Skip to content

Samverkan och informationsutbyte - han går till botten med Säpo och polisen

Riksrevisorn Stefan Lundgren granskar Polismyndigheten och Säkerhetspolisens informationsutbyte. Rikspolischefen dan Eliasson och Säkerhetspolisens generaldirektör Anders Thornberg: Foto: Pontus Lundahl/TT

Riksrevisionen ska gå till botten med hur samverkan och informationsutbyte mellan Säpo och polisen fungerar. Säpo är sedan två år en helt egen myndighet och enligt Riksrevisionen är det "oklart" om och hur informationsutbytet egentligen fungerar. 

 

- Arbetet mot brottslighet som kan hota det demokratiska styrelseskicket förutsätter att ansvariga myndigheter på ett effektivt sätt delar information med varandra, säger riksrevisorn Stefan Lundgren.

Säkerhetspolisen och Polismyndigheten har ett delat ansvar för vissa delar av brottsbekämpningen i Sverige - någonting som formellt och operativt ställer krav på ett stort mått av samverkan.

Olika men överlappande uppgifter
Riksrevisionen har inlett en granskning av hur de delar av samarbetet som gäller informationsutbytet mellan de båda polismyndigheterna fungerar efter polisens omorganisation den 1 januari 2015 då Säkerhetspolisens dessutom formellt separerades från Polismyndigheten och blev en helt egen myndighet.

En förenklad beskrivning av ansvarsfördelningen mellan de två myndigheterna är att Säpo sköter bekämpningen av terrorbrott och brott mot rikets säkerhet medan Polismyndigheten - "den öppna polisen" - ansvarar för brottsbekämpningen i övrigt.

Att de båda myndigheternas verksamheter och ansvarsområden överlappar varandra blev tydligt så sent som förre veckan i samband med terroristattentatet i centrala Stockholm.

Kräver fungerande samverkan
Säpo har ansvar för att noga följa olika extremistiska grupper och personer och när dessa begår även "vanliga" brott ska de utredas av Polismyndigheten.

Riksrevisionen skriver:

"Detta kräver en fungerande samverkan mellan Säpo och den öppna polisen. Före omorganisationen fanns sådan samverkan, men det är okänt hur det fungerar i dag... Granskningen syftar till att bedöma om myndigheternas samverkan säkerställer detta."

Terrordådet i Stockholm omfattas inte
Riksrevisionen går därför till botten med de rättsliga, tekniska och praktiska förutsättningarna - och om befintliga överenskommelser och den faktiska samverkan mellan Säpo och den öppna polisen fungerar. 

Granskningen gäller åren 2015 och 2016 och kommer inte att omrfatta utredningen av terroristattacken i Stockholm förra veckan.

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt