Skip to content

Samverkan och informationsutbyte - han går till botten med Säpo och polisen

Riksrevisorn Stefan Lundgren granskar Polismyndigheten och Säkerhetspolisens informationsutbyte. Rikspolischefen dan Eliasson och Säkerhetspolisens generaldirektör Anders Thornberg: Foto: Pontus Lundahl/TT

Riksrevisionen ska gå till botten med hur samverkan och informationsutbyte mellan Säpo och polisen fungerar. Säpo är sedan två år en helt egen myndighet och enligt Riksrevisionen är det "oklart" om och hur informationsutbytet egentligen fungerar. 

 

- Arbetet mot brottslighet som kan hota det demokratiska styrelseskicket förutsätter att ansvariga myndigheter på ett effektivt sätt delar information med varandra, säger riksrevisorn Stefan Lundgren.

Säkerhetspolisen och Polismyndigheten har ett delat ansvar för vissa delar av brottsbekämpningen i Sverige - någonting som formellt och operativt ställer krav på ett stort mått av samverkan.

Olika men överlappande uppgifter
Riksrevisionen har inlett en granskning av hur de delar av samarbetet som gäller informationsutbytet mellan de båda polismyndigheterna fungerar efter polisens omorganisation den 1 januari 2015 då Säkerhetspolisens dessutom formellt separerades från Polismyndigheten och blev en helt egen myndighet.

En förenklad beskrivning av ansvarsfördelningen mellan de två myndigheterna är att Säpo sköter bekämpningen av terrorbrott och brott mot rikets säkerhet medan Polismyndigheten - "den öppna polisen" - ansvarar för brottsbekämpningen i övrigt.

Att de båda myndigheternas verksamheter och ansvarsområden överlappar varandra blev tydligt så sent som förre veckan i samband med terroristattentatet i centrala Stockholm.

Kräver fungerande samverkan
Säpo har ansvar för att noga följa olika extremistiska grupper och personer och när dessa begår även "vanliga" brott ska de utredas av Polismyndigheten.

Riksrevisionen skriver:

"Detta kräver en fungerande samverkan mellan Säpo och den öppna polisen. Före omorganisationen fanns sådan samverkan, men det är okänt hur det fungerar i dag... Granskningen syftar till att bedöma om myndigheternas samverkan säkerställer detta."

Terrordådet i Stockholm omfattas inte
Riksrevisionen går därför till botten med de rättsliga, tekniska och praktiska förutsättningarna - och om befintliga överenskommelser och den faktiska samverkan mellan Säpo och den öppna polisen fungerar. 

Granskningen gäller åren 2015 och 2016 och kommer inte att omrfatta utredningen av terroristattacken i Stockholm förra veckan.

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Uppenbarligen var det ett jättemisstag att göra Säpo till en egen myndighet eftersom man då släppte intresset för läget hos polis och migrationsmyndighet. Nu har vi facit !

Just i want to ask ... how much can one person influence ethical culture of legislature? Do ethics law make public official ethical? what laws do best is to help change the culture of the legislature !!!????
Moral choice is about right and wrong. Moral judgement is about conflicting duties and principles. In addition to The police department and security department individual values, public service and generally say honesty, integrity and loyalty and commitment to family top their list.

Poliser hanterar mycket information, regler och beslut uppifrån. Struktur och systematik ska råda och styra arbetet men....

Här lite tips om vad poliser behöver för att kunna hantera detta effektivt...

Faktiskt tror jag på detta. Polisyrket måste vara stimulerande och chefer måste se till att ge sina anställda rätt verktyg, skapa kreativa arenor där information får blandas för att sedan struktureras. Man borde verkligen se över så polisers arbete blir så utmananden och stimulerande som möjligt.

http://pedagogiskamagasinet.se/kreativt-kaos/

http://www.st.nu/kultur/kaos-ar-kreativitetens-barnkammare

http://www.lanskonst.se/skapa/skapande1.htm

Det är bra att en utvärdering kommer till stånd så fort. Så kan ev. problem lösas fort.

Dock måste ju en hemlig polis få vara ganska skyddad från insyn. Annars är den ju inte hemlig.

Stefan Lundgren medverkade i ekots lördagsintervju denna vecka...

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=3071

Hörde om riksrevisionens senaste granskning på radion, Sjöfartsverket. Riktigt skrämmande saker som visst
pågått där.

För övrigt verkar det vara ett superintressant jobb att ha. Man måste ju nästa ha mest insyn av alla, lära sig otroligt mycket och hela tiden utvecklas. Både en själv och ens arbete är betydelsefullt. Man undrar dock hur arbetet följs upp och riktigt hur kritik får verkliga verkningar på den myndighet som granskas.