Skip to content

"Samtycke krävs för åldersbedömning - men det är inte enkelt för ensamkommande att säga nej"

KRÖNIKA - av advokat Anna Ekvall, advokatfirman Juristhuset

 

Som jag nyligen skrev i en artikel har Rättsmedicinalverket tryckt på startknappen för den nya ordningen där Migrationsverket åter står som beställare av de medicinska åldersbedömningarna av ensamkommande asylsökande ungdomar (Dagens Juridik 2017-03-27).

Arbetet med åldersutredningarna har alltså nu officiellt påbörjats men det kommer sannolikt, som jag skrev, att dröja länge innan alla ensamkommande ungdomar, vars ålder ifrågasätts av Migrationsverket, hinner utredas och vi kan se resultat.

Det sistnämnda får stöd av Migrationsverkets pressmeddelande av den 31 mars där det framgår att Rättsmedicinalverket först om en månad förväntas skicka det första utlåtandet om en asylsökandes ålder till Migrationsverket.

Och det är bara en av alla ungdomar som kan bli föremål för åldersutredning. Migrationsverket kan skicka upp till 500 beställningar per månad och region till Rättsmedicinalverket. 

Migrationsverket ska alltså först ta kontakt med den asylsökande ungdomen och god man för att inhämta samtycke till att en medicinsk åldersutredning företas. Detta görs skriftligen genom undertecknande av en blankett som förmedlas av Migrationsverket.

Men vad händer då om ungdomen inte ger sitt samtycke eller tar tillbaka ett tidigare lämnat samtycke till en åldersutredning som påkallats av Migrationsverket?

Den medicinska åldersbedömningen är frivillig och man har rätt att ta tillbaka ett tidigare givet samtycke, skriver Migrationsverket på sin hemsida. Man säger även i samband med en pressträff nyligen att den ensamkommande ungdomen kan inkomma med annan form av bevisning till stöd för sin ålder.

Som jag skrev en tidigare artikel (Dagens Juridik 2017-02-27) är det dock sällsynt att ungdomen har någon annan bevisning än sin muntliga utsaga till stöd för sin ålder i asylärendet.

Avstår en ungdom från att samtycka till en medicinsk åldersbedömning ska skälet för detta motiveras för Migrationsverket.

Det är inte sällan i samband med den muntliga asylutredningen på Migrationsverket sent i asylprocessen som man meddelar ungdomen att man anser att hens ålder inte är styrkt. Samtidigt rekommenderar man hen att samtycka till en medicinsk åldersbedömning.

Det finns en överhängande risk för att den ensamkommande ungdomens ålder skrivs upp om hen inte samtycker till åldersbedömningen. Det är min erfarenhet som advokat för ensamkommande ungdomar.

Hittills i år har 1 207 av de 1 340 ungdomar som tillfrågats om att genomgå en åldersbedömning samtyckt.

Det är sannerligen inte enkelt för en ensamkommande ungdom att säga nej till en medicinsk åldersbedömning.

 

 

Advokaten Anna Ekvall är specialiserad inom områdena barn och familj. Hon företräder vuxna och barn som är misstänkta för eller utsatta för brott, som ansöker om rätt att bo eller arbeta i Sverige, som på ett eller annat sätt berörs av tvångslagstiftningarna LVU, LVM, LRV eller LPT samt i vårdnads-, boende- och umgängestvister.

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt