Skip to content

Mer kameraövervakning och ändrade regler för teleavlyssning - riksdagen kräver krafttag

Mer kameraövervakning i brottsutsatta områden, hemlig telefonavlyssning bör gälla en viss person och inte ett viss telefonnummer - och skyddet för rättsvsäendets anställda bör stärkas. Det är tre av de krav som riksdagen nu riktar till regeringen.

 

I dagsläget behöver polisen tillstånd för att sätta upp övervakningskameror på torg, gator och andra allmänna platser. Tillstånd får endast ges om övervakningsintresset överväger integritetsintresset.

Trots att det finns motstridig forskning kring huruvida kameraövervakning kan förhindra brott anser polisen att övervakningskameror underlättar utredningsarbetet när ett brott har begåtts.

Mer kameraövervakning
Regeringen har redan givit en särskild utredare i uppdrag att se över hur kameraövervakning används i dag och Justitieutskottet anser att utredningen bör leda fram till att polisen i större utsträckning får använda sig av kameraövervakning i brottsutsatta områden.

Riksdagen ställde sig i torsdags bakom utskottets krav på ett tillkännagivande till regeringen.

Hemlig avlyssning
Tillkännagivandet gäller även hemlig avlyssning.

I dagsläget är det domstol som fattar beslut om att hemlig avlyssning eller övervakning ska inledas.

Avlyssningen är kopplad till ett telefonnummer eller en adress och inte till personen vilket innebär att beslut om avlyssning måste omprövas av domstol om den person som avlyssnas till exempel flyttar eller byter telefonnummer.

Riksdagen anser att det borde utredas om denna typ av domstolsbeslut på ett rättssäkert sätt istället skulle kunna kopplas till en person.

Skyddet mot rättsväsendets anställda
Riksdagens tillkännagivande innehåller slutligen en del som gäller skyddet mot rättsväsendets anställda.

Behovet grundar sig i att en rapport från fackförbundet Jusek som visar att mer än var fjärde medlem inom rättsväsendet har utsatts för våld, trakasserier, skadegörelse, hot eller mutförsök de senaste två åren.

Enligt utredningen har 89 procent av incidenterna inträffat i tjänsten. Många åklagare har uppgett att det råder ett ”hårdare klimat med ett ökande fokus på åklagarens person”.

Regeringen har gett en utredare i uppdrag att se över ordningen och säkerheten i domstolarna men riksdagen anser att de har frågorna bör ses ”i ett större perspektiv” och utredningen bör fokusera på hur ”arbetet med att förhindra brott mot rättsväsendets anställda kan stärkas i stort”.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt