Skip to content

Permissioner får inte registreras hos polisen - manar till försiktighet med nya spaningsregistret

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Polisens spaningsregister fick nyligen en ny lagstiftning som på många sätt skiljer sig från den gamla. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden pekar nu på att polisen måste leva upp till det nya regelverket - annars kan registret vara olagligt. Nämnden varnar också för att utöka informationen med uppgifter om persmissioner från Kriminal-vården.

 

Polismyndighetens spaningsregister har fram till mars månad i år omfattats av en tillfällig lagstiftning. Men polisen har gjort bedömningen att registret kan finnas kvar som tidigare - även med stöd av regleringen i polisdatalagen som ersätter den tidsbegränsade lagen.  

Viktiga skillnader
Efter att polisen begärt så kallat "samråd" om förändringarna har Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden uttalat att man "ställer sig tveksam till" att den tidigare behandlingen av personuppgifter kan fortsätta på samma sätt.

Nämnden pekar på några viktiga skillnader mellan de båda regelverken.

En skillnad är att det numera krävs ett högre straffminimum för att personuppgifter ska få behandlas i registret jämfört med vad som gällde tidigare. En annan viktig skillnad är att alla personuppgifter numera måste "kunna antas ha ett samband med misstänkt brottslig verksamhet".

Insatser för laglig behandling
Nännden understryker vikten av att Polismyndigheten genomför "de registervårdsinsatser som krävs för att behandlingen ska vara laglig". Det måste också vara tydligt för vilket eller vilka ändamål uppgifter behandlas i registret och att det krävs särskilda rutiner för registrering av känsliga personuppgifter.

Bland annat måste länkar med viktig information fungera och inte peka till material som har gallrats. Känsliga personuppgifter får inte heller vara sökbara, vilket nämnden tidigare kritiserat polisen för.

Polisens försening påverkar nämnden
Nämnden pekar också på att polisen varit sent ute, trots sin skyldighet att samråda med nämnden "i fråga om behandling av känsliga personuppgifter", när vissa nya IT-system införs eller man planerar "betydande förändringar".

"Polismyndighetens sena begäran har inneburit att nämnden inte kunnat lämna sitt yttrande förrän efter det att den nya behandlingen påbörjats", skriver nämnden. 

Kan omfatta även Kriminalvården
När det gäller polisens uppgifter om att informationen i spaningsregistret kan komma att utökas med uppgifter om permissioner och annan information från Kriminalvården, skriver nämnden att man vill understryka att personuppgifter från Kriminalvården inte får registreras i registret "om de inte kan antas ha samband med någon misstänkt brottslig verksamhet".

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt