Skip to content

Stopp för retroaktiv föräldrapenning för utlandsfödda barn - trots hård kritik

Foto: Pontus Lundahl/TT

Det ser ut att bli ett stopp för retroaktiv föräldra-penning för barn födda utomlands. Regeringen har gått vidare med en proposition - trots hård kritik från bland annat Riksrevisionen.

 

Enligt de nuvarande reglerna har föräldrar till barn födda utomlands rätt till fullt antal dagar med föräldrapenning - oavsett vilken ålder barnet har när man kommer till Sverige.

Detta vill regeringen sätta stopp för och har därför lagt fram en proposition med förslag om nya begränsningsregler för föräldraförsäkringen.

Inte fastna hemma
Flera remissinstanser anser att tanken om att fler utlandsfödda kvinnor ska komma ut i arbete tack vare begränsningarna av föräldrapenningen inte kommer att fungera om de inte också får stöd i form av arbetsmarknadsinsatser och hjälp med att lära sig språket.

Flera instanser är också tveksamma till om begränsningarna verkligen kommer att påskynda etableringen på arbetsmarknaden för utländska föräldrar.

Mer bidrag och fler barn på dagis
Flera remissinstanser framhåller också risken för att kostnaderna ökar i "andra änden" för bidrag och barnomsorg istället, om man begränsar rätten till föräldrapenning.

Riksrevisionen avstyrker förslaget helt eftersom man ser att ”kostsamma och omfattande” förändringar krävs hos Försäkringskassan samtidigt som man väntar på att det ska komma ytterligare förändringar i föräldraförsäkringen på grund av utredning om en "modern föräldraförsäkring".

"Ta bort överkompensation"
Regeringen har kallat det för att "ta bort en överkompensation" och ansett att det tyngsta argumentet är att fler föräldrar skulle komma ut på arbetsmarknaden. Man har varnat för att både mammor och barn annars riskerar att bli isolerade i hemmet.

Förslaget kommer från ett delbetänkande från utredningen om en "modern föräldraförsäkring", vars uppdrag ska redovisas i sin helhet först i oktober.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

27 comments

Helt rätt beslut. För att motverka andra negativa faktorer som trångboddhet, barn som inte får den tillsyn de behöver och att kvinnor fastnar i hemmet bör även barnbidragen ses över. Barnbidrag bör ges till max tre barn och flerbarnstillägget bör avskaffas.

Alltså... Jag tror du missat lite! Barnbidraget finns för att ÖKA barnafödandet - det är därför man även får flerbarnstillägg. Men absolut rätt att ta bort retroaktiva bidrag!

Ja precis. Med ökad inflyttning till Sverige så föds det i alla fall fler barn. Finns ingen anledning att få människor att skaffa ännu fler. I många förorter finns det problem med trångboddhet och utanförskap, med många barn i familjen är det ännu svårare att motverka detta.

Trångbodda? Det bor 22 personer per kvadratkilometer. De har alltså 1.000.000 kvadratmeter att dela på. En villatomt är normalt på ca 1.000 kvm. Det finns alltså 978 lediga tomter...
Om vi hade samma befolkningstäthet som Monaco, då skulle hela världens befolkning få plats i Sverige.
Källor: SCB, CIA Word fact book

Nåja, det är kanske mer rimligt att utgå från hur det faktiskt ser ut i verkligheten och hur det skulle kunna vara i dina fantasier. Förvisso väl underbyggda fantasier men likväl fantasi.

Pål, du vet, i Sverige bor vi normalt i hus. Det är i den lilla detaljen det brister.

Var ju det han skrev räknade med! Du vet hus och villa är liksom samma sak... ;)

Ska alla svenskar i villor ta in varsin invandrarfamilj i källarn då eller? Det handlar ju om hur mycket yta som är tillgängligt för de som inte har råd att köpa boende.

Nej, det var inte det han skrev. Han räknade ut hur många villatomter det i genomsnitt skulle gå att få ut på varje kvadratkilometer av Sveriges yta. Frånsett feltänket att långtifrån all mark kan bebyggas så sade han inget om hur nu de 978 nya villorna per kvadratkilometer skulle bekostas och vad alla människor som bor dem sedan ska leva utav. Men jag gissar att Pål Börjes svar på båda frågorna är "skattemedel".

Jo, det var det han räknade på, dvs hur många villor som teoretiskt får plats på viss yta! Eller menar du att det är skillnad på hus och villa alltså? Det var liksom det jag kommenterade och inget annat (även om jag av misstag lyckats få in ordet "skrev" i första meningen, men nog rätt tydligt att det inte skulle vara där). Och nu behöver såklart inte alla bo i villor heller, även om vi svenskar är rätt bortskämda med den saken. Men var å andra sidan inget jag kommenterade...

Det är just det tänkesätt du representerar Paul, som gör att man bävar inför framtiden. För det första är det inte yta att "ställa" hela jordens befolkning på som är grundproblemet. Istället är det så att människan, på de flesta håll, har anammat en levnadstyp som bygger på att allting hela tiden måste öka. Det sager väl sunda förnuftet att DET INTE ÄR MÖJLIGT när vi ju faktiskt bor på en planet med begränsade ytor och begränsade resurser. Dessutom är vi inte ensamma på planeten - det finns en uppsjö andra varelser som vi också har att ta hänsyn till. En av de största utmaningar vår planet och mänskligheten står inför de närmaste decennierna måste ju vara hur vi ska begränsa befolkningsexplosionen.

Men tänk om monegaskerna vill bo kvar i Monaco, då?

Helt rätt!! Svenska barnfamiljer behöver inte uppmuntras via flerbarnstillägg.

Tänk att det gör vi faktiskt! Hela vårt pensionssystem bygger t.ex på att kommande generationer är större än föregående...

Äntligen, helt vansinnigt från första början!

Äntligen lite goda nyheter!

Bra förslag och på tiden.

Den föräldrapenning som betalas ut till EU-medborgares barn (om EU-medborgaren har jobbat i Sverige i minst sex månader) behöver också ses över. 240 betalda dagar trots att EU-medborgaren kan vara i vilket EU-land som helst och barn och make/maka aldrig har varit här.

Vad är det kritikerna kritiserar i detta? Varför ska man ha betalt retroaktivt för föräldrapenning när man flyttat hit? Att få folk i arbete gör man genom att minimera bidrag och göra gapet mellan arbetsinkomst och passivt bidragstagande så stort som möjligt.

Kommer detta även att drabba oss som skaffar barn genom adoption?

Drabba? Adopterar man en 8-åring kan man ju inte tro att man ska få lika många dagar ledigt som ifall man adopterar en 1-åring.

Du är ör fortfarande nybliven förälder även om 8-åringen naturligtvis inte behöver samma omsorg och tid som en 1-åring. Kanske bra att inte se så svart-vitt på saker?

Förslaget är korrekt men av fel skäl. Endast om bidragen tas bort i sin helhet för utlänningar så finns incitamentet att snabbt söka jobb. Jag tror inte att utlänningarnas benägenhet att arbeta kommer att öka om möjligheter till socialbidrag m.m. kvarstår.

Det korrekta skälet till varför bidraget ska bort är att det bryter mot den svenska moralen och rättskänslan. Det är inte rättvist att personer som inte bidragit med en krona utan snarast är en kostnad, i värsta fall under hela sin tid i Sverige, ska erhålla pengar utan prestation och ännu värre retroaktivt när de levde i exempelvis Somalia. Av samma skäl ska barnpensionen, och även den retroaktiva delen, till de s.k. ensamkommande barnen tas bort då det inte går att fastställa åldern/identitet eller om föräldrarna är döda.

Det är direkt stötande att politikerna har haft ett så dåligt omdöme i dessa frågor.

Mycket bra skrivet. Håller fullständigt med dig.

FöraldrarFÖRSÄKRING! Bidra och avnjut senare.

"Riksrevisionen avstyrker förslaget helt eftersom man ser att ”kostsamma och omfattande” förändringar krävs hos Försäkringskassan". Nu har det fan brunnit! ”kostsamma och omfattande” genom mindre jobb?

Vänsteraktivister med mera hävdar att detta är en myt.

Anledningen till det nuvarande systemet var ju att öka barnafödandet i den inhemska svenska befolkningen. Inte att det skulle gå till nytillkomna invandrarfamiljer från tredje världen som gör sig förmögenheter på sina stora barnaskaror.

Bra att man börjar sätta ner foten. även om det går långsamt för poletten att trilla ner... Allt fler börjar inse den samhällsfarliga tangenten och låtgå-mentaliteten som genomsyrar asylinvandringen.
Våra system, i synnerhet inte de juridiska, är inte optimerade att hantera en global marknad av individer som inte har någon traditionell förankring de ekonomiska och sociala strukturerna. Fö har sverige haft fördelseöverskott i decennier, så att vi behöver invandring för att producera barn är en vandringsmyt som regelbundet eldats på av vänsteraktivister och neoliberalister. De politiska fältslagen står numera inte mellan höger och vänster utan realister och idealister.