Skip to content

"Regeringens vapenamnesti - populism och ett komplement till antikrundan"

DEBATT - av William Eriksson och Alexandra Sjödin, studenter i rättssociologi vid Lunds Universitet

 

Som ett led i sitt brottsbekämpande arbete har regeringen sedan en tid tillbaka meddelat att man planerar att genomföra en vapenamnesti under slutet av nuvarande mandatperiod.

En vapenamnesti innebär att den som har ett skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det, kan lämna in dessa till polisen helt anonymt och utan att riskera åtal eller straff för det olovliga innehavet. Regeringens syfte med en ny sådan amnesti är att minimera förekomsten av illegala vapen i samhället.

Brottsförebyggande rådet skriver i en rapport från år 2012 att tillgången på vapen har ökat under 00-talet. Rapporten beskriver hur smugglingsmetoder och rutter varierar men att de flesta vapnen i Sverige har blivit insmugglade via någon av landets gränser.

I samma rapport fastslås - när det gäller Göteborg och Malmö - att man kan anta att de flesta vapnen komma från Balkan-området medan det i Stockholm verkar finnas fler vägar för införsel av vapen, vilket i sin tur gör att antalet potentiella ursprungsländer är fler.

Polisens egen statistik från den senaste vapenamnestin (år 2013) visar dock att cirka hälften av alla vapen som lämnades in hade Sverige eller Belgien som ursprungsland samt att stora mängder av dessa av SKL (nuvarande NFC) bedömdes som mycket gamla med ursprungsår tidigare än 40-talet.

Samma utvärdering tillstår också att merparten av vapnen är så gamla att det inte går att avgöra om de har tagits in med eller utan tillstånd. De bedöms inte heller vara skjutvapen som använts i den senaste tidens skjutningar.

Att en vapenamnesti leder till en minskning av antalet illegala vapen i samhället råder det ingen tvekan om. Den senaste vapenamnestin ledde till att drygt 15 000 vapen och några ton ammunition lämnade in.

Problemet med åtgärden är att den snarare är ett komplement till antikrundans insamling av gamla pistoler än en effektiv åtgärd mot dagens uppmärksammade skjutningar. Statistiken visar med all önskvärd tydlighet att det är bortglömda reliker som till största del lämnas in till polisen under en vapenamnesti.

Syftet bakom en ny vapenamnesti uttrycker snarare ett idealt än realt mål, snarare propaganda än något man arbetar för att uppnå.

I praktiken innebär detta att man enligt oss kan benämna vapenamnestin som en populistisk åtgärd som är lätt att genomföra till en relativt rimlig peng. Det faktum att ingen av de tidigare amnestierna har lett till en minskning av antalet skjutningar och vapenrelaterad brottslighet får stå tillbaka för den stora mängd vapen och ammunition som samlats in under amnestin.

Detta är ett rättspolitiskt drag som går helt i linje med nuvarande regeringens hantering av denna fråga.

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

Ah... inlägg raderat ser jag, hur som, ett mobilt smältverk som drog efter lastbil hade kanske varit intressant att testa faktiskt. Som besökte alla städer över 20 000 invånare t e x. Hade ju inte krävt så mycket resurser att utveckla och verkställa tycker man.

Fast man måste ju ändå besöka ett mobilt smältverk. Hur anonym är man då?

Man kunde iofs tillåtits bära tomte-mask. :)
Kanske hade funkat. Vem vet?

Det hade räckt att hålla ett enda smältverk öppet under en dag någonstans i Sverige i kombination med vanligt tillvägagångssätt via polisstationer. Men nej, det vill polisen såklart inte... Frågan som alla bör ställa sig är varför och om vapenamnestin verkligen är seriös.

Om den vore seriös så förstår jag inte varför man inte tillåts smälta ner sina vapen anonymt i ett smältverk. Varför ska polisen alltid ha sista ordet och själv ge sig alla maktbefogenheter? Man kan inte lite på polisen, så enkelt är det. Någon myndighet öht, glöm aldrig det!

Det här är ju löjligt!
Man djävlas med jägare, sportskyttar och någon som missat registrera morfars gamla bössa.
De här vapentyperna är helt ointressanta för terrorister och rånare.
Alldeles för långsamma och dålig effektivitet.
Allt bara för att visa aktivitet.

Vapenamnesti ska väl natuligtvis finnas tillgänglig hela tiden så att så snart någon påträffar ett vapen så ska det kunna lämnas in till polisen utan eftergifter för inlämnaren.

"Problemet med åtgärden är att den snarare är ett komplement till antikrundans insamling av gamla pistoler än en effektiv åtgärd mot dagens uppmärksammade skjutningar. Statistiken visar med all önskvärd tydlighet att det är bortglömda reliker som till största del lämnas in till polisen under en vapenamnesti."

... nej, givet är att Hassan och Abu från Vårby, den AK-47 de äger tillsammans och de dagsaktuella skjutningarna knappast är en realistisk adressat för amnestin. Det är däremot de två jaktvapnen och den urgamla, svensktillverkade niomillimeterspistolen som vållat Anders och Ulla så mycket huvudbry alltsedan de började förvaras i villans familjens källare efter Anders pappas dödsbo tömts.. och tur är väl det, för förr eller senare skulle de hamna i orätta händer; om så genom att Anders och Ullas stökiga son Johan börjar umgås i fel kretsar och själv lägger vantarna på vapnen inför ett dåligt vägval i livet eller för att de kriminella elementen i hans bekantskapskrets börjar utöva grupptryck efter att Johan råkat nämna vapnen "han har i källaren" för några vänner på en fest. Eller så råkar Tratten och Conny lägga vantarna på dem efter att ha gjort inbrott hos Anders och Ulla en sommarkväll i juli när familjen är iväg på husvagnssemester hela industrisemestern. Bara timmar senare har Trattens dealer "bytt in" de tre vapnen mot två kartor ful-Xanor och två Gambia-bollar heroin som konsumeras innan dagen hunnit ta slut. Vapnen, de kommer till användning både en och fem gånger för allehanda rån, mordförsök m.m. under många år framöver och i ett flertal olika ägares händer...

Så visst.. mycket populism bakom amnestin, men icke desto mindre en värdefull åtgärd. Det löser näranog ingenting i omedelbara närtiden men det är garanterat mycket värdefullt med ett liiite långsiktigare perspektiv.

Nej advokaten!
Morfars gamla och mina nya jaktvapen funkar inte för rånare och terrorister.
De använder moderna automatvapen och handgranater. Dessa kommer man inte åt genom någon amnesti.