Skip to content

Avrättningarna inga lagliga dödsstraff - flykting får livstid för grovt folkrättsbrott i Syrien

Foto: Leif R Jansson/TT och Bilal Hussein/TT

Året innan mannen fick asyl i Sverige var han involverad i en avrättning  av sju soldater i Syrien - någonting som enligt mannen själv skedde efter lagliga rättegångar. Svea hovrätt anser dock att det handlar om "utomrättsliga avrättningar" och dömer honom till livstids fängelse och livstids utvisning.

  

Den idag 46-årige mannen har permanent uppehållstillstånd och flyktingstatus i Sverige sedan år 2013.

Under våren 2012 var han involverad i den islamistiska väpnade grupperingen Suleimans stridskompani som slogs mot regimstyrkor i Syrien. Vid en attack lyckades gruppen tillfångata sju regimtrogna soldater.

Soldaterna, som inte har kunnat identifieras, avrättades två dygn senare genom arkebusering efter att ha misshandlats i fångenskap.

En film från avrättningen publicerades året därpå på New York Times hemsida. I filmen ses 46-åringen avrätta en av soldaterna med en automatkarbin.

Icke-statliga domstolars legitimitet?
Mannen åtalades vid Stockholms tingsrätt för grovt folkrättsbrott. Han har erkänt sin inblandning i avrättningarna men hävdar att han bara har verkställt ett dödsstraff som dömts ut av en legitim domstol efter en rättvis rättegång.

De svenska domstolarna har därför bland annat haft att pröva om en icke-statlig aktör kan upprätta egna domstolar för att upprätthålla disciplin i egna väpnade förband och för att upprätthålla lag och ordning inom ramen för en icke-internationell väpnad konflikt.

Stockholms tingsrätt ansåg i och för sig att det är möjligt för en icke-statlig aktör att upprätta egna domstolar på detta sätt men att det bara kan ske under vissa förutsättningar.

Domare utsedda före konflikten
Det måste bland annat handla om en domstol som inte tillämpar "avsevärt strängare" lagstiftning än vad som gällde före konfliktutbrottet och domstolen måste bemannas med domare som har utsetts på ett regelrätt sätt före konfliktutbrottet.

Domstolen måste också vara oberoende och opartisk och uppfylla grundläggande krav på en rättvis rättegång.

I det aktuella fallet har det gått mindre än två dygn mellan tillfångatagande och avrättande - någonting som enligt tingsrätten uteslöt att avrättningen kunde ha föregåtts av en rättvis rättegång.

Internationell humanitär rätt
Det finns också ett tydligt samband mellan avrättningen och inbördeskriget i Syrien som gör att gärningarna har innefattat svåra överträdelser mot reglerna i internationell humanitär rätt, konstaterade tingsrätten.

Den 46-årige mannen dömdes därför för grovt folkrättsbrott till livstids fängelse. Straffet kunde enligt tingsrätten inte bli något annat eftersom det handlade om "synnerligen allvarlig brottslighet".

Mannen - som sedan hösten 2013 har permanent uppehållstillstånd och flyktingstatus i Sverige - utvisades också från Sverige på livstid.

Ett och ett halvt dygn
Domen överklagades till Svea hovrätt som delar tingsrättens uppfattningen om att en icke-statlig aktör i vissa situationer i och för sig måste kunna upprätta egna domstolar. Hovrätten anser dock att avrättningarna, med hänsyn till omständigheterna, måste anses otillåtna.

Hovrätten anser att utredningen visar att det bara har gått drygt ett och ett halvt dygn från det att soldaterna tillfångatagits och att de avrättats och instämmer i att detta utesluter att någon rättvis rättegång där soldaterna dömts till döden kan ha hållits.

46-åringen har uppgett att det i själva verket har handlat om en fångenskap på flera dagar före avrättningarna men hovrätten konstaterar att avrättningarna även under dessa omständigheter skulle ha bedömts som otillåtna.

Inga förmildrande omständigheter
Hovrätten anser också att 46-åringens agerande ska bedömas på samma sätt som filmen från avrättningen ger intryck av - att det har handlat om ett "uppsåtligt utomrättslig dödande".

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"På filmerna från avrättningarna framgår att soldaterna vid avrättningarna delvis var avklädda, flera hade synliga skador efter misshandel på ryggarna och händerna bundna på ryggen. Avrättningarna föregicks av ett tal om hämnd och efter avrättningarna höjde några av de män som deltog sitt vapen som i en segergest. Nationellt forensiskt centrum har vid undersökning av filmerna konstaterat att det vid avrättningarna avlossades 70-80 skott av 9 olika skyttar." 

Den 46-årige mannen måste ha insett att han inte hade rätt att avrätta soldaterna och enligt hovrätten saknas det helt förmildrande omständigheter. Mannen ska därför dömas för grovt folkrättsbrott till livstids fängelse och livstids utvisning.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

12 comments

Livstids fängelse & livstids utvisning

Logiken haltar, i vanlig ordning, betänkligt.

Vore det inte bättre att direkt utvisa honom, så slipper Sverige stå kostnaden för hans vivre.

Vad som därefter e.v. drabbar honom i sitt hemland, finns ingen anledning att bry sig om - Eller, tycker ni alla, att en terrorist har "lika värde" - i såfall för vem eller vilka, knappast hans offer, eller hur.

Dagens förhållningssät till direktimporterade terrorister, innebär att Sverige i praktiken bygger upp en terror Högskola, på diverse fängelser - Inte bra.

Hur skulle den domen se ut? "Rätten finner den åtalade skyldig till massmord men väljer att döma till villkorlig dom och utvisning"?

Nej, självklart inte.

Det borde finnas en möjlighet att skicka terrorister för verkställighet till deras hemländer, d.v.s domen faller i Sverige och ett annat land får ta över problemet - då slipper vi onödiga kostnader, och vi slipper även ett terroruniversitet i vardande - Fast du kanske tror, att de kan "omvändas" med lite Toblerone eller Julmust terapi ?

Jag har inget emot hårda straff för terrorister men vart skulle vi skicka honom? Till den IS-kontrollerade delen av Syrien? Till Assad? kurderna?

Det behöver inte vara så svårt. Sverige kan säkert få hyra en öde ö någonstans och dit kan vi sedan skicka de som inte kan utvisas till sina forna hemländer. Här skall de i vart fall inte gå fria såsom skedde med terroristen på Drottninggatan i Stockholm. Det finns ett antal liknande individer som går fria trots att de borde utvisas

Vad får dig att tro att de där andra länderna skulle vilja verkställa svenska domar?

Du kommer garanterat inte få igenom den lagändringen genom att sitta här och skriva okunniga och dryga kommentarer. Logiken haltar, i vanlig ordning, inte hos domstolen.

Ach so - Logiken haltar ej ..

Livstids fängelse kontra livstids utvisning - det kan väl inte vara så svårt att förstå den logiska kullerbyttan hos domstolen -

Om straffet är livstid - så finns det ingen "livstids utvisning"
För att det skall vara rel. med livstidsutvisning - så kan straffet ej vara livstid

Det var väl inte så svårt att förstå, eller hur.

Nej, det är riktigt att kommentarer i media, till det stora hela saknar relevans - Men snart så är det 2018, och då lär det ske, en närmast omstörtande förändring av Riksdagens sammansättning; vilket förhoppningsvis, kan föranleda en viss förändring av lagar, till att mer omhulda medborgarna, och mindre ta hänsyn till importerade problem - vi får se.

Livstid i Sverige betyder egentligen fängelse på obestämd tid. Det finns en möjlighet enligt dagens lagar att senare tidsbestämma straffet och personen kan alltså nån gång släppas fri. Då kommer dock utvisningen innebära att han inte släpps fri i Sverige utan eventuellt överlämnas till ett annat land.

Det är lite olyckligt att straff på obestämd tid heter livstid i Sverige. Det verkar orsaka en del förvirring hos icke-insatta personer. Men domen i sig innehåller vad jag kan se ingen haltande logik.

Jag kan förstå de som vill se straffet verkställas i den dömdes hemland. Det här var bara den första av en mängd kommande domar med samma tema. Asylsökande som vistats ett par år i Sv som sedan kommer belasta oss med hundratals miljoner i kostnad för mångåriga fängelsevistelser. Att sedan få fängelser fyllda med nyimporterade terrorister kommer sedan leda till ökad risk för terrorbrott i Sv.

Den dömde i detta mål hade förtjänat ett straff i Assads fängelser.

Fast det är väl inte de verkliga motiven?
För så fort någon intagen själv vill avtjäna i hemlandet så kommer ju samma gäng och gnäller om att de inte borde få göra det.

Sen måste jag säga att det skulle vara märkligt gjort av Sverige att låta fienden straffa en krigsbrottsling som slagits på Sveriges sida. Risken är väl uppenbar att vår tidigare allierade soldat då skulle straffas även för sin delaktighet i kriget på Sveriges sida.

Sverige måste bör använda minst 25% av de totala skattemedlen och i övrigt ta ett betydligt större social och ekonomiskt ansvar för alla problem som finns i andra länder samt bör man höja skatten för alla som arbetar, skära ned rejält på skola och vård för pensionärer och omfördela dessa resurser till förbättrad flyktingpolitik och ökad invandring från utomeuropeiska länder