Skip to content

Nämndeman somnade om var femte minut - rättegång måste tas om

Nämndemannen vaknade till ungefär var femte minut men somnade sedan om under den rättegång som slutade med att en företagare dömdes att betala 1,3 miljoner kronor i skatt. Kammarrätten har nu beslutat att hela rättegången måste tas om i förvaltningsrätten.

 

Förvaltningsrätten i Stockholm avgjorde i december 2016 ett skattemål mellan å ena sidan Skatteverket och å andra sidan en kvinna och hennes bolag som påfördes skatt på totalt 1,3 miljoner kronor.

Kvinnan fick via en åhörare höra att en nämndeman hade sovit under rättegången. Hon vände sig därför till Kammarrätten i Stockholm och begärde att målet skulle återförvisas till förvaltningsrätten för ny rättegång.

Nämndemannen nickade till
Den domare som var ordförande vid rättegången i förvaltningsrätten uppgav i sitt yttrande att han inte hade haft särskilt god uppsikt över nämndemannen. En av hans iakttagelser redovisas dock i kammarrättens avgörande:

"Vid slutet av förhandlingen, i samband med en kommentar från X (kvinnan), tittade ordföranden åt nämndemannens håll och såg hur denne rätade på sig. Utifrån ordförandens observationer kan det mycket väl ha varit så att nämndemannen 'nickade til' men direkt vaknade. Ordföranden kan dock inte dra några slutsatser om nämndemännen sovit under någon längre tid." 

Pågick hela förhandlingen
Åhöraren, som hade bättre överblick över rättssalen, har skriftligen intygat vad hon såg. Hennes iakttagelser redovisas i kammarrättens avgörande:

"Efter att förhandlingen hade påbörjats lutade sig nämndemannen tillbaka med stängda ögon. För henne var det uppenbart att nämndemannen sov... Nämndemannen vaknade till efter cirka fem minuter men somnade sedan om. Detta pågick under hela förhandlingen."

"Kan inte ha påverkat utgången"
Skatteverket motsatte sig att rättegången skulle tas om. Deras uppfattning redovisas i kammarrättens avgörande:

"Ord står mot ord beträffande exakt vad som verkligen inträffade vid den muntliga förhandlingen i förvaltningsrätten. Det påstådda händelseförloppet kan inte ha påverkat målets utgång med hänsyn till omröstningsreglerna... Enligt uppgift från nämndemannen själv hade denne inte sovit och ingen i rätten synes ha uppmärksammat någon sådan händelse." 

Kammarrätten anser dock att det saknas skäl att ifrågasätta domarens och åhörarens uppgifter och att rättegången därför ska tas om i förvaltningsrätten.

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

13 comments

Hahaha, fick han inte sova ifred.

Det är något märkligt att ingen av parterna märkte huruvida nämndemannen sov eller ej och uppmärksammade ordföranden på detta. Vidare kan man fråga sig varför åhöraren väntade tills förhandlingen var slut innan denne påpekade vad som påstås ha hänt. Det bör väl ha förekommit någon paus under förhandlingen?

Ytterligare ett skäl till att avskaffa våra folkdomstolar.

Det var ett dåligt argument från en anonym "Rättvisans tjänare" eller ska vi säga någon från det juridiska skrået som ogillar inflytande och insyn från utomstående?

Skrået vars medlemmar gärna jämför sig med hjärnkirurger och diverse andra yrken i sin iver att framstå som ofelbara och tillhöra de intellektuellas yppersta elit, men saknar modet att stå för åsikter med sitt namn.

Ytterligare kommentarer är egentligen överflödiga. Herr Hedström borde dock, innan han yttrar sig, betänka det djupt oprofessionella som följer av våra folkdomstolar och de risker som följer av att amatörer (inte sällan) med en politisk agenda ska kunna döma i frågor som de inte ens kan förväntas ha en åsikt om! Avveckla således omgående nämndemannasystemet för allas vår rättssäkerhet.

Herr Hedström tar sig rätten att fråga om den anonyme rättsbetjänten över huvud taget vet vad han pratar om?

Med tanke på att även djupt professionella domare kan förorsaka problem för rättsväsendet och onödiga kostnader bör du kanske läsa den dagsaktuella artikeln om rådmannen som avbröt åklagaren. Var det ett professionellt agerande?
http://www.dagensjuridik.se/2017/04/knappast-nagon-kriminalgata-rattegan...

Ytterligare läsning som rekommenderas
http://www.domstol.se/Publikationer/Rapporter/god_domarsed-om_tjansteans...

Herr Hedström vill inte eller förmår inte förstå att poltiserade domstolar som våra folkdomstolar är ett mycket allvarligare rättssäkerhetsproblem än något enstaka fel begånget av våra [utbildade] domare. Vem skulle f ö vilja bli opererad av en bilmekaniker eller av någon som helt saknar medicinsk utbildning. Herr Hedström uppmanas att studera hur liknande folkdomstolar som våra egna i t ex Nordkorea och Kuba behandlar sina medborgare. Nej, vi betackar för oss för denna medeltida ordning - låt proffsen sköta det proffsen är bäst på.

Nu kom den extremt dåliga replik jag trodde mig ha bemött redan i andra inlägget, varför jag gärna citerar mig själv
"Skrået vars medlemmar gärna jämför sig med hjärnkirurger och diverse andra yrken i sin iver att framstå som ofelbara och tillhöra de intellektuellas yppersta elit".

De flesta juristdomare jag träffat är duktiga hantverkare, det ifrågasätter jag inte men vill gärna citera vad lagmannen vid Gotlands tingsrätt Mikael Mellqvist skrev i en artikel i DN 2011-03-21

"Den underliggande agendan för dem som vill skrota systemet med nämndemän är oftast att detta inslag utgör en form av folkligt inflytande över rättssystemet som stör experterna. Delar av ”juristetablissemanget” anser att de är så viktiga och så kunniga att ”vanligt folk” inte ska få lägga sig i. Att döma är så vitt avser just bevisvärdering en humanistisk process. Där är vi alla – jurister och andra – lika skolade eller lika oskolade".

I en artikel i SvJT 2013 s.753 skrev den kloke lagmannen
"Värdering av utsagor och annan bevisning, liksom i någon mån även bevisprövningen, görs alltså i den praktiska domstolsvardagen inte på något objektivt sätt. Det sätt på vilket angivna kriterier används för att skilja tillförlitliga från otillförlitliga utsagor saknar så gott som helt stöd i allmänt beprövad erfarenhet. Högsta domstolens domskäl består av subjektiv tro, subjektivt tyckande och subjektiva fördomar".
Det är vad en juris doktor och lagman anser om den "vetenskapliga" juridiken!

Något enstaka fel? Den lilla bok jag länkade till: Domstolsverkets "God domarsed - Om tjänsteansvar och tillsyn" är på drygt 70 sidor fylld med olika exempel på "professionella domare" som fått kritik av varierande slag.

Jag hoppas för rättssäkerhetens skull att Du inte innehar en dömande position inom svenskt rättsväsende!

Möjligen lider många nämndemän av åldersrelaterade krämpor som tupplurssjukan,kalksjukan ,intellektuell stelhet och andra åkommor som inte hör hemma inom rättsväsendet.

Som f.d. nämndeman och fyllda 71 år ska väl erkännas att jag då och då blir trött, är opererad för åderförkalkning och min intellektuella stelhet förorsakar ibland ologiska och kanske dåliga beslut och dessutom kan jag inte längre komma ihåg alla decimaler i talet Pi, så även minnesförmågan är kraftigt försämrad.

Det är tur att vi har unge Herr Anton som enträget kämpar på rättsväsendets alla fronter!

Jag satt som nämndeman i hovrätt under ett mål som gällde mord. Då sitter ju rättens ledamöter avskilt i flera dagar och tittar på tingsrättens videoupptagning av förhandlingen. Där satt (den något åldrige) huvuddomaren och sov under bl a förhör med rättsläkare och expert på blodbildsanalys. Jag var vaken. Vem av oss gjorde den bästa bevisvärderingen sen?

Det hade varit intressant att höra ordförandens muntliga sammanfattning av det avsnittet! Vid domskrivningen hade väl han eller hon möjlighet att spela upp inspelningen på nytt?

En rådman berättade vid ett tillfälle att en god vän till denne som var domare i Svea Hovrätt hade svårt att hålla sig alert på grund av det något enformiga i att passivt titta på inspelningar under flera timmar.

Vid förhör med barn får ju även tingsrätten bara titta på inspelningar av varierande längd och personligen tycker jag det sänker både rättstryggheten och rättssäkerheten eftersom det inte finns möjlighet för parterna att ställa kompletterande frågor under huvudförhandlingen.

Egentligen lika illa, men hellre än sömning jurist än en sömning kommunist!