Skip to content

Mer kameraövervakning och ändrade regler för teleavlyssning - riksdagen kräver krafttag

Mer kameraövervakning i brottsutsatta områden, hemlig telefonavlyssning bör gälla en viss person och inte ett viss telefonnummer - och skyddet för rättsvsäendets anställda bör stärkas. Det är tre av de krav som riksdagen nu riktar till regeringen.

 

I dagsläget behöver polisen tillstånd för att sätta upp övervakningskameror på torg, gator och andra allmänna platser. Tillstånd får endast ges om övervakningsintresset överväger integritetsintresset.

Trots att det finns motstridig forskning kring huruvida kameraövervakning kan förhindra brott anser polisen att övervakningskameror underlättar utredningsarbetet när ett brott har begåtts.

Mer kameraövervakning
Regeringen har redan givit en särskild utredare i uppdrag att se över hur kameraövervakning används i dag och Justitieutskottet anser att utredningen bör leda fram till att polisen i större utsträckning får använda sig av kameraövervakning i brottsutsatta områden.

Riksdagen ställde sig i torsdags bakom utskottets krav på ett tillkännagivande till regeringen.

Hemlig avlyssning
Tillkännagivandet gäller även hemlig avlyssning.

I dagsläget är det domstol som fattar beslut om att hemlig avlyssning eller övervakning ska inledas.

Avlyssningen är kopplad till ett telefonnummer eller en adress och inte till personen vilket innebär att beslut om avlyssning måste omprövas av domstol om den person som avlyssnas till exempel flyttar eller byter telefonnummer.

Riksdagen anser att det borde utredas om denna typ av domstolsbeslut på ett rättssäkert sätt istället skulle kunna kopplas till en person.

Skyddet mot rättsväsendets anställda
Riksdagens tillkännagivande innehåller slutligen en del som gäller skyddet mot rättsväsendets anställda.

Behovet grundar sig i att en rapport från fackförbundet Jusek som visar att mer än var fjärde medlem inom rättsväsendet har utsatts för våld, trakasserier, skadegörelse, hot eller mutförsök de senaste två åren.

Enligt utredningen har 89 procent av incidenterna inträffat i tjänsten. Många åklagare har uppgett att det råder ett ”hårdare klimat med ett ökande fokus på åklagarens person”.

Regeringen har gett en utredare i uppdrag att se över ordningen och säkerheten i domstolarna men riksdagen anser att de har frågorna bör ses ”i ett större perspektiv” och utredningen bör fokusera på hur ”arbetet med att förhindra brott mot rättsväsendets anställda kan stärkas i stort”.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

29 comments

Sent skall syndaren vakna ! Det var patetiskt att webbdebatten på DJ publicerades dagen innan attentatet ! Personlig integritet känns nu fullständigt oviktigt !

Vad var det för patetiskt med det, menar du? Ska inte sådana frågor få diskuteras?

Man kan fråga sej vems talan juristerna för ! I dag gick en kvinnlig advokat som brukar yttra sig om brottmål ut och menade att det var fel av en polischef att redan nu gå ut och förklara att de hade rätt man och att han skulle nog få sitta i fängelse hela sitt liv. Hon menade att mannen var bara misstänkt och att man skulle vänta med sådana uttalanden tills han var dömd. Med den inställningen blir det stopp för all meningsfull information. Snacka om revir !

Anders Bergstedt: Anser du alltså att även oskuldspresumtionen är patetisk?

Det är ju för väl att det är jurister, och inte poliser, som har bestämmandemakten och sista ordet, att vi lever i en rättsstat och inte en polisstat.

Naturligtvis har du T Rehn rätt, men medborgarnas och statens rätt till information i dylika fall är oerhört stor. Naturligtvis är sekretessen med yppandeförbud nu viktig. Därför sade Johan Eriksson inte knäpp. Han är ju en hedersman i alla avseenden och att den misstänkte inte vill ha honom som försvarare visar att han saknar verklighetsinsikt !

Det är nu extra viktigt med ett öppet och demokratiskt samhälle där vi värnar mänskliga rättigheter (inklusive rätten till privatliv).

Övervakningskameror är ett villospår. De förhindrar varken terrorbrott eller andra våldsbrott. (Enligt forskningen har de viss effekt på egendomsbrott i vissa miljöer.) Samtidigt är de integritetskränkande.

Den förmodade terroristen var känd av säpo sedan tidigare. De hade fått tips redan förra året. Självmordssprängaren på Drottninggatan 2010 hade säpo också fått tips om. Detta gäller nästan alla terrorhandlingar. Det är här man ska sätta in åtgärderna så att brotten kan förhindras.

Att skrika efter övervakningskameror så att det blir lättare att städa upp efter det hemska redan har hänt hjälper inte att förhindra brott.

Jag har aldrig kunnat förstå varför så många är rädda för att bli filmade i offentlig miljö. De som är motståndare till övervakningskameror måste lida av en närmast sjuklig paranoia (förföljelsemani).

Kameror kan naturligtvis inte förhindra mord eller rena terroraktioner, däremot hjälpa polisen att snabbt spåra upp misstänkta personer eller bidra till insamling av bevis när brott har begåtts.

Pjotr ! Jag håller med dej om att varken övervakningskameror eller datalagring räcker för att förhindra brott. Vi ser ju hur alla länder som drabbats av liknande brott ju också haft samma problem som säpo med att "uppgifterna ej gått att belägga" och därmed ingen lagföring möjlig.
Det verkar vi får leva med och då är det väl i varje fall viktigt att man efteråt kan klarlägga sakförhållanden och dra slutsatser !

Så fort kameraövervakning kommer på tal blir vissa helt galna.
Vem bryr sig om mig när jag går på Drottninggatan?
Inte ens om jag går där med fel fru är jag intressant.
Det är ju först när jag beter mig annorlunda som polisen finner mig intressant.
För kriminella är det otrevlig.
För mig är kameraövervakning en trygghet.

Det är ganska självklart att en kamera inte kan stoppa en lastbils framfart om dess förare har bestämt sig för att skada människor.

Däremot kan polisen med hjälp av kameror övervaka områden där det samlas eller rör sig större antal människor samt där grövre brottslighet vanligtvis förekommer som t.ex. våldsbrott och narkotikahandel, vilket vid behov kan underlätta både förundersökning och bevisföring inför domstol.

Det vore naturligtvis bra om alla utvisningsbeslut kunde verkställas omgående, men förhoppningsvis tar regeringen/riksdagen tag i detta problem nu och ger polisen tillräckliga resurser för att hinna med alla arbetsuppgifter som ständigt dyker upp över stora delar av landet.

Hur man ska locka nya att söka till polisyrket och få "avhoppare" att komma tillbaka är ytterligare en fråga som kräver snabba beslut.

Integritetskränkningsminister!
Det var ett långt och svårt ord!
Verkar som om majoriteten av deltagarna i den här tråden helt saknar verklighetsuppfattning.
Jag har väldigt litet till övers för ordbajsaren Ygeman, men något hot mot hyggliga människors integritet är han inte.
Jag förstår inte alls vanligt folks rädsla för att bli fotograferade eller för den delen att deras telefonsamtal och datatrafik lagras.
Det är ju bara skurkarna som drabbas.
Vad hyggligt folk håller på med är helt ointressant för såväl polisen som Ygeman.
Möjligen skulle det vara intressant för kommunisterna med deras förskräckande bakgrund.

I ett inlägg frågar någon hur dådet på Drottninggatan skulle kunnat förhindras med kameraövervakning.
Så dumt frågat!
Självklart inte alls!
Dock hade det kunnat vara till hjälp att hitta förövaren om han lyckats smita.
Dessutom hade det inneburit att knarkhandlare, ficktjuvar och andra skumraskfigurer kunnat haffas eller i vart fall hållit sig därifrån.
Såg på TV för några år sedan ett upprört reportage om hur många gånger man blir fotograferad en dag i London.
Jag var själv där några dagar innan reportaget och blev således fotad många gånger.
Jag och min kompis var uppenbarligen inte intressanta för polisen, men de har tagit många skurkar av olika slag genom att följa deras väg genom stan.

Mannen fångades några timmar efter dådet. Var det inte tillräckligt snabbt?

Och som tidigare sagts - det är outsägligt naivt att tro att man fångar knarkhandlare, ficktjuvar och andra skumraskfigurer genom massövervakning.

https://www.bra.se/bra/forebygga-brott/kameraovervakning.html

Det BRÅ pekar på är att kameraövervakning fungerar bra på parkeringsplatser. I övriga miljöer går det inte att påvisa en brottshämmande effekt. Alltså; vi kan lika gärna ställa ut rosa, uppblåsbara elefanter. Det är en symbolhandling som helt saknar mätbar effekt.

Naiviteten och nojigheten är enorm.
Vet inte vad BRÅ sysslar med, men vem som helst kan begripa att kameror bidrar till att minska brottsligheten och uppklarning av brott.
London är ett mycket tydligt exempel.

Oavsett vad den s.k. "vetenskapen" påstår utgör kameror ett sätt att underlätta polisens spaningsarbete och i vissa fall även åklagarens uppgift när han eller hon ska samla bevis som håller i domstolen.

Ibland kan det vara av stort värde att se hur många personer som varit inblandade i en brottsling handling, även om deras ansikten inte går att se. Dessutom kan man eventuellt se hur dessa personer rörde sig vid ett sådant tillfälle. Uppgifter som åklagaren eller försvararen kan matcha mot förhörsuppgifter för att se om dessa stämmer. Kan man urskilja ansikten kan det bli Bingo!

Att framtida kriminella inte vill bli fångade av kamerors skarpa ögon kan jag förstå, men bortsett från det kan jag liksom Hassan inte förstå vad som skrämmer så många. Inte har polisen tid eller intresse av att kolla var Pjotr m.fl. befann sig vid en viss tidpunkt ett visst datum, såvida de inte är misstänkta för ett brott eller själva blivit utsatta för ett grovt våldsbrott.

Men du flyttar ju bara areanan, ser du inte det själv?

Det kommer rent av att bli svårare att lösa brott därför att de du vill övervaka går ur bild.

Annars är det ju smågangsters som är själva syftet med mer övervakning. Vilket blir ett högt pris att betala.

Man undrar vad frihet betyder för dig. Fler nycklar? Fler lås? Inget privatliv alls.

Vill du chipa befolkningen också för det hotar väl också bara desamma?

Vi kanske ska tvingas stämpla in när vi vaknar och ut när vi går och lägger oss. Skicka in våra kontaktlistor i mobilen och öppna fri länk rätt in i datan till polisen? Hur skulle det kunna hota någon laglydig?

Självbestämmandet är en stor del av demokratins grundtanke. Att du ges fria val istället för tvång uppifrån.

Fri att vara vem du vill, var du vill, när du vill.

Det kan inte vara lätt att leva med förföljelsemani! Pip, din fantasi brukar ha en viss tendens att överskrida alla gränser och du gör mig inte besviken i det avseendet nu heller.

Angående den mer verklighetsbaserade delen av ditt inlägg, nämligen din teori om att brottslingarna blir mer skygga och gömmer sig för kamerorna så kan det till viss del naturligtvis vara möjligt. Men, de som trots allt rör sig på kameraövervakade platser och begår våldsbrott måste ta sig dit och blir därigenom synliga vid såväl ankomst som flykt. Det behöver således inte vara enbart själva våldshandlingen som är av intresse.

Det är naturligtvis inte bara smågangsters som är av intresse. Det kan ske mord eller andra grova våldsbrott, våldtäkter, rån m.m. där gärningsmannen eller gärningskvinnan inte är medveten om eller struntar i övervakningen och kanske enbart litar på sin eventuella maskering.

Jag förstår för övrigt inte vad du menar med "inget privatliv"? Låter du inte din fantasi skena iväg lite väl mycket? Sov gott!

Pip, kom tillbaka till verklighetens Sverige!
Du gav mig i vart fall ett gott skratt när jag läste följande rader:

"Du talar förmodligen uteslutande med människor som skrämmer dig till lydnad. Som målar upp hotfulla scenario utan att ge dig andra alternativ. Bara deras.
Du måste uppvärdera ditt eget liv."

Beskriver du ditt eget liv?