Skip to content

Sekretess och immaterialrätt ska skydda forskning - uppfinningar måste hinna patenteras

Foto: Jessica Gow/TT

Skyddet för forskningsresultat behöver bli bättre för att inte informationsspridning ska göra att man inte kan ta patent på uppfinningar. "Ett för tidigt offentliggörande av forskningsresultat kan vara ett hinder", skriver regeringen.

 

Forskningsresultat finansierade med offentliga medel ska vara tillgängliga för andra forskare och för allmänheten.

Men digitaliseringen som möjliggör spridningen innebär inte bara positiva aspekter utan också att fakta om forskning kan spridas i en skadlig omfattning.

Minska möjligheterna till patent
"Ett för tidigt offentliggörande av forskningsresultat kan vara ett hinder för innovationsverksamhet och minska möjligheterna att patentera uppfinningar baserade på forskningen", konstaterar regeringen.

Nu vill man därför hitta "en balans mellan behovet av tillgänglighet och skyddet för forskningsresultat och innovationsidéer".

Sekretess och immaterialrättsligt skydd
Utredaren Sigurd Heuman, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, ska bistå Utbildningsdepartementet med att se över den sekretessreglering som gäller för forskning. 

Han också undersöka om det bör finnas utökade möjligheter att sekretessbelägga forskningsresultat fram till dess att publicering sker eller om resultaten kan skyddas immaterialrättsligt.

Information om affärsförhållanden
Utredaren ska även analysera om det finns ett behov av att skydda information om affärsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat som lämnas i en ansökan om forskningsfinansiering till en myndighet.

Uppdraget ska redovisas i slutet av december.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt