Skip to content

Nämndeman somnade om var femte minut - rättegång måste tas om

Nämndemannen vaknade till ungefär var femte minut men somnade sedan om under den rättegång som slutade med att en företagare dömdes att betala 1,3 miljoner kronor i skatt. Kammarrätten har nu beslutat att hela rättegången måste tas om i förvaltningsrätten.

 

Förvaltningsrätten i Stockholm avgjorde i december 2016 ett skattemål mellan å ena sidan Skatteverket och å andra sidan en kvinna och hennes bolag som påfördes skatt på totalt 1,3 miljoner kronor.

Kvinnan fick via en åhörare höra att en nämndeman hade sovit under rättegången. Hon vände sig därför till Kammarrätten i Stockholm och begärde att målet skulle återförvisas till förvaltningsrätten för ny rättegång.

Nämndemannen nickade till
Den domare som var ordförande vid rättegången i förvaltningsrätten uppgav i sitt yttrande att han inte hade haft särskilt god uppsikt över nämndemannen. En av hans iakttagelser redovisas dock i kammarrättens avgörande:

"Vid slutet av förhandlingen, i samband med en kommentar från X (kvinnan), tittade ordföranden åt nämndemannens håll och såg hur denne rätade på sig. Utifrån ordförandens observationer kan det mycket väl ha varit så att nämndemannen 'nickade til' men direkt vaknade. Ordföranden kan dock inte dra några slutsatser om nämndemännen sovit under någon längre tid." 

Pågick hela förhandlingen
Åhöraren, som hade bättre överblick över rättssalen, har skriftligen intygat vad hon såg. Hennes iakttagelser redovisas i kammarrättens avgörande:

"Efter att förhandlingen hade påbörjats lutade sig nämndemannen tillbaka med stängda ögon. För henne var det uppenbart att nämndemannen sov... Nämndemannen vaknade till efter cirka fem minuter men somnade sedan om. Detta pågick under hela förhandlingen."

"Kan inte ha påverkat utgången"
Skatteverket motsatte sig att rättegången skulle tas om. Deras uppfattning redovisas i kammarrättens avgörande:

"Ord står mot ord beträffande exakt vad som verkligen inträffade vid den muntliga förhandlingen i förvaltningsrätten. Det påstådda händelseförloppet kan inte ha påverkat målets utgång med hänsyn till omröstningsreglerna... Enligt uppgift från nämndemannen själv hade denne inte sovit och ingen i rätten synes ha uppmärksammat någon sådan händelse." 

Kammarrätten anser dock att det saknas skäl att ifrågasätta domarens och åhörarens uppgifter och att rättegången därför ska tas om i förvaltningsrätten.

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt