Skip to content

Så vill regeringen öka överföringen av pensioner från män till kvinnor - utnyttjas av en halv procent

Foto: MAJA SUSLIN / TT

Idag är skillnaderna mellan män och kvinnors pensioner stora och det är krångligt att föra över pension till exempelvis sin maka. Endast en halv procent gör det. Regeringen föreslår därför förenklingar i  det så kallade överföringssystemet.

 

Idag är skillnaden i pension mellan män och kvinnor cirka 30 procent - en skillnad som är långt större än löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

Den stora skillnaden beror främst på att kvinnor generellt har lägre löner än män men också på att kvinnor arbetar deltid i högre utsträckning eftersom de ofta tar ett större ansvar för barn och hem.

Pensionssystemet könsneutralt
Kvinnor är även överrepresenterade inom sektorer där sjukfrånvaron är hög - till exempel vården.

Sammantaget gör detta att kvinnors pensioner blir lägre trots att det allmänna pensionssystemet är könsneutralt.

Som en utjämningsåtgärd kan den som är gift eller registrerad partner överföra sin premiepensionsrätt till den andre.

En halv procent överför
Detta sker på frivillig basis och idag är det ytterst få som väljer att göra en överföring - endast en halv procent av dem som har möjlighet överför sin premiepensionsrätt till sin partner.

En del av orsaken till att så få väljer att överföra sin pensionsrätt tror regeringen beror på att systemet är krångligt och därför vill man nu förenkla reglerna.

Tre punkter
Som en del i detta föreslår nu regeringen tillsammans med pensionsgruppen i riksdagen att:

  1. Slopa kravet på anmälan från den mottagande parten,
  2. Senarelägga tidpunkten för sista ansökningsdag från 31 januari till 30 april för att ligga efter utskicken av orangea pensionskuvert och självdeklaration, och
  3. Göra det möjligt att ansöka elektroniskt.

 Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2018.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt