Skip to content

Man som erkänt barnporrbrott fick arbete i skola - polisen kräver att reglerna ändras

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Mannen har erkänt ringa barnpornografibrott men eftersom åklagaren beslutade om så kallad åtals-underlåtelse så syntes inte detta i mannens registerutdrag när han sökte arbete i skolan. Polisen begär nu att reglerna ändras.

 

Personer som söker jobb på skola eller förskola måste lämna in ett utdrag ur belastningsregistret.

Registerutdraget är särskilt anpassat för anställningar inom barn- och ungdomsomsorg och i där finns uppgifter om domar och beslut som förutsätter att en påföljd har dömts ut.

De brott som omfattas är sexualbrott, mord, dråp, grov misshandel, människorov, grovt rån och barnpornografibrott.

Åtalsunderlåtelse omfattas inte
Så kallade åtalsunderlåtelser - alltså situationer då en person gjort sig skyldig till ett brott men där åklagaren valt att inte väcka åtal - visas dock inte i registerutdragen.

Detta innebär att en person kan ha gjort sig skyldig till ett brott som i och för sig omfattas av bestämmelserna utan att det syns för en poteniell arbetsgivare.

"Lucka" i regelverket
Polisen upptäckte "luckan" i reglerna i samband med en brottsutredning om grovt barnpornografibrott där det visade sig att den misstänkte hade haft anställningar på två skolor - trots att han tidigare fått en åtalsunderlåtelse för ringa barnpornografibrott, rapporterar Polismyndigheten på sin hemsida.

Åtalsunderlåtelser är vanliga i de fall en person har gjort sig skyldig till annan brottslighet och ett ytterligare åtal inte skulle ha någon straffskärpande verkan. Det är då alltså frågan om ett utrett brott som är erkänt och formellt en form av lagföring för brott.

Polisen föreslår ändringar
För att få bukt med problemet har polisen begärt att regeringen ändrar den förordning som reglerar belastningsregisterutdrag.

Förhoppningen är att åtalsunderlåtelser i framtiden kommer att visas i utdragen när personer söker arbete inom barn- och ungdomsomsorg och att detta ska förhindra personer som anses olämpliga på grund utav tidigare brottslighet från att slinka igenom.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt