Skip to content

"Otrohetskontroller" av flickväns underliv inte våldtäkt - HD prövar inte fallet

Foto: Henrik Montgomery/TT

Mannen förde hårdhänt upp sina fingrar i kvinnans underliv för att kontrollera om hon hade varit otrogen. Eftersom våldet har utgjorts av "den sexuella handlingen i sig" så kan brottet inte rubriceras som våldtäkt. Det ansåg hovrätten och rev upp tingsrättens dom för våldtäkt. Högsta domstolen har nu beslutat att inte pröva fallet.

 

Dagens Juridik har tidigare rapporterat om fallet med den 28-årige man som ursprungligen åtalades vid Gotlands tingsrätt för att ha misshandlat sin flickvän och med våld och dödshot tvingat till henne till samlag. 

Otrohetskontroller
Enligt åtalet har mannen därutöver vid flera tillfällen utfört så kallade "otrohetskontroller" på kvinnan enligt följande gärningsbeskrivning:

"X (den tilltalade) har vid upprepade tillfällen med våld tvingat MÄ (kvinnan) att tåla sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. Våldet har bestått i att X med ett hårt grepp tvingat in sina fingrar i MÄ :s underliv och slida." 

Kvinnan berättade i förhör att mannen är svartsjuk och regelbundet anklagade henne för att ha haft sex med andra män. Han utsatte henne då för "gynekologiska" undersökningar för att kontrollera om det fanns spår efter detta i hennes underliv.

Kvinnans berättelse redovisas i tingsrättens dom:

"Hon kunde inte säga nej till X - hon räknade med att då få stryk. Det var omväxlande han som knäppte upp hennes byxor eller hon själv som gjorde det på order av X."

Mannen nekade till detta.

Tre och ett halvt års fängelse
Tingsrätten ansåg att kvinnan hade berättat om händelserna på ett "detaljrikt och inlevelsefullt" sätt och rubricerade "otrohetskontrollerna" som våldtäkt.

Tingsrätten dömde slutligen mannen för misshandel, olaga hot och våldtäkt till tre och ett halvt års fängelse och 235 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Domen överklagades till Svea hovrätt som till stora delar fastställde tingsrättens dom om misshandel och olaga hot. Hovrätten ansåg dessutom, i likhet med tingsrätten, att mannen skulle dömas för våldtäkt enligt den åtalspunkt där han genom hot och våld hade tvingat sig till samlag.

Kränkningen jämförlig med samlag
När det däremot gällde "otrohetskontrollerna" ansåg hovrätten att dessa inte kunde betecknas som våldtäkt utan i stället skulle rubriceras som sexuellt ofredande.

Hovrätten skrev i sina domskäl:

"Hovrätten delar tingsrättens bedömning att X vid tre tillfällen utfört sexuella handlingar gentemot MÄ som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag (s.k. otrohetskontroller) i enlighet med gärningsbeskrivningen."

Hovrätten pekade därefter på vad som krävs för att kunna dömas för våldtäkt enligt brottsbalken - bland annat "att gärningsmannen genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning" tvingar en person till exempelvis samlag.

Den sexuella handlingen i sig
Hovrätten hänvisade därefter till att våldet i det nu aktuella fallet bestått i att mannen med våld har tryckt in sina fingrar i kvinnans underliv.

Hovrätten skrev:

"Enligt hovrättens mening anger gärningsbeskrivningen inte ens ett agerande där X genom våld förmått MÄ till en sexuell handling, utan det som enligt gärningsbeskrivningen ska utgöra våldet är den sexuella handlingen i sig. Dessa handlingar kan därmed inte rubriceras som våldtäkt."

Sänkt skadestånd
Hovrätten ändrade därför tingsrättens dom och dömde mannen för våldtäkt, fyra fall av misshandel, fyra fall av olaga hot samt tre fall av sexuellt ofredande - det vill säga "otrohetskontrollerna" - till fängelse i två och ett halvt år.

Hovrätten sänkte också skadeståndet till 176 000 kronor.

Högsta domstolen har nu beslutat att inte pröva fallet.

 

  • Alt-texten
    Sofia Sars

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt