Skip to content

"Otrohetskontroller" av flickväns underliv inte våldtäkt - HD prövar inte fallet

Foto: Henrik Montgomery/TT

Mannen förde hårdhänt upp sina fingrar i kvinnans underliv för att kontrollera om hon hade varit otrogen. Eftersom våldet har utgjorts av "den sexuella handlingen i sig" så kan brottet inte rubriceras som våldtäkt. Det ansåg hovrätten och rev upp tingsrättens dom för våldtäkt. Högsta domstolen har nu beslutat att inte pröva fallet.

 

Dagens Juridik har tidigare rapporterat om fallet med den 28-årige man som ursprungligen åtalades vid Gotlands tingsrätt för att ha misshandlat sin flickvän och med våld och dödshot tvingat till henne till samlag. 

Otrohetskontroller
Enligt åtalet har mannen därutöver vid flera tillfällen utfört så kallade "otrohetskontroller" på kvinnan enligt följande gärningsbeskrivning:

"X (den tilltalade) har vid upprepade tillfällen med våld tvingat MÄ (kvinnan) att tåla sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. Våldet har bestått i att X med ett hårt grepp tvingat in sina fingrar i MÄ :s underliv och slida." 

Kvinnan berättade i förhör att mannen är svartsjuk och regelbundet anklagade henne för att ha haft sex med andra män. Han utsatte henne då för "gynekologiska" undersökningar för att kontrollera om det fanns spår efter detta i hennes underliv.

Kvinnans berättelse redovisas i tingsrättens dom:

"Hon kunde inte säga nej till X - hon räknade med att då få stryk. Det var omväxlande han som knäppte upp hennes byxor eller hon själv som gjorde det på order av X."

Mannen nekade till detta.

Tre och ett halvt års fängelse
Tingsrätten ansåg att kvinnan hade berättat om händelserna på ett "detaljrikt och inlevelsefullt" sätt och rubricerade "otrohetskontrollerna" som våldtäkt.

Tingsrätten dömde slutligen mannen för misshandel, olaga hot och våldtäkt till tre och ett halvt års fängelse och 235 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Domen överklagades till Svea hovrätt som till stora delar fastställde tingsrättens dom om misshandel och olaga hot. Hovrätten ansåg dessutom, i likhet med tingsrätten, att mannen skulle dömas för våldtäkt enligt den åtalspunkt där han genom hot och våld hade tvingat sig till samlag.

Kränkningen jämförlig med samlag
När det däremot gällde "otrohetskontrollerna" ansåg hovrätten att dessa inte kunde betecknas som våldtäkt utan i stället skulle rubriceras som sexuellt ofredande.

Hovrätten skrev i sina domskäl:

"Hovrätten delar tingsrättens bedömning att X vid tre tillfällen utfört sexuella handlingar gentemot MÄ som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag (s.k. otrohetskontroller) i enlighet med gärningsbeskrivningen."

Hovrätten pekade därefter på vad som krävs för att kunna dömas för våldtäkt enligt brottsbalken - bland annat "att gärningsmannen genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning" tvingar en person till exempelvis samlag.

Den sexuella handlingen i sig
Hovrätten hänvisade därefter till att våldet i det nu aktuella fallet bestått i att mannen med våld har tryckt in sina fingrar i kvinnans underliv.

Hovrätten skrev:

"Enligt hovrättens mening anger gärningsbeskrivningen inte ens ett agerande där X genom våld förmått MÄ till en sexuell handling, utan det som enligt gärningsbeskrivningen ska utgöra våldet är den sexuella handlingen i sig. Dessa handlingar kan därmed inte rubriceras som våldtäkt."

Sänkt skadestånd
Hovrätten ändrade därför tingsrättens dom och dömde mannen för våldtäkt, fyra fall av misshandel, fyra fall av olaga hot samt tre fall av sexuellt ofredande - det vill säga "otrohetskontrollerna" - till fängelse i två och ett halvt år.

Hovrätten sänkte också skadeståndet till 176 000 kronor.

Högsta domstolen har nu beslutat att inte pröva fallet.

 

  • Alt-texten
    Sofia Sars

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

17 comments

Trodde först att det nu skulle bli resningsansökningar i mängder..... insåg därefter att det saknades ett rekvisit.

Låter dock märkligt att gärningsmannen inte använt våld eller hot om våld för att kunna begå gärningen? Men, åtalet ser ju enligt artikeln ut som så. Annars hade utgången sannolikt blivit en annan. det blev tyvärr inga bergvall av detta.

Men hade domen blivit densamna om en man blivit penetrerad med våld mot sin vilja? Det är inte våldtäkt? För att inte ett könsorgan används eller vad?

Ibland tror jag kvinnor ska tåla att utstå mer.

Just nu står poliser åtalade för våldtäkt mot en ung man i Frankrike.

Om det rör sig om ett barn hade samma slutsats dragits då?

Jag är rädd att kvinnor skyddas sämst. Inte av illvilja utan av vana. Eller rättare sagt avsaknad av vana att se tvång mot kvinnor lika allvarligt.

Tycker det är synd att domen inte tydligare ställde sig på kvinnans sida. Särskilt som hederskulturer kanske skulle behövt ett rakare besked om kvinnors rätt till en fri vilja. Ingen man äger sin kvinna eller tvärtom.

Möjligen dags för lagstiftaren att införa en brottskategori mellan våldtäkt och sexuellt ofredande? Sexuell kränkning medelst våld; ringa eller grovt men utan "normal"-grader"...!? Samma gamla bevissvårigheter förstås, men ändå.

Hur kan man döma för sexuellt ofredande när "otrohetskontrollerna" inte gjordes med sexuell avsikt? För att ofredande ska bli till sexuellt ofredande krävs att gärningsmannen ofredar för att bli sexuellt upphetsad eller på något annat sätt tillfredsställer en sexuell lust. Så kan knappast ha varit fallet i detta. Jag hade möjligen dömt för ofredande och ringa kvinnofridskränkning men lagt till att den senare rubriceringen istället borde benämnas partnerfridskränkning. Ringa pga att inte konsumera ofredandet men även för att det just var ringa det var. För "otrohetskontrollerna" hade jag inte utdömt skadestånd eftersom de redan var ett par. I ett parförhållande får man tåla att åtminstone en gång bli tagen på könet, innan det står var och en fritt att göra slut. Särskilt kränkande kan kvinnan inte ha upplevt kontrollerna för då hade hon inte stannat kvar i förhållandet så dessa kontroller hade kunnat upprepas.

Överfallsvåldtäkter har väl inget med sex att göra. Det har ju konstaterats att det enbart har med makt att göra. Likväl döms dessa för våldtäkt. Hade det varit utlösning för mannen som var det centrala hade han väl haft vanligt sex. Som alla andra.

Heterosexuella män våldtar inte varandra när de blir kränkta och skymfade, så självklart har överfallsvåldtäkter med sex att göra. När det kommer till sex så är makt ofta en ingrediens. En gärningsman måste dessutom ha stånd för att kunna genomföra våldtäkt så visst måste man vara sexuellt upphetsad. Stånd är sällan något man går runt med utan anledning. Däremot faller det sig mer naturligt att kvinnor kan överfallsvåldta utan att nödvändigtvis vara kåta. Våldtäkter som begås med exempelvis käppar och verktyg borde istället rubriceras sexuell misshandel, ev. grovt brott.

Du har fel. Varför är det viktigt för dig att överfallsvåldtäkter har med sex att göra? Det har det inte. Det förstår man ju bara genom att se på det våld som används i dessa överfall. Finns absolut inget sexuellt i det alls. Det är riktat våld som ska vara mycket integritetskränkande, smärtsamt och hotfullt mot offret. Oftast mot kvinnor men även män och barn.

Våldsverkaren är ute efter att skada andra mest möjligt. Inte tillfredsställa sig själv sexuellt. Det är skadandet som är det centrala - inte sex. Är inte detta uppenbart för dig?

Anser du att våldtäkter i krig har med sex att göra?

Då har du missförstått. Övergreppet är det centrala. Övergreppet ska förgöra offret. Det handlar om att njuta av våld/makt - inte sex.

Pip, nu tror jag att du blandar ihop begreppen ganska rejält och vad du baserar dina åsikter på är för mig obegripligt, men det låter närmast som "extremfeministiska" teorier. Det går inte att göra så generella påståenden som du gör, naturligtvis kan det handla om ett flertal olika motiv. Jag noterar att du inte redovisat några OBJEKTIVA källor för dina påståenden.

Om vi begränsar oss till dem som med våld överfaller och våldtar kvinnor såväl utomhus som i bostäder finns det tveklöst de som gör det utifrån rent sexuella motiv, inte för att fysiskt skada offret. Jag läste så sent som igår en dom från Nyköpings tingsrätt där våld förekommit, men uppenbarligen inte varit det grundläggande motivet. Det utgör ett exempel på män som inte tvekar att använda sig av våld om offret gör motstånd. Exempel på detta kan också vara situationer där hot med kniv eller annat vapen fått kvinnan (eller mannen) att avstå från motstånd i en våldtäktssituation.

Sedan finns det män som blir extra stimulerade av våldsinslag och av den anledningen utövar mer våld än som behövs för att genomföra en våldtäkt. Kan det ha varit det som hände Lisa Holm?

I krig kan det säkert vara vanligare med våldtäkter där det sexuella momentet spelar mindre roll, beroende på vem fienden är. Krig kan ha en rent allmänt förråande effekt på soldater som anser sig ha rätt att utöva våld av varierande grad för att tillfredsställa såväl sexuella begär eller på grund av ren hämndlystnad för övergrepp som begåtts mot soldatens anhöriga eller dennes landsmän. Sedan finns det ju soldater som anser att fiendens kvinnor är lägre stående varelser och lovliga byten. Dessutom är det säkert mindre risk att bli gripen och dömd för våldtäkt under krig.

Män med rent sadistisk personlighet finns naturligtvis också, men jag ifrågasätter starkt att de skulle utgöra den överväldigande delen av alla våldtäktsmän.

Jag håller i stort sett med dig i allt du skriver och får kanske inte fram exakt hur jag menar. Jag använder mig nog inte heller av de juridiska begreppen för våldtäkt på rätt sätt eftersom jag vill skilja på våld och sex. Det blir väldigt komplicerat att försöka förklara hur jag menar för jag vill ju inte sätta mig till doms över de som varit utsatta för ett övergrepp och bestämma hur de upplevt det.

De blir en väldigt stor fråga känner jag för ingen våldtäkt är väl den andre lik och vi ska väl därför inte generalisera.

Men överfallsvåldtäktsmän anser jag inte va ute efter sex främst. Han var ute efter ett övergrepp på en kvinna - vilken kvinna som. Förstår du hur jag menar då? Hans övergrepp jämfört med de som lade ut ett övergrepp på facebook skiljer sig betydligt åt. Jag menar väl också att deras motiv skiljer sig åt.

Sådana övergrepp som det första anser jag nästan är att beteckna som mordförsök. Mannen verkar helt förlora kontrollen över sitt våld och våld är det centrala även om könsorganet också används som tillhygge.

I facebook övergreppet drar man mer nytta av en kvinnas utsatta/hjälplösa tillstånd. Msn verkar inte heller begripa just hur skada man orsakar en annan människa. Det vet dock gärningsman i vissa överfallsvåldtäkter. Också i krig vet man det. Militära sexslavar blir nåt annat det med.

Du verkar blanda ihop det med sexuellt utnyttjande. Där är nog sex del av innehållet.