Skip to content

Man som körde ihjäl annan bilist efter överdos frias - "jag körde i sömnen"

Foto: Gorm Kallestad/TT

När mannen hade överdoserat det narkotika-klassade läkemedlet körde han tre mil innan han frontalkrockade med en annan bil - vilket ledde till att den andra föraren dog. Mannen hävdar dock att han körde bilen i sömnen till följd av läkemedlet. Detta har inte motbevisats av åklagaren och även om händelsen "framstår som märklig och osannolik" frias han därför av hovrätten.

 

Polisutredningen visade att den 50-årige mannen hade höga nivåer av det narkotikaklassade läkemedlet zolpidem i blodet. Han åtalades därför vid Gotlands tingsrätt för rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till annans död enligt följande gärningsbeskrivning:

"X (den tilltalade) har under påverkan av det narkotikaklassade läkemedlet zolpidem framfört sin personbil i hög hastighet, kört på fel sida av vägbanan och slutligen krockat med en mötande personbil i vilken MÄ var förare... Han har under bilfärden frontalkrockat med bilen i vilken MÄ var förare och därigenom orsakat dennes död." 

Sömngångarbeteende
Mannen nekade till brott hävdade att han hade kört i sömnen och därför varken hade haft uppsåt eller varit oaktsam. Han åberopade ett utlåtande från en professor i psykiatri när det gällde sömngångarbeteende.

Mannen lider av sömnsvårigheter och har fått sömnmedlet Stilnoct, som innehåller zolpidem, utskrivet av läkare. 

Inte motbevisat
Tingsrätten kom fram till att det kunde vara som mannen påstod eftersom sömngångarbeteenden är en känd bieffekt av läkemedlet  zolpidem. Mannen hade också tidigare gått i sömnen.

Tingsrätten skrev:

"I nu aktuellt fall har åklagaren inte förmått att lägga fram den utredning som kan krävas för att det ska anses vara ställt utom all rimligt tvivel att X har begått de åtalade gärningarna med uppsåt." 

Mannen friades därför helt.

Två nämndemän var skiljaktiga och ville döma mannen enligt åtalet.

Insåg inte risken
Åklagaren överklagade domen till Svea hovrätt som inleder med att påpeka att ett agerande i och för sig kan vara oaktsamt - även om personen vid själva gärningstillfället inte har varit vid medvetande. Då krävs det att det omedvetna tillståndet har orsakats av ett "otillåtet risktagande".

Hovrätten slår fast att mannen har överdoserat det narkotikaklassade läkemedlet. Hovrätten friar honom dock med hänvisning till att hans sömngångarbeteende tidigare inte har resulterat i ett farligt beteende och att åklagaren inte har bevisat att han de facto skulle ha varit medveten om läkemedlets ökade risk för sömngång.

"Framstår som märkligt och osannolikt"
Enligt hovrätten fanns det därför inte skäl för 50-åringen att befara att en överdosering skulle leda till bilkörande i sömnen och han kan således, enligt hovrätten inte hållas ansvarig för detta.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Med beaktande av det som nu har redogjorts för - och trots att det framstår som både märkligt och osannolikt att en person skulle kunna köra bil i ett sovande tillstånd och särskilt under en så lång sträcka som drygt tre mil - anser hovrätten att X invändning om att han framfört bilen i ett somnambult tillstånd inte kan lämnas utan avseende."

Två nämndemän i hovrätten är skiljaktiga och vill döma mannen till ett och ett halvt års fängelse.

 

Ludvig Wiklander

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

25 comments

Djärva och intressanta domar!! Kommer säkert att debatteras en del.....

Minst andra fallet då zolpidemets 'intressanta' bieffekter figurerar. Det förra jag minns var en advokat som spöade på snuten i påstått zolpidem-påverkat tillstånd, och han blev fälld.

Känt fenomen är det definitivt.
"Sömngångarbeteende" är nog lite olämpligt att kalla det dock, även om det typiskt inträffar om man tar en större mängd och sedan inte somnar.
Det är snarare ett substansinducerat psykostillstånd, men tillståndet skiljer sig markant (till det värre) från vad som normalt menas med det. Detta gäller alla de s.k. z-preparaten (zolpidem, zaleplon, zopiklon) men zolpidem (Stilnoct, Ambien) ligger nog bakom en majoritet av fallen.

Finns t o m ett Simpsons-avsnitt där Homer drabbas av detta efter att ha fått "Nappien" utskrivet... vilket ger en liten indikation på hurpass känt fenomenet faktiskt är även om det givetvis inte är något man kan basera en bedömning på.

En diskussion som dock hör hemma på Dagens Medicin snarare än Dagens Juridik är även om dessa preparat över huvud taget är lämpliga annat än i fall där bokstavligt talat inget annat har hjälpt. Det var meningen att de inte skulle vara beroendeframkallande, och massa annat bra, men så har ju inte riktigt visat sig vara fallet.

Diskussion som egentligen hör hemma på dagens medicin:
Zolpidem skall endast användas mot kortvariga, svåra sömnstörningar. Den maximala behandlingtiden är fyra veckor, inklusive utsättningstiden. Därför att annars blir patienten beroende. I min mening är redan fyra veckor för länge.
För längre tids bruk ska andra, icke beroendeframkallande medel användas. Theralen, propavan och melatonin är tre exempel som tillsammans med sömnskola i regel har god effekt, om patienten inte redan är förstörd genom bruk av zolpidem och liknande. Man gör inte patienten några tjänster genom onödig zolpidem-behandling.

Så varför står många på zolpidem år efter år? Jo, precis samma anledning som att det är så många som står på benzodiazepiner. På grund av inkompetens hos förskrivaren och på grund av bristande läkarkontinuitet.

Den vanliga gången är att zolpidem sätts in av någon korkad men snäll läkare som inte riktigt förstår vare sig preparatet eller sömnbesvären. De dokumenterar ingen plan för hur länge zolpidem ska användas eller hur den ska sättas ut. De informerar i regel heller inte patienten om vad det beroende av zolpidem de kommer att utveckla INNEBÄR. Hur länge zolpidem ska användas eller hur den ska avslutas diskuteras inte med patienten. I regel vet de inte själva heller. Nästa gång patienten vill förnya receptet kommer de på grund av bristande läkarkontinuitet till en annan doktor som utgår från att den första läkaren visste vad hen gjorde. Om den läkaren också är okunnig och förnyar recepten är missbruket ett faktum.

Patienten å sin sida brukar gilla zolpidem i början, precis som andra benzo-liknande preparat. Sömnbesvären går över, ångesten går ned. Mår gott på den. Känner sig avslappnad, särskilt om man tar lite högre doser. Trevligt. Vill ha mer av den varan.
Med tiden tappar den den positiva effekten och patienten utvecklar ett beroende som uttrycker sig så att hen inte sover utan sin zolpidem. Mår pyton och får ångest utan tabletten. Det är abstinens men patienten tror i regel att det är det ursprungliga problemet dvs sömnbrist. Blir bättre när hen stillar abstinensen med mer narkotika. Tror därför att tabletten gör nytta, för hen mår ju dåligt utan den. Behöver gradvis högre doser för att få effekt. En ovärdig jakt på mer tabletter börjar. I värsta fall får de upp ögonen för de skumma internet-sidor där man kan köpa mer. Höjd dos innebär mer biverkningar. Inga andra sömntabletter eller någon sömnskola hjälper längre, för problemet är inte längre sömnstörning utan beroende.

Lösningen är att narkotikaklassade endast får förskrivas av stadigvarande läkare och att den läkaren ska tvingas att tydligt dokumentera i journalen hur hen planerar att avsluta behandlingen. Lämpligt är också att patienten får tydlig, skriftlig information så att hen har chans att förstå vad det är hen ger sig in på. Från samhällets sida bör man vara snabbare med att ta till begränsad förskrivningsrätt (dvs indragen rätt att förskriva narkotika). Att förskriva beroendeframkallande medel är inte som att skriva alvedon. Det måste tas på allvar. Det är uppenbarligen inte alla läkare som klarar av det.

Jag har trappat ut zolpidem och andra benzoliknande preparat många gånger under min karriär. I början av processen förbannar de mitt namn, suicidhotar och mår dåligt. Efteråt, när preparatet är uttrappat och beroendet borta, förbannar de den ursprunglige förskrivaren.

Instrassant föreläsning du gav, jag stod själv på Rohypnol 16 års tid varefter jag sattes ut på 7 dagar, detta var över 10 år sedan. När kommer det fruktansvärda abstinensen ni alla kvacksalvalre pratar om då?
-Kanske handlar det om andra saker när en patient vill ha 5ggr dosen, vill gå upp dos och ge alla satans kval till "abstinens" symptom för att slippa sluta. Antihistaminer är heller inte ett fullgott alternativ, något du borde vara väl medveten om. Annars rekommenderar jag dig att testa att ta Theralen på en söndagskväll före du jobbar på måndag, någonting du inte vet ett skit om!
Det är helt enkelt inte möjligt att göra någonting efter en Theralen dosering. Skillj missbrukare från brukare kvacksalvalre! Eller hur ska du hjälpa dina patienter, med samtal..

Märkligt beslut med tanke på att mannen varit medveten om hur Zolpidem påverkar honom. Så här står det i FASS: Trafik
Zolpidem Mylan har påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Fordonsförare och maskinoperatörer måste varnas för att det, liksom i fall med andra hypnotika kan finnas risk för dåsighet, förlängd reaktionstid, yrsel, sömnighet, dimsyn/dubbelseende och minskad uppmärksamhet samt sämre körförmåga morgonen efter behandlingen (se avsnitt biverkningar). För att minimera denna risk, rekommenderas en viloperiod på minst 8 timmar mellan intag av zolpidem och bilkörning, maskinanvändning och arbete på hög höjd.

Att ett insomningspreparat per definition påverkar bilkörning är knappast något man behöver FASS för att räkna ut - lite svårt att köra bil när man sover... Det där är för övrigt en ren standardformulering.

Det är alltså inte så att han tagit zolpidem och sedan medvetet satt sig och kört bil.
Han har tagit zolpidem i samband med sänggående utan någon avsikt att göra annat än att just somna.
Sedan har han istället för att somna drabbats av ett psykosliknande tillstånd och i samband med det kört bil.

Se under 'Somnambulism och associerade beteenden' i FASS (samt även stycket ovan om 'Andra psykiatriska och ”paradoxala” reaktioner ').
"Sömngång och andra associerade beteenden som att köra bil, laga och äta mat, telefonera eller ha sex utan att komma ihåg det efteråt, har rapporterats hos patienter som tagit zolpidem och inte varit helt vakna. "

En genialt beslut i tingsrätten... NOT Tryck i dig mediciner där det tydligt framgår att det är direkt olämpligt att exempelvis framföra en bil och skyll sedan ifrån dig. Eget ansvar någon? Vad är för tomtar som dömer? Rättssäkerheten i detta land ett skämt.

Nu var det inte så det gick till. Alls. Undersök mer före du går på clickbait. Du hittar fler detaljer och mer information bland kommentarerna här om inte annat. Menat i all välmening.

Fram med rätt ansvarspatos. Vem är ansvarig för att ha tagit tabletterna ?
ADR. Ansvar, Diciplin o Respekt. Konsekvenserna av ditt handlande.
Detta fall som åberopas , är ett bra exempel på att undfly ansvar.
Det är i domstolarna som det allmänna daltet bör stävjas.
Tommy Nordén

Med just de här preparaten så förekommer det faktiskt att folk tar dem helt enligt läkarordination, går och lägger sig, och sedan vaknar upp någon helt annanstans efter att ha gjort massvis med galna, fullständigt ologiska, saker utan att minnas något av det.
Risken ökar markant om man överdoserar eller avsiktligt håller sig vaken i syfte att få ruseffekt, men den finns där oavsett.

Vet du om man utredde möjligheten för att det skulle kunna röra sig om mer eller mindre avsiktlig överdos i det här fallet?

Jag har inte målnumret tyvärr och uppgifterna i artikeln är lite för knapphändiga för att jag ska vilja sätta någon på att leta fram det.
Det skulle onekligen vara intressant att se vad som menas med 'överdos' egentligen.
Ett typiskt zolpidem/Stilnoct-fenomen är nämligen att man går upp och tar mer när man inte somnar, utan att minnas något av det. Typ vakna upp på något helt annat ställe än sängen och konstatera att man satt i sig alla piller som fanns.
Det kan också handla om toleransutveckling, så han under längre tid, eller periodvis, tagit mer än han egentligen ordinerats utan några negativa effekter eller tydliga varningssignaler i övrigt.

Hur tycker du vi ska göra när det faktiskt finns underlag som pekar på att det rör sig om en biverkning där personen i fråga bara följt läkarens instruktioner och hamnar i den här situationen istället för att somna i sängen som det var tänkt?

Läkemedlet bör återkallas/dras in. Jag är läkare och har själv samband med akut sjukdom drabbats av Zolpidem associerad rattfylla.
Helt uppenbart är detta en substans med unika egenskaper, sannolikt på vårt retikulära aktiveringssystem. Finns fallrapporter från USA att man lyckats väcka mångårigt komatösa patienter med zolpidem. En liten kontrollerad studie kunde dock ej visa på förändrad hjärnaktivitet efter administrering. Det finns andra substanser med huvudsakligen hypnotisk effekt utan dessa bieffektsrisker. Att riskera utsätta en patient för vad som kliniskt kan likna ett anfall av temporallobsepilepsi, där patienten kan begå komplexa handlingar utan att vara vid medvetande och där en utomstående inte kan se att patienten egentligen är medvetslös, är i vart fall för mig otänkbart.

Läkemedlet bör återkallas/dras in. Jag är läkare och har själv samband med akut sjukdom drabbats av Zolpidem associerad rattfylla.
Helt uppenbart är detta en substans med unika egenskaper, sannolikt på vårt retikulära aktiveringssystem. Finns fallrapporter från USA att man lyckats väcka mångårigt komatösa patienter med zolpidem. En liten kontrollerad studie kunde dock ej visa på förändrad hjärnaktivitet efter administrering. Det finns andra substanser med huvudsakligen hypnotisk effekt utan dessa bieffektsrisker. Att riskera utsätta en patient för vad som kliniskt kan likna ett anfall av temporallobsepilepsi, där patienten kan begå komplexa handlingar utan att vara vid medvetande och där en utomstående inte kan se att patienten egentligen är medvetslös, är i vart fall för mig otänkbart.

Man kan anse att han sannolikt talar sanning. De som provat att överdosera Stilnoct vet att man absolut ingenting minns och att man kan göra precis vad som helst. Man brukar oftast förstå det en tid senare. Men att man sover enligt definition att man inte är vaken stämmer däremot dåligt. Sover gör man inte eftersom man faktiskt interagerar med omgivningen men man minns absolut ingenting efteråt, någonsin. Inte ens om någon filmat eller tagit kort. Han tror helt och fullt att han talar sanning trots att han faktiskt varit vaken.

Jag gav en gång en polare några tabletter som han sköljde ner med lite sprit. Än i dag vet han inte varför han vaknade upp blodig med sönderslitna kläder inne på ett dagis. Men tydligen hade han nog slagit sönder rutona med nävarna för att kunna lägga sig i bollhallen och sova. Han hade dessutom servarat sig själv mat och blandat saft. Det var sommar ute och dessutom inte mer än tre kvarter hem... Många pratar om Rohypnol men det ger inte alls samma minnesförlust som zolpidem, tom i mycket höga doser. Går inte att jämföra. Den friande domen är korrekt ifall man anses sova enligt min beskrivning ovan.

Ni riktar in er alla på ursäkter. Utför jag en handling vilken det var må, är jag ansvarig för handlingen. Konsekvenser av mitt handlande är strikt.
Tommy Nordén

Finns det inget som heter utan uppsåt, förmildrande omständigheter och förlåtelse för dig?

Hej,

Vissa domar är bra märkliga. Det känns som om dessa domar är favoriserad till en viss etnicitet. Skulle en invandrare bli friad eller krävs det att man är blond/blå ögd för att dessa domar ska kunna infrias.

* "Aktsamt" att överdosera ett narkotikaklassat sömnmedel som det uttryckligen varnas för i samband med framförande av motorfordon? Ställt utom all rimligt tvivel att det saknats uppsåt?
Inte ens otillåtet risktagande under omedvetet tillstånd?
* X tidigare "gått i sömnen" - nu (såvitt känt) framförande av motorfordon i sömnen f f g?
* Ö h t sannolikt att "sovande" kunna köra en bil i ca 3 mil? Ställt utom all rimligt tvivel?
* X invändning om att han framfört bilen i ett somnambult tillstånd "kan inte lämnas utan avseende" - tillräckligt för att avseendet ska vara avgörande?
* Xs sömngångarbeteende har inte tidigare resulterat i ett farligt beteende - tillräckligt för friande denna gång? SömnGÅNGARbeteende liktydigt med sömnFÖRARbeteende?
* Åklagaren inte bevisat att X de facto skulle ha varit medveten om läkemedlets ökade risk för sömngång. Vanebrukare? Överdoserat. X påstått sig tidigare ha gått i sömnen - utan sömnmedel då, eller...?
Sömnmedel brukas väl vanligen inför sänggående snarare än inför bilkörning? Trubbar vanebruk samtidigt av omdömet innan sömnen inträder?
Låt HD syna fallet!

Jag har själv använt Stilnoct under en mycket lång tid (flera år), men själv varit mycket försiktig och aldrig använt mer än 5 mg per dag och aldrig mer än två nätter i följd. Jag är inte beroende och håller ibland upp med medlet i en vecka. De medel som nämns av Psykiater ovan, Theralen och Propavan har, åtminstone för mig, sådana biverkningar att de i praktiken är omöjliga att använda. Nu är det ju inte den egentliga frågan här utan frågan om ansvar. Att lyckas köra bil i tre mil i något slags sömntillstånd låter onekligen märkligt, men hellre fria än fälla om nu läkarvetenskapet anser att det är möjligt. Man borde dock, enligt min mening, vara mer sträng när det gäller självförvållat tillstånd oavsett om man skulle kunna förutse det sömnlika tillståndet. Det är lite som att jag aldrig har kört bil berusad, men nu berusar mig så att jag ändå gör det. Det hade aldrig hänt förut och jag kunde i min vildaste fantasi inte kunnat tänka mig att det skulle kunna hända, men det hände. Skall jag då kunna åberopa att jag aldrig gjort det förut. Ja, jag vet att jämförelsen haltar, men min poäng är att, när man vet att man blir omtöcknad av ett medel, alltid böra vara ansvarig för sina handlingar om man överdoserar.

Zolpidem har ungefär samma värde som Levomepromazin(Nozinan) på gatan, inget alls!
ingenting något en missbrukare skulle utsätta sig för mer än en gång. Medlet ger extremt kraftfulla och obehagliga hallucinationer(varseblivning, tidsuppfattning förloras) vid den minsta form av överskridelse av 10mg och inget rus att tala om. Det absolut sista en etablerad missbrukare skulle utsätta sig för hur abstinent denne än må vara. De som gnäller om dessa preparat är de samma som alltid gnällt om dessa, sk "sobril 10mg -kärringar". Ge dem laktospiller och de märker ingen skillnad.

Zolpidem rekommenderas att tas i direkt anslutning till sänggåendet, har en mycket kort halveringstid på Ca 2.5h, varför man inte kommer ha något spår av medlet i blodet dagen efter..
-Detta är en tomte som tagit medlet i direkt anslutning till bilkörning("klass:Sobril 10mg-missbrukare") men det kommer väl alltid ta rättvisan, myndigheter i övrigt CA 10-15 år att komma underfund med detta i vanlig ordning(så är det när man inte lever i verkligheten..).
Förresten ta och fråga dessa psykiatriker vad de ger sina partners när de råkar ut får någonting mer eller mindre trivialt..
Har en hel del inside information om det, Xanor, Flunitrazepam, Lorazepam verkar de tycka är utmärkta medel då, när de gäller sina käraste..mycket underligt.

Akut sjukdom med sömnbrist och läkemedels utlöst sleeping drivning rattfylleri.
10/3 insjuknat med stora sömnsvårigheter med ca 2-4 timmars söm per natt, att kroppen går på högvarv och är speedad med hjärtklappning, rastlöshet och skakningar i kroppen. Natten till den 15/3 och 16/3 inte sovit någonting. På kvällen 16/3 druckit 5 st folköl 3,5 men när klockan närmade sig midnatt tog jag enl läkarordination Zolpidem. Därefter minns jag inget förrän jag satt i en bil och hade kört av vägen. Nästa minnesbild är när jag sitter på en stol med ett bord framför mig och två poliser närvarar. Jag minns bara fragmentariskt förhöret. Promillehalten 0,8. Är misstänkt för rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik. Tog på eget initiativ per omgående prover. Samtliga alkoholmarkörer är negativa, dvs styrker att det inte föreligger något alkoholmissbruk. Upptäcktes att jag akut hade insjuknat i Graves tyreotoxikos (sköldkörteln bildar extremt för mycket ämnesomsättningshormon), blev per omgående sjukskriven i 4 veckor. Är sedan tidigare känd sömngångare och brukar under sömngång kunna utföra handlingar så som att städa etc men har aldrig tidigare kört bil i sömnen. Har haft körkort sedan 38 år och kört prickfritt, är helt ostraffad. Är beroende av bilen i mitt arbete samt pga somatiskt handikapp. Har enl ovan inte haft ngt uppsåt el är medveten om mitt handlande. Vilken påföljd kan förväntas samt hur
Se svar fr L
Kravet på uppsåt eller oaktsamhet gäller även vid självförvållat rus

Att en gärning begås under självförvållat rus eller liknande är inte anledning till att gärningen inte ska anses som brott (1 kap. 2 § 2 st. BrB). Högsta domstolen har dock uttalat att detta inte innebär att man kan dömas till brott om man inte handlade uppsåtligt eller oaktsamt (NJA 2011 s. 563 och NJA 2012 s. 45). Om händelsen skedde så som du beskrev den är det därför uteslutet att du agerade uppsåtligt. Det finns ett antal domar där den misstänkte friats från brott på grund av att man agerat i sömnen, exempelvis våldtäkt och rattfylleri.

Rattfylleri

För att dömas för rattfylleri krävs att man har handlat uppsåtligt (4 § Lag om straff för vissa trafikbrott (TBL)). Eftersom du sov när det hände kan du inte dömas för rattfylleri. Det finns ingen möjlighet att du i sömnen hade uppsåt till att framföra fordonet under berusning.

Grov vårdslöshet i trafik

Vårdslöshet i trafik förutsätter att du varit vårdslös. Om tillståndet av medvetslöshet är självförvållat av rusningsmedel har man i allmänhet varit vårdslös. Medicinering i enlighet med ordination är dock inte vårdslöst som utgångspunkt. Vad gäller kombinationen alkohol och sömnmedel kan detta vara vårdslöst om inte läkaren har godkänt den kombinationen, under förutsättning att alkoholen påverkade din förmåga att gå köra i sömnen.

Åklagaren har bevisbördan

Det är åklagaren som ska bevisa uppsåt eller oaktsamhet bortom rimligt tvivel. Om din berättelse kan så tvivel eller inte beror troligtvis på om en sakkunnig sömnläkare kan intyga att det är möjligt att köra bil i sömnen eller inte och om din berättelse verkar trovärdig. Åklagaren måste i princip bevisa att du egentligen inte sov. Detta är möjligt genom att du antingen hittat på att du sov, eller att du drabbats av minnesförlust.

Om du just nu endast är misstänkt, men åtal inte har väckts finns det möjlighet att åklagaren underlåter åtal eller läger ned förundersökningen i brist på bevis. Det är därför viktigt att polisen har förstått att du anser att du sov under bilfärden. Om de ännu inte har fått dessa uppgifter från dig rekommenderar jag därför att du lämnar dessa till polisen.

Villkorlig dom eller kortare fängelsestraff är troligaste påföljden om du fälls

För det fall att åklagaren och domstolen skulle anse att din berättelse inte är trovärdig så är det möjligt att du döms till villkorlig dom. Om du utsatte dina medtrafikanter för stor fara finns dock risk för ett kortare fängelsestraff. I NJA 1992 s. 653 körde en man en lastbil med släpvagn på fel körfält under alkoholpåverkan. Han dömdes till grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik till fängelse i 2 månader.

Du bör begära advokat

Om du inte ännu har blivit tilldelad en offentlig försvarare (advokat) bör du begära det. Sådan ska förordnas om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet eller om det är tveksamt vilken påföljd som ska dömas ut och det finns anledning att döma till hårdare påföljd än villkorlig dom. I ditt fall kan det vara aktuellt att kalla och förhöra sakkunnig läkare, vilket gör att det är fråga om en komplicerad utredning. Det finns också viss risk att du döms till hårdare påföljd än villkorlig dom. Du kan därför ha rätt till offentlig försvarare.

Oavsett om du döms eller inte finns risk för att transportstyrelsen återkallar ditt körkort. Innan de tar slutligt beslut om detta kommer de begära in ett yttrande från dig. Troligtvis tar de beslut först efter att den straffrättsliga domen har fallit.

Om du senare vill ha hjälp att skriva ett yttrande till transportstyrelsen om körkortsåterkallelsen kan jag rekommendera att du tar hjälp av våra professionella jurister på Lawline juristbyrå. Detta kostar 1395 kr/timme. Om du är intresserad av detta kan du höra av dig till mig på johan.landstrom@lawline.se så återkommer vi med en offert. Juristbyrån kan dock tyvärr inte hjälpa dig i den rättegång som gäller själva brotten.

Mvh
Johan Landström

Lawlineteamet
Lawline AB

Således Z-preparaten bör återkallas då de gör en oskyldig medborgare till mördare bakom ratten.
Somnambulism kan orsakas av;
Akut insjuknandet i Hypertyreos, 8 fall rapporterade
Sömnbrist
Zolpidem bla
"Känt sömngångare beteende"
Intressant hur allt ovan stämmer på mig. Vad arbetar jag som ?, jo läkare.
Delar med mig. Döm om ni vill
Ämne som bör tas upp

Noterbart att samtliga kommentarer berör den skyldige. Ingen liten notis ens åt offer eller vag göra med den ständige återfallsmannen. Vad vore alla kommentarer om Ni själva eller nära anhöriga tillhörde offer kategorin.
Hälsar ADR
Tommy Nordén.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.