Skip to content

Passerade Säpo och domstol innan han efterlystes - här är de rättsliga åtgärderna mot 39-åringen

Foto: Henrik Montgomery/TT och Torstein Bøe/TT

Efter att ha passerat Säkerhetspolisens ”flöde” av underrättelser släpptes 39-åringen av Säpo. Sedan migrationsdomstolen slagit fast att han skulle utvisas överlämnades hans ärende till polisen. Här är kronologin för den rättsliga hanteringen av mannens ärende.

 

Enligt Säkerhetspolisen förekom den 39-åringen uzbeken inte i något av de ärenden som var aktuella hos Säpo fram till i fredags - då han greps misstänkt för terroristattentatet på Drottninggatan i centrala Stockholm.

"Enstaka uppgifter"
Säkerhetspolisen uppger dock att 39-åringen tidigare har förekommit i Säpos ”flöde” av underrättelser.

- Det handlar om enstaka uppgifter som Säkerhetspolisen har fått under förra året. Säkerhetspolisen följde upp uppgifterna och arbetade med dem, men uppgifterna gick inte att belägga, säger Säpos generaldirketör Anders Thornberg.

Säkerhetspolisen understryker att man överhuvudtaget inte har varit inblandad i den misstänkte mannens process hos Migrationsverket eller den öppna polisen.

Efterlystes som avviken
Den 23 februari i år tog Polismyndigheten över ärendet med mannen från Migrationsverket eftersom 39-åringen inte självmant hade lämnat Sverige eller inställt sig till Migrationsverket efter kallelse.

Fyra dagar senare efterlystes mannen av polisen som avviken.

Verkställighet av utvisning med tvång till Uzbekistan sker dock enligt polisen endast ”i begränsad omfattning och med stor restriktivitet”. Huvudregeln är att endast frivilliga utresor, utan eskort och utan myndighetskontakt, kan genomföras, enligt Polismyndigheten (se dagens artikel om detta i Dagens Juridik). 

Här är kronologin för den rättsliga hanteringen av 39-åringens ärende:

 • 2014-11-10: Ansökan om uppehållstillstånd
 • 2016-06-15: Migrationsverket avslår ansökan om uppehållstillstånd och fattar beslut om utvisning
 • 2016-06-29: Hemlandspass omhändertagit av Migrationsverket, giltigt till och med 2023-02-13
 • 2016-09-20: Migrationsdomstolen avslår överklagade av Migrationsverkets beslut
 • 2016-12-15: Migrationsöverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd
 • 2016-12-15: Tidsfrist för att lämna landet frivilligt inom fyra veckor meddelas av Migrationsverket
 • 2017-02-13: Utvisningsbeslut lämnas till Polismyndigheten för verkställighet eftersom personen avvikit
 • 2017-02-23: Ärendet inkommer till Polismyndigheten
 • 2017-02-24: Ärendet registreras i Polisens ärendesystem
 • 2017-02-27: Polisen efterlyser aktuell person mot bakgrund av att han är avviken och för att en verkställighet av det från Migrationsverket överlämnande utvisningsärenden ska genomföras 
 • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

19 comments

"Säkerhetspolisen följde upp uppgifterna och arbetade med dem, men uppgifterna gick inte att belägga", säger Säpo. Hur vet dom det utan att ens ha förhört killen?

Vad menar du att de har för rättslig grund till att förhöra honom? Är han misstänkt för något brott vid denna tid?

Man får väl förhöra vem man vill när man vill. Även att planera att begå brott är väl olagligt. Vart vill du komma med din fråga.

Man förhör väl människor i lika stor utsträckning för att frikänna dem från brottsmisstanke.

Tack och lov räcker det inte att skicka in ett ogrundat tips för att SÄPO ska förhöra någon man inte gillar. Kanske du vill ändra på?

Vet inte hur du tänker och resonerar men du verka inbilla dig att ett förhör är mer integritetskränkande än att vara (oskyldigt) hemligt övervakad 24/7 år in och år ut ...

Jag undrar hur man resonerar då. Vilket hade du själv valt? Förhör eller övervakning?

Hur tänkte du nu?
Är man inte misstänkt för nått så behöver man inte gå med på något förhör, och att inte vilja bli förhörd ger inget tillstånd till övervakning. Hemlig övervakning kräver skälig misstanke om brott och är alltså inte någonting som kan göras bara för sakens skull.

Så det du säger är rent nonsens. Något val mellan dessa existerar inte utan vill man inte svara på frågor så är man fri att gå sin egen väg tills dess att det beslutas om annat av polis/åklagare.

Envar som kan ha uppgifter att lämna om ett brott kan i och för sig tvingas till ett förhör, ytterst med polishämtning. En annan sak är att man inte kan tvingas säga något. Men du har rätt såtillvida att det först krävs att det bedrivs förundersökning om ett konkret brott (även om alltså andra än den misstänkte kan hämtas till förhör). Såvitt jag förstår har Akilov inte varit misstänkt för något konkret brott innan morden på Drottninggatan.

De har väl inte resurser för sådan utredning av alla tips/information de får. De kollar rimligen upp informationen på mindre resurskrävande sätt och bedömer om de ska gå vidare.

Uppenbarligen var det ett jättemisstag att göra Säpo till en egen myndighet eftersom man enligt ovan då släppte intresset för läget hos polis och migrationsmyndighet. Jag hänvisar till min kommentar om 260 Uzpeker som håller sej undan.

Varför står det inte i artikeln att den identitet han uppgivit är falsk ?

Så hur har "rätt" identitet erhållits och hur har den säkerställts?

Mannen kan väl ha många falska identiteter och t o m kanske vara en agent på uppdrag.

Jag förstår inte varför SÄPO inte tål kritik eller ifrågasättande. Är det inte så man utvecklas?

Man behöver ju inte ta åt sig sånt som man vet är fel eller missbedömningar från amatörer.

Nu stör jag mig på att man fortfarande benämner dådet som " misstänkt terrordåd".

Vem har hört talas om ett "misstänkt rån" där gärningsman t o m erkännt dådet?

Vart vill man komma/uppnå med tillägget "misstänkt" rörande lastbilssttacken?

Någon som förstår det?

Gärningsmannen var inblandad i någon misstänkt EKO-brottshärva (städbolag) där pengar förmodades betalades ut till någon terrororganisation. Detta sades på TV under ett tidigt skede av händelsen.

Det stod väl också att han enbart varit i kontakt med företaget genom en jobbintervju... och kan således inte behöva veta något om detta företags misstänkta förehavande...

Nej, det var mer än så. Det rörde sig om 6-40 miljoner kr. Det var ingen intervju, han jobbade där (städbolag). Intervjun avsåg asbetssanering.

Var finns källan till dessa uppgifter? Jag har inte sett dessa uppgifter någonstans.

Det är redan rörigt att mannen ges ny identitet och inte återges på bild efter gripandet.

Rättsäkerheten hotas.

Vilken identitet är det som har arbetat och vilken identitet har stöttat IS?

Hur är det fastställt att identiteten varit falsk? Har migrationsverket bestämt det eller SÄPO? Vilken identitet skulle utvisas? Vilken identitet hade en postbox? Vem har styrkt ny identitet för misstänkt? Finns flera pass för misstänkt?

Mannen beskrivs ha gråspängt hår och vara 39 år. Det rimmar lite illa.

Hans kumpan, vilken av misstänkt identitet kopplas ihop med honom?

Stämmer det för övrigt att den kvinna som dog arbetade på migrationsverket i Belgien?

Det finns bilder i utländsk media där flera män grips vid själva attentatsplatsen i direkt samband med attentatet. Minst ytterligare tre andra. Hur ska vi veta om bilder är falska eller om vi undanhålls information om misstänkta?

Jag har full förståelse för att SÄPO kan behöva vara restriktiv med information men jag anser det vara bättre om SÄPO säger det rakt ut. Vi kan inte kräva svar från polis och SÄPO i dagsläget men vi ska inte vilseledas heller.

Rak kommunikation är att föredra alltid. Vi kan vänta men vill inte bli vilseledda. Jag tycker det är stor skillnad.

Nya uppgifter är:

Båda misstänkta för delaktighet i terrorbrott:
båda är 39 år,
båda har flera identiteter
och båda sägs komma från Uzbekistan.

SUPO behöver varken ta eller tåla kritik - de försvarar sig med att
ALLT ÄR HEMLIGT MED HÄNSYN TILL RIKETS SÄKERHET
och går vi in i polemik om detta vi om det ger vi tips till främmande makt och eller
terrorister och andra subversiva element och regeringen står bakom'
detta och oss (ja SUPO är underställt regeringen - betydligt mer än
övriga polisen - undantag ministermord o liknande)

En generalklausul i Sekretesslagen säger att det är tillåtet att utbyta info i vissa fall mellan olika myndigheter.
För polisen och SÄPO betyder erkännanden av tjänstefel att de smutskastar sig själva.