Skip to content

"Måste avgöras så snabbt som möjligt" - domstolarna väntar på våg av nya asylmål

Foto: Noella Johansson/TT

29 300 asylmål var prognosen för år 2017. Migrationsdomstolarna har förberett sig med nya medarbetare och nya lokaler för att hantera den våg som väntas rulla in under året. I Stockholm är läget redan ansträngt och i andra delar av landet väntar man på en stor mängd mål.

 

- Läget är ansträngt med ökade balanser och svårigheter att hålla omloppstiderna, vilket kräver särskilda insatser, säger Christian Groth, tf lagman vid Migrationsdomstolen i Stockholm.

Han pekar på hur viktiga målen faktiskt är för de asylsökande och deras framtid.

- Framför allt handlar utmaningen om att se till att domstolen har goda förutsättningar för att avgöra migrationsmålen så snabbt som möjligt med bibehållen kvalitet och hög grad av rättssäkerhet.

Stor mängd mål väntas
I andra delar av landet väntar man på anstormningen.

- Situationen i Luleå är för närvarande förhållandevis god. Förmodligen kommer dock ytterligare en stor mängd migrationsmål att komma in till domstolen under senare delen av 2017, säger Victoria Bäckström, lagman vid Migrationsdomstolen i Luleå.

Redan under förra året ökade antalet inkomna mål till migrationsdomstolarna mycket kraftigt. Migrationsverkets prognoser pekade enligt Domstolsverket i slutet av året mot en fördubbling av antalet inkommande mål till migrationsdomstolarna 2017.

3 800 mål de första månaderna
"Antalet inkomna asylmål har för årets första månader dock än så länge varit lägre till antalet än prognostiserat", skriver Domstolsverket.

Den senaste prognosen från februari pekade på 29 300 inkomna asylmål 2017. Men den aktuella situationen är att det till och med mars bara har kommit in 3 861 asylmål till domstolarna. Det innebär att man kan vänta dryg 25 000 mål till under året.

Domstolarna är rustade
Domstolsverket har arbetat för att på olika sätt rusta domstolarna för den ökade måltillströmningen. Det har bland annat handlat om nya medarbetare, flytta mål mellan domstolar, säkerställa kompetens genom utbildningar i migrationsrätt och ordna nya lokaler. 

Migrationsdomstolen i Malmö och i Göteborg har skaffat nya lokaler och man bedömer sig ha goda förutsättningar att klara av uppdraget.

Behövs även tolkar
Domstolsverket pekar även på att behovet av kvalificerade tolkar i domstolarna är stort. Bland annat har man tagit fram ny videoteknik, som nu håller på att installeras på domstolarna. Tekniken innebär att simultantolkning kan ske på distans från olika orter.

 

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt