Skip to content

Man som körde ihjäl annan bilist efter överdos frias - "jag körde i sömnen"

Foto: Gorm Kallestad/TT

När mannen hade överdoserat det narkotika-klassade läkemedlet körde han tre mil innan han frontalkrockade med en annan bil - vilket ledde till att den andra föraren dog. Mannen hävdar dock att han körde bilen i sömnen till följd av läkemedlet. Detta har inte motbevisats av åklagaren och även om händelsen "framstår som märklig och osannolik" frias han därför av hovrätten.

 

Polisutredningen visade att den 50-årige mannen hade höga nivåer av det narkotikaklassade läkemedlet zolpidem i blodet. Han åtalades därför vid Gotlands tingsrätt för rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till annans död enligt följande gärningsbeskrivning:

"X (den tilltalade) har under påverkan av det narkotikaklassade läkemedlet zolpidem framfört sin personbil i hög hastighet, kört på fel sida av vägbanan och slutligen krockat med en mötande personbil i vilken MÄ var förare... Han har under bilfärden frontalkrockat med bilen i vilken MÄ var förare och därigenom orsakat dennes död." 

Sömngångarbeteende
Mannen nekade till brott hävdade att han hade kört i sömnen och därför varken hade haft uppsåt eller varit oaktsam. Han åberopade ett utlåtande från en professor i psykiatri när det gällde sömngångarbeteende.

Mannen lider av sömnsvårigheter och har fått sömnmedlet Stilnoct, som innehåller zolpidem, utskrivet av läkare. 

Inte motbevisat
Tingsrätten kom fram till att det kunde vara som mannen påstod eftersom sömngångarbeteenden är en känd bieffekt av läkemedlet  zolpidem. Mannen hade också tidigare gått i sömnen.

Tingsrätten skrev:

"I nu aktuellt fall har åklagaren inte förmått att lägga fram den utredning som kan krävas för att det ska anses vara ställt utom all rimligt tvivel att X har begått de åtalade gärningarna med uppsåt." 

Mannen friades därför helt.

Två nämndemän var skiljaktiga och ville döma mannen enligt åtalet.

Insåg inte risken
Åklagaren överklagade domen till Svea hovrätt som inleder med att påpeka att ett agerande i och för sig kan vara oaktsamt - även om personen vid själva gärningstillfället inte har varit vid medvetande. Då krävs det att det omedvetna tillståndet har orsakats av ett "otillåtet risktagande".

Hovrätten slår fast att mannen har överdoserat det narkotikaklassade läkemedlet. Hovrätten friar honom dock med hänvisning till att hans sömngångarbeteende tidigare inte har resulterat i ett farligt beteende och att åklagaren inte har bevisat att han de facto skulle ha varit medveten om läkemedlets ökade risk för sömngång.

"Framstår som märkligt och osannolikt"
Enligt hovrätten fanns det därför inte skäl för 50-åringen att befara att en överdosering skulle leda till bilkörande i sömnen och han kan således, enligt hovrätten inte hållas ansvarig för detta.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Med beaktande av det som nu har redogjorts för - och trots att det framstår som både märkligt och osannolikt att en person skulle kunna köra bil i ett sovande tillstånd och särskilt under en så lång sträcka som drygt tre mil - anser hovrätten att X invändning om att han framfört bilen i ett somnambult tillstånd inte kan lämnas utan avseende."

Två nämndemän i hovrätten är skiljaktiga och vill döma mannen till ett och ett halvt års fängelse.

 

Ludvig Wiklander

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt