Skip to content

"Rättssäkerheten går först" - Migrationsverket svarar på kritiken om Barnkonventionen

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg och Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer. Foto: Emma-Sofia Olsson/TT och Tomislav Stjepic/MigV

Migrationsverket har prioriterat rättssäkerheten framför barnperspektivet. Det säger Migrations-verkets rättschef Fredrik Beijer som bemöter den hårda kritik som Barnombudsmannen framförde i sin senaste årsrapport.

 

- År 2015 kom 70 000 asylsökande barn till Sverige. För oss går rättssäkerheten först så trots stora ansträngningar har handläggningstiderna blivit långa, säger Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg riktade i sin årsrapport för 2016 hård kritik mot Migrationsverkets sätt att handlägga ärenden för flyktingbarn (Dagens Juridik 2017-03-14).

BO:s kritik handlar bland annat om långa utredningstider, utredningssamtal som inte är tillräckligt anpassade till barn, brist på särskilda enheter och särskilda utredare med barnkompetens och osäkra ålders­uppskrivningar.

Flera dilemman
Migrationsverket anser att man redan tidigare hade identifierat många av de brister som BO pekat på. Man har också inlett åtgärder för att komma till rätta med bristerna.

Det stora antalet asylsökanden ställde enligt Fredrik Beijer Migrationsverket "inför flera dilemman".

- Verket har sedan tidigare särskilda asylenheter för barnärenden med medarbetare som har barnkompetens. Men när det kommer så många barn räcker dessa enheters resurser inte till på långa vägar, trots förstärkningar, säger Fredrik Beijer.

- Därför har vi varit tvungna att låta även andra asylenheter handlägga barnens ärenden för att handläggningstiderna inte ska bli orimligt långa.

"Inte ge avkall på rättssäkerheten"
Han anser trots detta att det är olyckligt med de långa handläggningstiderna.

- Tyvärr är det omöjligt att snabbt förkorta dem utan att ge avkall på rättsäkerheten. Och det är otänkbart för oss. Vi arbetar dock hårt med att på andra sätt förkorta väntan för de sökande.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt