Skip to content

”Straffriheten för krigsbrott i Syrien är oacceptabel” - svenska miljoner till internationell lagföring

Foto: Martial Trezzini/Keystone/AP/TT

Sverige ger 3,2 miljoner kronor till ett nytt FN-organ som ska samla bevis om krigsbrott och förbereda åtal för brott som begåtts under kriget i Syrien. ”Den utbredda straffriheten för förövare är helt oacceptabel”, säger utrikesminister Margot Wallström.

 

FN:s generalförsamling beslutade i december att upprätta ett nytt FN-organ för att utreda allvarliga internationella brott i Syrien.

Samla in och analysera
Organet ska samla in och analysera bevisning för att förbereda för åtal för allvarliga internationella brott såsom krigs­förbrytelser och brott mot mänskligheten i Syrien sedan mars 2011.

- Utan tvekan har omfattande allvarliga brott begåtts i Syrien. Den utbredda straffriheten för förövare är helt oacceptabel, säger Margot Wallström.

Inte en domstol
Det nya FN-organet är inte en domstol men ska underlätta och bistå vid rättegångar i nationella, regionala eller internationella domstolar som har behörighet och möjlighet att ställa misstänkta förövare inför rätta.

Detta gäller oavsett vilken sida i konflikten den misstänkte förövaren tillhör.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

1 kommentar

Som lagen är nu så går det ej att straffa för sådant som begåtts utanför Sveriges/EUs domäner.
Ny lag så kan man bara nå nya brott. Brott begångna innan lagens ikraftträdande lär man aldrig komma åt, förbud mot retroaktiva lagar.

Hur hantera man om landet i fråga och s.k. krigsbrott och landet griper, dömer och sedan ger amnesti?

Hur hanterar man USA, där det finns klart uttalade exempel på krigsbrott.

Fick mig att tänka på elefanten som varje dag passerade en myrstack. Då stoppades snabeln ner i stacken och blåste myrorna åt alla håll och kanter.
Myrorna som nu var rätt irriterade samlade och nästa gång anföll det gemensamt. Elefanter ruskad på sig och kvar hängde en myra i elefantens hals.
Alla andra myror ropade nu, på myran "Stickan" som hängde där, - Stryp honom!