Skip to content

Migrationsverket anmäler allt fler till Säpo - ska utredas för terrorism och hot mot rikets säkerhet

En polis tar hand om blommor efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Antalet ärenden där Migrationsverket kontaktar Säkerhetspolisen med misstankar om till exempel terrorism ökade förra året - från 461 år 2015 till 740 förra året. Ett 70-tal personer nekades asyl och Migrationsverket begär nu "ett mer kraftfullt regelverk" för att även kunna återkalla redan beviljade uppehållstillstånd.

 

En person som söker asyl i Sverige har inte rätt till asyl om han eller hon har begått - eller kan misstänkas för - allvarliga brott som terroristbrott eller folkrättsbrott. Samma sak gäller de människor som på annat sätt kan anses utgöra en fara för rikets säkerhet.

Enligt färska siffror från Migrationsverket ökade den här typen av ärenden rejält förra året.

Räcker med svaga indikationer
Under år 2014 skickade Migrationsverket ett hundratal remisser till Säkerhetspolisen i ärenden som gällde uppehållstillstånd. Motsvarande siffra för år 2015 var 461. Förra året var siffran 740.

Migrationsverket skriver:

"Det räcker med svaga indikationer på att en person eventuellt kan utgöra ett hot för att Migrationsverket ska informera Säkerhetspolisen och be dem överväga att närmare utreda ärendet."

Säpos rapportering "ökar stadigt"
Utan att ange några siffror konstaterar Migrationsverket att de fall där Säkerhetspolisen rekommenderar att en person inte bör beviljas uppehållstillstånd eller bör utvisas "ökar stadigt". 

Även Migrationsverkets anmälningar till polisens Krigsbrottskommission om bland annat misstänkta krigsförbrytelser ökade från 20 stycken år 2015 till 43 stycken förra året.

Migrationsverket fattade förra året beslut om att neka asyl i ett 70-tal ärenden på den här typen av grunder - vilket kan jämföras med de 20-tal ärenden per år som tidigare har lett till att asyl nekats.

Migrationsverket skriver:

"Utöver detta har Migrationsverket nyligen framfört till Justitiedepartementet att verket önskar ett mer kraftfullt regelverk för att kunna återkalla ett uppehållstillstånd av skäl som rör rikets säkerhet, exempelvis terrorrelaterad verksamhet."

Operativa kontaktpersoner
När Migrationsverket gör en asylutredning informeras Säkerhetspolisen om det uppstår misstankar om att personen har deltagit i krigsförbrytelser eller har kopplingar till terrorhandlingar eller sådana nätverk.

Inom Migrationsverkets sex regioner finns "operativa kontaktpersoner" som står i ständig kontakt med Säkerhetspolisen i den här typen av frågor.

Migrationsverket har också ett trettiotal "särskilda specialister" som bistår handläggare och beslutsfattare när det gäller just att identifiera och upptäcka bland annat säkerhetshot.

Migrationsverket har dessutom ett samarbete med polis och åklagare för att krigsförbrytare och personer med kopplingar till terrorism inte ska kunna gömma sig i Sverige eller på annat sätt undgå rättvisan.

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt