Skip to content

Satsning mot korruption på myndigheter - fokus på affärer med byggbranschen

Foto: Jonas Ekströmer / TT

Myndigheter som gör stora inköp eller arbetar nära byggbranschen hamnar särskilt under lupp när Statskontoret ska leda arbetet med att upptäcka korruption. Satsningen ska också underlätta för anställda som vill slå larm.
 

Statskontoret har fått Regeringens uppdrag att ta fram riktlinjer för hur statliga myndigheter ska arbeta för att underlätta för anställda, uppdragstagare, leverantörer och kunder som vill slå larm om misstänkt korruption och andra oegentligheter på statliga myndigheter.

Riktlinjer ska också tas fram för att hjälpa myndigheterna att hantera misstankar om oegentligheter. 

Riskhantering vid inköp
Särskild uppmärksamhet riktas mot de myndigheter som gör stora inköp eller verkar nära byggbranschen.

De frågor som rör offentlig upphandling ska hanteras tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och frågor som rör riskhantering vid inköp ska hanteras tillsammans med Kammarkollegiet.

Förtroendet för Fastighetsverket

Det nu aktuella uppdraget till Statskontoret kallar regeringen för en del av det "intensifierade arbetet mot korruption och andra oegentligheter".

 Efter att TV4:s Kalla fakta avslöjande korruption inom Statens fastighetsverk har Statskontoret arbetat med att säkerställa att myndigheten återupprättar förtroendet.

Ett tredje uppdrag har gått till Ekonomistyrningsverket som ska se över vissa myndigheters internstyrning och kontroll.

 

  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

2 comments

Det vanligaste fulknepen är att varor beställs åt kunden men levereras till ett annat bygge, oftast till någon i byggfirman, samma med debitering för flera hantverkare. Det blir då två olika avdrag Rot och en fin villa oftast till en i byggfirmans ledning. pågott sedan 70talet..

Insightful post! This is additional thoughts over subject that helped a lot to me for working.