Skip to content

32 miljarder för asylsökande - kritik mot regeringens "fragmentariska bild" av kommunernas kostnader

Statsminister Stefan Löfven: Foto: Anders Wiklund/TT och Fredrik Sandberg/TT

Kommunerna fick förra året 32 miljarder kronor av staten för mottagandet av asylsökande och nyanlända. Regeringen får nu kritik av Riks-revisionen för en rad brister i systemet - bland annat för att man "bara har en fragmentarisk bild av kommunernas verkliga kostnader".

 

Riksrevisionen konstaterar en rad brister i sin senaste granskning av kommunernas kostnader för flyktingmottagandet och administrationen av detta.

Bland annat finns det otydligheter när det gäller ersättningsystemets syfte och regeringen "har bara en fragmentarisk bild av kommunernas verkliga kostnader".

Dessutom är systemet dyrt att administrera, konstaterar Riksrevisionen.

Kostade 32 miljarder
Det är via Migrationsverket som staten ersätter kommunerna för kostnader för mottagandet av asylsökande och nyanlända genom ett trettiotal ersättningar.

Under förra året fick kommunerna drygt 20 miljarder kronor i ersättning för asylsökande och cirka 12 miljarder kronor i ersättning för nyanlända.

620 årsarbetskrafter 
Dessutom sysselsatte hanteringen av ansökningarna från kommunerna ungefär 620 årsarbetskrafter till en uppskattad kostnad av drygt 300 miljoner kronor - för att flytta pengar mellan Migrationsverket och kommunerna. Migrationsverket saknar digitaliserade rutiner för detta, det vill säga så kallade e-tjänster.

Detta innebar att samtliga ansökningar gjordes via vanlig postgång, vilket enligt Riksrevisionen har bidragit till de höga kostnaderna.

Systemet kan förenklas
Riksrevisionens granskning visar också att ersättningssystemet "framstår som omotiverat detaljerat" och att flera ersättningar kan betalas ut utan ansökningsförfarande eller som schablonersättningar.

Riksrevisonen konstaterar dock att regeringen har beslutat om förenklingar av ersättningarna för ensamkommande barn och unga men att "även övriga delar av systemet kan förenklas".

Bör införa e-tjänster
Riksrevisionen föreslår i sina rekommendationer att "ersättningssystemets syfte förtydligas och att kommunernas kostnader följs upp".

Riksrevisionen anser dessutom att Migrationsverket "bör prioritera" sitt arbete med att effektivisera handläggningen och förenkla ansökningsförfarandet, bland annat genom att införa e-tjänster.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt