Skip to content

"Rättssäkerheten går först" - Migrationsverket svarar på kritiken om Barnkonventionen

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg och Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer. Foto: Emma-Sofia Olsson/TT och Tomislav Stjepic/MigV

Migrationsverket har prioriterat rättssäkerheten framför barnperspektivet. Det säger Migrations-verkets rättschef Fredrik Beijer som bemöter den hårda kritik som Barnombudsmannen framförde i sin senaste årsrapport.

 

- År 2015 kom 70 000 asylsökande barn till Sverige. För oss går rättssäkerheten först så trots stora ansträngningar har handläggningstiderna blivit långa, säger Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg riktade i sin årsrapport för 2016 hård kritik mot Migrationsverkets sätt att handlägga ärenden för flyktingbarn (Dagens Juridik 2017-03-14).

BO:s kritik handlar bland annat om långa utredningstider, utredningssamtal som inte är tillräckligt anpassade till barn, brist på särskilda enheter och särskilda utredare med barnkompetens och osäkra ålders­uppskrivningar.

Flera dilemman
Migrationsverket anser att man redan tidigare hade identifierat många av de brister som BO pekat på. Man har också inlett åtgärder för att komma till rätta med bristerna.

Det stora antalet asylsökanden ställde enligt Fredrik Beijer Migrationsverket "inför flera dilemman".

- Verket har sedan tidigare särskilda asylenheter för barnärenden med medarbetare som har barnkompetens. Men när det kommer så många barn räcker dessa enheters resurser inte till på långa vägar, trots förstärkningar, säger Fredrik Beijer.

- Därför har vi varit tvungna att låta även andra asylenheter handlägga barnens ärenden för att handläggningstiderna inte ska bli orimligt långa.

"Inte ge avkall på rättssäkerheten"
Han anser trots detta att det är olyckligt med de långa handläggningstiderna.

- Tyvärr är det omöjligt att snabbt förkorta dem utan att ge avkall på rättsäkerheten. Och det är otänkbart för oss. Vi arbetar dock hårt med att på andra sätt förkorta väntan för de sökande.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Är det inte en del av rättssäkerheten att följa barnkonventionen?

Är det rättssäkert när man själv ( Migrationsverket ) säger att åldersbedömningar inte håller måttet och att det saknas exakta metoder? Att många av personal är ung och oerfaren ?

Med tanke på den usla rättssäkerheten förstår man hur illa det är med barnperspektivet.

Rättssäkerheten? Vilken rättssäkerhet? Den som Migrationsverket själva har sagt brister? Den där ungdomar och barn blir uppskrivna i ålder utan att ens ha träffat personal från Migrationsverket? Den där man väljer att placera barn i vuxenboenden? Den där man väljer att deportera ungdomar till ett land där denne har sett både far och brors hals uppsprättad av talibaner?

Hur kan man prioritera rättssäkerheten när man under hela året gjort godtyckliga åldersuppskrivningar. 40% av de beslut som migrationsverket granskade i sin interna granskning visade sig för dålit utredda för att kunna bedöma skyddsbehov och flyktingstatus. Migrationsverkets handläggare verkar dessutom kopiera en standardfras i sina avslag...... ungdomens berättelse är vag och osammanhängande och därmed inte trovärdig .Enligt erfarna barnläkare och psykologer är detta ett typiskt tecken på att barnet kan vara gravt traumatiserat vilket skulle ge barnet uppehållstillstånd ifall det utreddes av kunnig utbildad personal. Rättssäkert.....knappast.

Ja, om det vore så väl att det var rättssäkert, då skulle jag förstå att det gick först. Tyvärr är det inte alls intrycket jag fått. Det är naivt att tro att man på en tretimmarsintervju ska kunna beskriva en människas hela situation. Det krävs flera långa intervjuer för att få skaplig inblick i en annan människas bakgrund, och en vilja att förstå, särskilt om sökanden kommer från en helt annan kultur. Det verkar inte bättre än att utredare tolkar utifrån sin kultur och ibland till synes faktiskt illvilligt. Många misstag görs. Migrationsverket ställer helt orimliga krav på ungdomar, krav som inte myndigheten själv lever upp till.