Skip to content

Myndigheter ska arbeta mot desinformation - men stora oklarheter om Sveriges psykologiska försvar

Foto: Paul Sakuma/TT

Det är oklart vad ett psykologiskt försvar egentligen innebär och det gör det också svårt för myndigheterna att veta hur de konkret kan arbeta med frågan. Det slår Statskontoret fast i en rapport.

 

Statskontorets kartläggning visar att det som man kallar för ett "modernt psykologiskt försvar" i hög grad handlar om en förmåga som man bygger upp i fredstid.

Det handlar om att "stärka befolkningens motståndsanda och försvarsvilja", det vill säga få oss att bli mer motståndskraftiga mot desinformation.

"Otydlighet kring begreppsanvändningen"
Men många myndigheter anser att regeringen behöver klargöra sina förväntningar på dem för att de ska kunna bidra till det psykologiska försvaret "på ett ändamålsenligt sätt".

Kunskap om psykologiskt försvar och utbildningar om totalförsvar och informationspåverkan har ökat den senaste tiden. Samtidigt är psykologiskt försvar ett begrepp som många myndighetspersoner inte verkar veta vad det konkret betyder.

Statskontoret pekar på en problematisk "otydlighet kring begreppsanvändningen".

Demokrati, försvar och beredskap
Statskontorets kartläggning visar att de flesta statliga myndigheterna har verksamheter som är av betydelse för ett modernt psykologiskt försvar.

Men samtidigt är det bara en dryg tredjedel av myndigheterna som själva anser att de är en del av det psykologiska försvaret som till exempel kan gå ut på att sprida information om demokrati, försvar och beredskap. Detta som en kunskapsbas och motvikt till desinformation som är till för att påverka beslutsfattare eller opinioner.

MSB central aktör men inte ansvarig
I rapporten pekas Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut som den centrala aktören, men det finns även andra myndigheter med viktiga uppgifter. Hit hör till exempel Länsstyrelserna, Försvarsmakten och Säpo, Skolverket, Statens medieråd och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Ingen myndighet har dock i dagsläget ett uttalat ansvar för det psykologiska försvaret, konstaterar Statskontoret.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

Desinformation i "datavärlden" började rätt generellt under mitten på 80-talet. Om jag minns rätt var det i f.d. Jugoslavien som var mer öppet mot väst än andra till Sovjet "satellitstater".
Rätt snart började "hemliga Polisen" använda PC som instrument att hålla koll på medborgarna.
Det är nu som virus kommer där målet var att krascha de PC som användes.
Man kan tycka att man under dessa 32 år (1985-2017) borde lärt sig något och inte bara blåögt tittat på respektive dataskärm (som man dessutom kallar för dator och lådan på golvet, det fick vara hårddisken det...)
Om information på nätet så får man förutsätt att det är lögn. Och om det kan ställa till förtret, så är det ibland även sanning.

Då blir det underhållande

-En stor del av desinformationen, eller "fake news" härstammar ju från politikernas olika floskelutspel, "10 000 nya poliser, lägsta arbetslösheten inom EU 2020," och allt vad skojarna hittar på.

Och så har vi SVT - t .ex." invandringen är positivt för landet", vinklat så att folk kan förledas att tror att all invandring är bra, vilket naturligtvis inte är fallet - eller DN idag "25 Nobelpristagare mot Le Pen" för de som inte orkar läsa artikeln, troligen de flesta, så kan man även där förledas att tro, att det bara är Le Pen de vänder sig mot - vilket ej är fallet.

o.s.v. o.s.v.

I förlängningen kommer det att leda till nya tiders "sanningsministerium" där de politruker, som för tillfället har makten, nu mer aktivt, försöker bestämma vad som är sant.

-Det hela leder därmed sannolikt till, att ingen tror på något, och allra minst "officiella nyheter" - till syvene och sist, så lär det knappast bli de skarpaste knivarna i lådan, som får till uppgift att leda "sanningsministeriet"

Men, vi kan alla se fram emot, den blivande lyteskomiken

Sveriges 'psykologiska försvar' är ingenting annat än desinformation och en psyops mot den egna befolkningen som ska hållas i schack.
Därför spärras bl a brittiska tidningar när misshagliga uppgifter för makthavarna kommer fram i ljuset - locket på till varje pris.

Psykologiskt försvar - ? -
ja vad är det ???
-
Vad jag förstår är det en odefinierad grupp som lägger ord i folks mun,
Titta på alla händelser som händer,
När USA bombar ett begravningsfölje eller en grupp personer som har bröllop, och det kommer fram i efterhand - så kallas det misstag - i svenska massmedia.
Rätta ord vore bättre - TERRORHANDLING är det rätta ordet. även om angriparen 'trodde' att de riktade angreppet mot väpnade MOTSTÅNDSGRUPPER, så är det ändå en terrorhandling.
-
När stormakterna angriper PRIVATA PERSONER, så är det lätt att förstå att dessa privata personer organiserar sig till militanta motståndsgrupper och verkställer vedergällningar.
-
Nästa steg är att skilja på nyheter och reportage. Det finns några parodier på hur media vill visa 'det de själva vill visa'. När TV går ut på gatan med bild & ljud - inte fasiken låter de visa det de själva inte är där för.
-
Psykologiskt försvar - eller propaganda, beror på vem som definierar begreppet.
Sen gäller det att bli övertygande om budskapet, och de lyckas verkligen.
Exempelvis skrämseln om den globala uppvärmningen.
Tittar vi på DE NATURLIGA variationerna så ser vi att vi är i en tid så gamla isen över våra huvuden fortfarande är i avtagande, i några tusen år ytterligare. Men hota med globala uppvärmningen och de kan höja alla skatter de vill - med vår välsignelse. Det är propaganda det.
-
Sen har vi Full belysning dagtid:
Skyll på färre dödsoffer i trafiken - och vi lyder blint.
Vad är verkligheten - ? -
För hur många i de stillastående trafikköerna hjälper belysning 'PÅ' - inget alla ljusa timmar på dagen. Alla som kör bil vet att du först ser en mötande bil - sedan ser du att dne har belysningen på.
Visst är det enklare att definiera 'alltid' än att få in tid på dygn och väder, men ändå, alla bilar förbrukar ca 120W i onödan, den energin MÅSTE komma någonstans ifrån - bilmotorn och via generatorn. räkna på alla bilar dagtid * 120W - och du kommer fram till att det är åtskilliga mängder bensin/diesel - och för varje liter drar staten in SKATT, och moms på skatten.
- men att agera för att hindra - förebygga - mord, det ger inga skatteinkomster - alltså inte viktigt.
-
Alltså på tal om PROPAGANDA.
-
TÄNK SJÄLV - när du läser en tidning, hör på radion, ser på TV.
-:-

Jag får mycket skrämmande vibbar av rubriken.

Nej, myndigheter ska komma med saklig och sann information, utan subjektiva värdeomdömen, och utan att relatera till grumliga begrepp som demokratigrund och den horribla översättningsgrodan ”alla människors lika värde” (från FN:s mänskliga rättigheter). Myndigheter ska inte vara propagandacentraler och åsiktspoliser, vilka de ofrånkomligt blir i förlängningen med detta stolleförslag.

Sedan tycker jag att Regeringen, gällande desinformation, först ska sopa rent framför egen dörr. Till exempel kunde man läsa på Regeringens hemsida 2011, och några år framåt, om 10 myter om invandringen, som Regeringen påstod sig slå hål på. En sådan myt var att invandringen kostar tiotals miljarder per år, vilket Regeringen motsatte sig.

Enligt ESO-rapport 2009:3 ”Invandringen och de offentliga finanserna”, beställd av Finansdepartementet, kostar utrikesfödda i Sverige 1,5-2 procent av BNP per år. Det motsvarar ca 70 GSEK, dvs flera tiotals miljarder kronor. Slutsats: Regeringen informerade inte sakligt och sant, utan spred desinformation om invandringens kostnader. Därmed minskas förtroendet hos allmänheten för Regeringen.

Mot bakgrund av att Regeringen 30 september 2016 beslöt att Sverige ska delta i Natos strategiska kommunikationscentrum (StratCom), med motiveringen att stärka det psykologiska försvaret, varvid också public service, SVT, SR et cetera underställs StratCom, så kan jag inte annat än dra slutsatsen att allt prat om att stärka det psykologiska försvaret handlar egentligen om att dupera den svenska befolkningen så att den blir mer följsam gentemot ett formellt svenskt Natomedlemskap.