Skip to content

32 miljarder för asylsökande - kritik mot regeringens "fragmentariska bild" av kommunernas kostnader

Statsminister Stefan Löfven: Foto: Anders Wiklund/TT och Fredrik Sandberg/TT

Kommunerna fick förra året 32 miljarder kronor av staten för mottagandet av asylsökande och nyanlända. Regeringen får nu kritik av Riks-revisionen för en rad brister i systemet - bland annat för att man "bara har en fragmentarisk bild av kommunernas verkliga kostnader".

 

Riksrevisionen konstaterar en rad brister i sin senaste granskning av kommunernas kostnader för flyktingmottagandet och administrationen av detta.

Bland annat finns det otydligheter när det gäller ersättningsystemets syfte och regeringen "har bara en fragmentarisk bild av kommunernas verkliga kostnader".

Dessutom är systemet dyrt att administrera, konstaterar Riksrevisionen.

Kostade 32 miljarder
Det är via Migrationsverket som staten ersätter kommunerna för kostnader för mottagandet av asylsökande och nyanlända genom ett trettiotal ersättningar.

Under förra året fick kommunerna drygt 20 miljarder kronor i ersättning för asylsökande och cirka 12 miljarder kronor i ersättning för nyanlända.

620 årsarbetskrafter 
Dessutom sysselsatte hanteringen av ansökningarna från kommunerna ungefär 620 årsarbetskrafter till en uppskattad kostnad av drygt 300 miljoner kronor - för att flytta pengar mellan Migrationsverket och kommunerna. Migrationsverket saknar digitaliserade rutiner för detta, det vill säga så kallade e-tjänster.

Detta innebar att samtliga ansökningar gjordes via vanlig postgång, vilket enligt Riksrevisionen har bidragit till de höga kostnaderna.

Systemet kan förenklas
Riksrevisionens granskning visar också att ersättningssystemet "framstår som omotiverat detaljerat" och att flera ersättningar kan betalas ut utan ansökningsförfarande eller som schablonersättningar.

Riksrevisonen konstaterar dock att regeringen har beslutat om förenklingar av ersättningarna för ensamkommande barn och unga men att "även övriga delar av systemet kan förenklas".

Bör införa e-tjänster
Riksrevisionen föreslår i sina rekommendationer att "ersättningssystemets syfte förtydligas och att kommunernas kostnader följs upp".

Riksrevisionen anser dessutom att Migrationsverket "bör prioritera" sitt arbete med att effektivisera handläggningen och förenkla ansökningsförfarandet, bland annat genom att införa e-tjänster.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

14 comments

32 miljarder [kronor]! Är det skattemedel eller upplånade intäkter? 32000000000 kr.

Shhh! Du får inte belysa såna frågor!

Klart som attan att det är skattepengar eller det kanske är Saudarabien som ni i regeringen lånar av ????

Det är ren stöld av det svenska folket.
Dessa pengar skulle ha behövts för skola, vård och mycket annat.

Varför så upprörda? De här kostnaderna har skattebetalarna haft i 20 år. Samtidigt som viktiga samhällsfunktioner sakta brutits ned. Det enda nya är att det numera tydligen blivit tillåtet att informera om detta. Vad har hänt?

Sveriges statsbudget är på 920 miljarder. Att påstå att dom här 32 är så avgörande att samhället kollapsar är inte särskilt seriöst.

RENA VINSTMASKINEN JUU

Pensionsräddarna kostar! Nu blir det till att snåla på vård skola omsorg. Skattehöjningar att vänta. Grattis Sverige!

Folket i Sverige må gjenta i kor helt til ALLE tror det: masseinnvandring er bra, masseinnvandring er bra, masseinnvandring er bra....

Vad är "nyanlända"? Migranter som fått uppehållstillstånd?
Det blir virrigt om man använder begrepp som inte är definierade.

De enda vinnarna är politikerna som kommer kunna betala för privatsjukvård, privatskolor, bevakade bostadsområden och utlandsresor när de behöver frisk luft. Alla andra får betala mer och mer för att accelerera förstörelsen av landet. Taggtråd och vakter på värmhemskolan nu. Siste man tar med sig flaggan. Gonatt Sverige, vi var i alla fall "goda", Hoppas andra länder och historien lär av oss.

"Utan invandring stannar Sverige" brukar det heta...

Jag kan rekommendera Lars Åbergs bok:
Malmö - Framtidsstaden
Om Sverige blir som Malmö - Hur går det för Sverige då?
(Eller vem ska betala då?) Malmö har inte egen skattekraft. Det är för många som inte arbetar och bidrar till samhällets kostnader. Därför mottager Malmö Stad 5.000.000.000 kr per år i sk kommunalt utjämningsbidrag.
Den frågan önskar jag svar på innan valet 2018.

Sverige har tyvärr haft fel asylpolitik sedan 1975 års ändring (prop. cx:xxxx?) från en assimilerings politik till en multikulturell politik utan särskilda motkrav. Resultat nu är bara början på en lång väg att vända skutan för rätta till problemen i kölvattnet.

Hur kan våra folkvalda hösten 2015 välkomna 163.00 flyktingar till Sverige när vi så fundamentalt misslyckats med integreringen innan vågen hösten 2015 och detta avspeglar sig redan innan i Europas sämsta skolresultat - studenterna, landets framtid?

Det känns tyvärr som att politikerna främst ser till sina egna intressen än landets och folket som har valt de. Deras devis: Makten framför allt

Jag skulle vilja att våra folkvalda jobbade för följande devis:
För Sverige i tiden och framtiden

Just nu känns det som om de är fullt upptgagna med att idka brandkårsutryckningar
pga fullständigt huvudlös och inkompetent politik dessvärre.

Jag kan rekommendera Lars Åbergs bok:
Malmö - Framtidsstaden
Om Sverige blir som Malmö - Hur går det för Sverige då?
(Eller vem ska betala då?) Malmö har inte egen skattekraft. Det är för många som inte arbetar och bidrar till samhällets kostnader. Därför mottager Malmö Stad 5.000.000.000 kr per år i sk kommunalt utjämningsbidrag.
Den frågan önskar jag svar på innan valet 2018.

Sverige har tyvärr haft fel asylpolitik sedan 1975 års ändring (prop. cx:xxxx?) från en assimilerings politik till en multikulturell politik utan särskilda motkrav. Resultat nu är bara början på en lång väg att vända skutan för rätta till problemen i kölvattnet.

Hur kan våra folkvalda hösten 2015 välkomna 163.00 flyktingar till Sverige när vi så fundamentalt misslyckats med integreringen innan vågen hösten 2015 och detta avspeglar sig redan innan i Europas sämsta skolresultat - studenterna, landets framtid?

Det känns tyvärr som att politikerna främst ser till sina egna intressen än landets och folket som har valt de. Deras devis: Makten framför allt

Jag skulle vilja att våra folkvalda jobbade för följande devis:
För Sverige i tiden och framtiden

Just nu känns det som om de är fullt upptgagna med att idka brandkårsutryckningar
pga fullständigt huvudlös och inkompetent politik dessvärre.