpnade förband och för att upprätthålla lag och ordning inom ramen för en icke-internationell väpnad konflikt.

Stockholms tingsrätt ansåg i och för sig att det är möjligt för en icke-statlig aktör att upprätta egna domstolar på detta sätt men att det bara kan ske under vissa förutsättningar.

Domare utsedda före konflikten
Det måste bland annat handla om en domstol som inte tillämpar "avsevärt strängare" lagstiftning än vad som gällde före konfliktutbrottet och domstolen måste bemannas med domare som har utsetts på ett regelrätt sätt före konfliktutbrottet.

Domstolen måste också vara oberoende och opartisk och uppfylla grundläggande krav på en rättvis rättegång.

I det aktuella fallet har det gått mindre än två dygn mellan tillfångatagande och avrättande - någonting som enligt tingsrätten uteslöt att avrättningen kunde ha föregåtts av en rättvis rättegång.

Internationell humanitär rätt
Det finns också ett tydligt samband mellan avrättningen och inbördeskriget i Syrien som gör att gärningarna har innefattat svåra överträdelser mot reglerna i internationell humanitär rätt, konstaterade tingsrätten.

Den 46-årige mannen dömdes därför för grovt folkrättsbrott till livstids fängelse. Straffet kunde enligt tingsrätten inte bli något annat eftersom det handlade om "synnerligen allvarlig brottslighet".

Mannen - som sedan hösten 2013 har permanent uppehållstillstånd och flyktingstatus i Sverige - utvisades också från Sverige på livstid.

Ett och ett halvt dygn
Domen överklagades till Svea hovrätt som delar tingsrättens uppfattningen om att en icke-statlig aktör i vissa situationer i och för sig måste kunna upprätta egna domstolar. Hovrätten anser dock att avrättningarna, med hänsyn till omständigheterna, måste anses otillåtna.

Hovrätten anser att utredningen visar att det bara har gått drygt ett och ett halvt dygn från det att soldaterna tillfångatagits och att de avrättats och instämmer i att detta utesluter att någon rättvis rättegång där soldaterna dömts till döden kan ha hållits.

46-åringen har uppgett att det i själva verket har handlat om en fångenskap på flera dagar före avrättningarna men hovrätten konstaterar att avrättningarna även under dessa omständigheter skulle ha bedömts som otillåtna.

Inga förmildrande omständigheter
Hovrätten anser också att 46-åringens agerande ska bedömas på samma sätt som filmen från avrättningen ger intryck av - att det har handlat om ett "uppsåtligt utomrättslig dödande".

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"På filmerna från avrättningarna framgår att soldaterna vid avrättningarna delvis var avklädda, flera hade synliga skador efter misshandel på ryggarna och händerna bundna på ryggen. Avrättningarna föregicks av ett tal om hämnd och efter avrättningarna höjde några av de män som deltog sitt vapen som i en segergest. Nationellt forensiskt centrum har vid undersökning av filmerna konstaterat att det vid avrättningarna avlossades 70-80 skott av 9 olika skyttar." 

Den 46-årige mannen måste ha insett att han inte hade rätt att avrätta soldaterna och enligt hovrätten saknas det helt förmildrande omständigheter. Mannen ska därför dömas för grovt folkrättsbrott till livstids fängelse och livstids utvisning.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt