Skip to content

Passerade Säpo och domstol innan han efterlystes - här är de rättsliga åtgärderna mot 39-åringen

Foto: Henrik Montgomery/TT och Torstein Bøe/TT

Efter att ha passerat Säkerhetspolisens ”flöde” av underrättelser släpptes 39-åringen av Säpo. Sedan migrationsdomstolen slagit fast att han skulle utvisas överlämnades hans ärende till polisen. Här är kronologin för den rättsliga hanteringen av mannens ärende.

 

Enligt Säkerhetspolisen förekom den 39-åringen uzbeken inte i något av de ärenden som var aktuella hos Säpo fram till i fredags - då han greps misstänkt för terroristattentatet på Drottninggatan i centrala Stockholm.

"Enstaka uppgifter"
Säkerhetspolisen uppger dock att 39-åringen tidigare har förekommit i Säpos ”flöde” av underrättelser.

- Det handlar om enstaka uppgifter som Säkerhetspolisen har fått under förra året. Säkerhetspolisen följde upp uppgifterna och arbetade med dem, men uppgifterna gick inte att belägga, säger Säpos generaldirketör Anders Thornberg.

Säkerhetspolisen understryker att man överhuvudtaget inte har varit inblandad i den misstänkte mannens process hos Migrationsverket eller den öppna polisen.

Efterlystes som avviken
Den 23 februari i år tog Polismyndigheten över ärendet med mannen från Migrationsverket eftersom 39-åringen inte självmant hade lämnat Sverige eller inställt sig till Migrationsverket efter kallelse.

Fyra dagar senare efterlystes mannen av polisen som avviken.

Verkställighet av utvisning med tvång till Uzbekistan sker dock enligt polisen endast ”i begränsad omfattning och med stor restriktivitet”. Huvudregeln är att endast frivilliga utresor, utan eskort och utan myndighetskontakt, kan genomföras, enligt Polismyndigheten (se dagens artikel om detta i Dagens Juridik). 

Här är kronologin för den rättsliga hanteringen av 39-åringens ärende:

 • 2014-11-10: Ansökan om uppehållstillstånd
 • 2016-06-15: Migrationsverket avslår ansökan om uppehållstillstånd och fattar beslut om utvisning
 • 2016-06-29: Hemlandspass omhändertagit av Migrationsverket, giltigt till och med 2023-02-13
 • 2016-09-20: Migrationsdomstolen avslår överklagade av Migrationsverkets beslut
 • 2016-12-15: Migrationsöverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd
 • 2016-12-15: Tidsfrist för att lämna landet frivilligt inom fyra veckor meddelas av Migrationsverket
 • 2017-02-13: Utvisningsbeslut lämnas till Polismyndigheten för verkställighet eftersom personen avvikit
 • 2017-02-23: Ärendet inkommer till Polismyndigheten
 • 2017-02-24: Ärendet registreras i Polisens ärendesystem
 • 2017-02-27: Polisen efterlyser aktuell person mot bakgrund av att han är avviken och för att en verkställighet av det från Migrationsverket överlämnande utvisningsärenden ska genomföras 
 • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt