Skip to content

Skatterådgivare kan få informationsplikt - "ett effektivt kontrollverktyg" för Skatteverket

Foto: Pontus Lundahl/TT

Informationsskyldighet för skatterådgivare kan bli ett effektivt kontrollverktyg för Skatteverket i arbetet mot skattefusk. Regeringen utreder om den informationsskyldighet som redan idag finns i ett antal OECD-länder även skulle kunna fungera i Sverige.

 

Som ett led i regeringens arbete mot skatteflykt och skattefusk har regeringen tillsatt en särskild utredare som ska se över möjligheterna att införa en skyldighet för skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg.

Lagman som utredare
Regeringen har utsett kammarrättslagmannen Marie Jönsson, som bland annat har en bakgrund vid Finansdepartementet, till särskild utredare.

Marie Jönsson ska bland annat redogöra för om en informationsskyldighet för skatterådgivare skulle kunna utgöra ett komplement till de uppgiftsskyldigheter som redan finns i skatteförfarandelagen

Utredaren ska även ta ställning till om företag och koncerner som tar fram skatteupplägg internt bör omfattas av informationsskyldigheten och analysera hur informationen på bästa sätt ska lämnas till Skatteverket.

Ett effektivt kontrollverktyg
I uppdraget ingår också en översyn av hur skyldigheten kan regleras så att "gränsöverskridande skatteupplägg träffas".

Informationsskyldighet för skatterådgivare används redan i ett antal OECD- och G20-länder som kontrollverktyg och regeringen tror att det även skulle kunna bli ett effektivt kontrollverktyg i Sverige.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober nästa år.

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

Advokat som är skatterådgivare? Hur gör man då?

Yttrandefrihet? Rätt till privatliv? Mötesfrihet? De ska visst inte gälla en viss yrkesgrupp, eller vad?

Ännu en stollig lag från Löfvén och resten av "järn"trusten

Det här leder bara till att verksamheten flyttar utomlands, med därmed följande lägre skatteintäkter.

Iofs. lite julafton för advokater - rådgivaren förklarar upplägget för advokaten, som sedan får rådgöra med sin klient, under sedvanlig sekretess-

Fast, de flesta lär flytta rådgivningslådan utomlands

Vilken bra lag. Nu tror väljarna att man gör någonting men i själva verket flyttas allt ett lager längre ner under jorden.

Att ålägga privata rättssubjekt angivetiplikt är inga demokratiska principer.